Talent Management

Ledarskap bygger i grunden på relationen till andra människor. Och vanligen har också chefen en chef.

Till exempel är en verkställande direktör i normalfallet ansvarig inför en styrelse. I praktiken måste den som har ett ledaruppdrag fungera väl gentemot både sin styrelse och sin ledningsgrupp.

Många av våra uppdrag kan innefattas i begreppet Leadership Assessment. Hur kan styrelser, ledningsgrupper och olika konstellationer av människor fungera optimalt ihop? Genom personbedömningar, teamanalyser och urvalsprocesser gör vi en genomlysning, identifierar styrkor och svagheter och föreslår åtgärder som kan förbättra ledarskapet.

Vi arbetar i detta med ett stort antal testmetoder från cut-e och Assessio. Metoderna fokuserar på allt från logisk-analytisk förmåga till personliga egenskaper och värderingar. Till testförfarandet kopplar vi djupintervjuer som fokuserar på de involverades bakgrund, nuvarande situation, framtidsplaner och utvecklingsmöjligheter. Återkoppling ges alltid till var och en.

En analys av en organisations hela ledarskapsutövning och potentiella ledarskapsförmåga är ibland utmanande, men alltid en investering av avgörande betydelse.

Vi har legitimerad psykolog i verksamheten som har det övergripande ansvaret för vårt arbete med Leadership Assessments.

 Executive Search Läs mer