Teamet

För oss är det viktigt med utveckling, att gå vidare på nya premisser och söka nya arbetsformer i en traditionell bransch. Men på samma sätt som förr arbetar vi uppdragsstyrt och kundanpassat, mycket i team och långsiktiga samarbeten med konsulter och back-office personer, vid behov även med andra konsultföretag. Vi vill vara fria att göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten.

 

Titti Hammarling
Titti Hammarling är Managing Partner och Senior Executive Search konsult. Hon gör uppdrag på lednings- och specialistnivå samt utför olika former av leadership assessments.
Intervju med Titti
titti [at] aimsinternational.se

Jag har stort intresse för internationella ledaruppdrag och för hur Executive Search behöver utvecklas så att kundernas strategiska nyckelrekryteringar kan lösas på bästa sätt.

Göran Arvidson
Göran Arvidson är Partner och Executive Search konsult. Han arbetar med uppdrag på lednings- och specialistnivå inom olika branscher. Ett specifikt kunnande och intresse har Göran inom IT/Telekom.
Intervju med Göran
goran [at] aimsinternational.se

Kontinuerlig omvärldsbevakning och stort intresse för nya kommunikationsvägar ger oss förståelse för föränderliga rekryteringsbehov – viktigt för att möta utmaningarna i morgondagens ledarskap.

 Börje Hammarling
Börje Hammarling ansvarar i konsultteamet för Marketing och Business Development samt har fokus på utvecklingen av internationella affärer.
Intervju med Börje
borje [at] aimsinternational.se

Förståelsen för olika marknaders förutsättningar gör att vårt team säkert och snabbt kan lösa kunduppdragen.

Per Carlsson är Partner och Executive Search konsult och har även ansvar för våra Talent Management tjänster.
Intervju med Per
per [at] aimsinternational.se

Genom att bygga strategiska partnerskap med våra klienter hittar vi ledare som kan hantera de utmaningar som uppdragen möter. Med utvalda Talent Management tjänster ökar vi möjligheten för ledare och team att nå sina mål.

Jesper Hörgren
Jesper Hörgren är Partner och Executive Search konsult med huvudfokus på Financial och Professional Services samt Fastigheter.
Intervju med Jesper
jesper [at] aimsinternational.se

Executive Search utgår till stor del ifrån en god förståelse och lyhördhet för de behov, utmaningar och drivkrafter som återfinns hos både uppdragsgivare och kandidat. Genom att förstå denna dynamik kan jag som strategisk och oberoende rådgivare tillgodose båda parters intressen och därmed tillförsäkra dem en framgångsrik process.