You will find all information about us on our international site aimsinternational.com 
links to blog and local assignments in Swedish below 

BLOGGAKTUELLA UPPDRAG

 
Logistikflöden
Börje

Att lösa utmaningarna kring drabbade logistikflöden

Näringslivet står på grund av pandemin och Rysslands anfall mot Ukraina inför en rad nya utmaningar. En komplex sådan är att företag ska få logistiken att fungera, det vill säga hur man ska leda och kontrollera materialflödena med de förutsättningar som råder.

Read More »
Att vara ny som chef
Rickard Thorgren

Att vara ny som chef

De ledare vi möter i våra uppdrag har oftast kommit långt i sina karriärer. De är redan etablerade och har via utbildning, coaching och framför allt egen erfarenhet lärt sig om ledarskapets framgångsfaktorer och fallgropar. Någonstans har dock den egna ledarkarriären fått

Read More »
Louise Månsson Brondin

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

De senaste åren har präglats av stora förändringar som påverkat samhället i stort, både våra företag och organisationer samt kraven på ledarskapet. Utmaningar har kommit och fortsätter att komma i många och helt oväntade former. Jag tog till exempel del av när

Read More »

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se