AIMS International Sweden

You will find all information about us on our international site aimsinternational.com
links to blog and local assignments in Swedish below 

BLOGGAKTUELLA UPPDRAG

Konkurrera globalt, lyckas lokalt
Lotta Seipel

Konkurrera globalt, lyckas lokalt

I AIMS International använder vi ett “glokalt” tillvägagångssätt när vi rekryterar nyckelpersoner till våra kunder. Det gör vi genom att kombinera ett globalt perspektiv med en djup förståelse för den aktuella lokala marknaden. Tillvägagångssättet ger betydande fördelar för våra kunder, till exempel:

Read More »
Global Practices - expertis
Börje

Hur viktigt är det med branschkunnande?

Att rekrytera ledare och nyckelpersoner kan ge uppdragsgivare stor potentiell framgång och utveckling. Det är också förknippat med utmaningar och risker. Vem är egentligen rätt? Hur mycket behöver man kunna om den aktuella branschen? Ska man gå på säkra kort eller våga

Read More »

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se