AIMS International Sweden

You will find all information about us on our international site aimsinternational.com
links to blog and local assignments in Swedish below 

BLOGGAKTUELLA UPPDRAG

Från linjeroll till styrelseuppdrag
Titti Hammarling

Att gå från linjeroll till styrelseuppdrag

Styrelsers uppdrag, arbete och prestation är avgörande för verksamheters framgång. I krävande tider både pressas, ifrågasätts men också utvecklas många styrelser och enskilda ledamöter. Samspelet med ägare och företagsledning kommer än mer i fokus och över världen sker en fortsatt professionalisering av

Read More »
Daniel Minhea Badiu
Göran

Meet Dan Mihnea Badiu

VP EMEA as well as Executive Search Consultant in Romania Romania has a population of ca 20 million inhabitants. Most of the people live in the South and the Eastern part, but also in the North West. Most people speak Romanian which

Read More »

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se