AIMS International Sweden

You will find all information about us on our international site aimsinternational.com 
links to blog and local assignments in Swedish below 

BLOGGAKTUELLA UPPDRAG

 
Barn i Ukraina
Göran

❤ Ukraine

1) In English: Ukraine urgently needs the support from the outside world and will do so for a long time to come. As things stand, it is impossible to know how this will end. We see examples of how brutal and ruthless

Read More »
Emma Lindén

Snäll eller dum som en ko?

Under åren har jag noterat en förändring i förhållningssättet till begreppet snällhet, det vi kallar sympatisk (sympatiskhet), hos de ledare jag mött. Sympatiskhet ingår i femfaktormodellen som är den teori som de flesta personbedömningstest vilar på. Sympatiskhet i detta sammanhang handlar om

Read More »
Rickard Thorgren

Distansarbetet och makten på arbetsplatsen

I en tid när många arbetsgivare och arbetstagare fortfarande försöker hitta fram till det nya normala uppstår ett antal intressanta utmaningar. Min kollega Börje Hammarling skrev redan förra året om vikten av samtalet vid kaffeautomaten och senast skrev Mikko Taipale om behovet

Read More »

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se