WE FIND&GROW YOUR LEADERS
AIMS International
previous arrow
next arrow
Slider

Vad är en människas potential?

Hur hittar man rätt personer till ledaruppdragen? Hur tar man vara på och utvecklar den talang som redan finns i verksamheten? 

Vår kompetens är att via Executive Search hitta rätt nyckelpersoner och att genom Talent Management utveckla ledningsfunktioner till att lyckas.

Läs mer

AIMS International

Finns du i en internationell verksamhet? Har du behov av Executive Search och/eller Talent Management utanför er hemmamarknad?

Som exklusiv partner för Sverige i AIMS International kan vi lösa Executive Search- och Talent Management-uppdrag över hela världen.

 

Läs mer

 

WE FIND&GROW YOUR LEADERS

Vår internationella hemsida: AIMS International.