AIMS International Sweden

You will find all information about us on our international site aimsinternational.com
links to blog and local assignments in Swedish below 

BLOGGAKTUELLA UPPDRAG

Familjeägarerådgivning
Annika Hall

Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Generationsskifte är en av de största utmaningarna för företagarfamiljer. Vanligtvis är successionsprocesser mycket komplexa och omfattar ett stort antal aspekter: juridiska, finansiella, organisatoriska och känslomässiga. Att navigera i denna terräng är också en utmaning för familjeföretagsrådgivaren, som hela tiden måste överväga vilka

Read More »
Head of Investor Relations
Börje

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Många specialistfunktioner är starkt affärskritiska för företag och ofta svåra att hitta rätt kompetens till. Detta av det enkla skälet att kraven är höga och konkurrensen om erfarna och erkänt skickliga personer är hård. Därför tillhör det också vår portfölj av tjänster

Read More »

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se