AGM 2024 i Lissabon

Viljan att söka nya vägar kan leda till revolutionerande upptäckter som förändrar vår värld. Det är något som portugiserna är kända för, bland annat för att de som första européer upptäckte sjövägen till Indien. För drygt 500 år sedan seglade portugiserna ner för Afrikas västkust tills de passerade sydspetsen vid Godahoppsudden, för att sedan ta sig hela vägen till Indien för att där byta till sig eftertraktade varor. Den nya, mer rationella vägen revolutionerade världshandeln. Tidigare hade man färdats med varor i karavan genom Mellersta östern. Med den nya vägen gick det att transportera större volymer och snabbare.

AGM AIMS International 2024, Lisbon, Portugal

Vad kan då vara en mer passande plats än Lissabon för att hålla ett världsmöte, (AGM = Annual Global Meeting) för Executive Search-konsulterna inom AIMS International? Allt för att utbyta tankar och nya idéer för att möta kundernas aktuella behov.

AESC – omvärldsbevakning om kunder och kandidater

Det är viktigt för oss att förstå kunders och kandidaters befintliga och framtida önskemål vad gäller våra tjänster. Det samma gäller trender i världen och i vår bransch. För att få fakta kring kund- och kandidatbeteenden samt uppdaterad förståelse för utvecklingen i vår bransch var Clare Mahon, Managing Director Europe, Middle East and Africa, AESC inbjuden som talare för tredje gången. AESC står för Association of Executive Search and Leadership Consultants och är en världsomspännande organisation med +16 000 konsulter. Genom globala undersökningar följer AESC marknadsutvecklingen inom Executive Search. Sedan 2019 har den årliga globala omsättningen ökat med +28 %. Under 2023 sjönk omsättningen med -3 %. Efter en avvaktande början av 2024 så skönjar branschen tecken på en positiv utveckling under tredje kvartalet i år. Enligt AESC:s kundundersökning läggs stort fokus i år på; AI and Cyber Security, Assessments, Attracting top talent, Cultural alignment, Diversity, Hiring change leaders, Leadership development, Needs for new roles, Retaining top talent och Succession planning.

Family Business Advisor

Annika Hall föreläste om ”Becoming a Trusted Family Business Advisor” och hennes akademiska forskningsresultat i kombination med praktisk rådgivning gav oss ökade insikter om samverkan mellan ägare, styrelse och VD – specifikt för familjeägda företag. Fokus för föreläsningen var utmaningar och lösningar inom successionsplanering. Detta ledde till bra samtal kring frågorna och delande av erfarenheter från olika håll i världen. Family Business Consulting och Board Services är två viktiga områden inom AIMS International och tjänsterna har haft och har stark utveckling under de senaste åren.

Nya kollegor internationellt

AIMS International växer och vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa våra kunder med våra globala erbjudanden Executive Search, Board Services och Talent Management. Under mötet presenterade sig våra nya kollegor i Ecuador, Lettland och USA-Miami. Sedan tidigare finns en närvaro på alla kontinenter, i +50 länder med ca 90 kontor och +300 konsulter.

Vår värd i Portugal organiserat hade bjudit in lokala företagsledare, som delade med sig av sina ledarskapsinsikter. Ett annat centralt och engagerande ämne för mötet var hur vi på bästa sätt använder Artificiell Intelligens i vårt arbete. Därutöver pågår många projekt inom hållbarhet inom AIMS International, både centralt och på olika håll i världen, där vi vill bidra till en bättre värld. Bland annat presenterade våra kollegor Leonie Pentz ett projekt i Sydafrika och Stephen Nguyen ett annat i Vietnam.

Det är ytterst berikade som vårt Sverige-team återvänder hem. Dels har vi fått lära oss på djupet om de olika ländernas specifika situationer. Portugal som land och Lissabon som stad är i sig är intressanta med sin fascinerande historia. Sist men inte minst ger det en enorm styrka att vi har så god atmosfär och enhetlig framtidsambition i AIMS International.

AIMS International AGM 2024

Du kanske också vill läsa mer om:

Ett samtal om hållbarhet med Leonie Pentz
Meet Sukwon Choi
Konkurrera globalt – lyckas lokalt

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se