Vi är

Idén med AIMS International Sweden är att i alla lägen kunna göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten. Att ständigt utvecklas som konsulter är centralt för att på bästa sätt svara upp mot kundbehov i förändring.

Hammarling Consulting, numera AIMS International Sweden är grundat av Titti Hammarling, som har lång erfarenhet av Executive Search och som upprätthåller ett omfattande internationellt kontaktnät. Hon har länge varit auktoriserad av yrkesföreningen ESK, Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, vars ordförande hon under en period också varit. I dag kvalitetssäkras uppdrag enligt gällande internationella riktlinjer för Executive Search.

AIMS International Sweden är inte branschberoende och strävar till att begränsa antalet uppdragsgivare inom konkurrerande affärssegment, för att vid samarbeten kunna söka så fritt som möjligt. Uppdragsgivare är såväl svenska som internationella företag och organisationer. Det är vanligt att uppdrag omfattar flera länder samtidigt.

Teamet Läs mer!