AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Inom näringslivet är ett engagemang och ansvar för miljö och sociala frågor inte längre bara något som är bra att ha, det är avgörande för långsiktig framgång. I takt med att hållbarhet omformar företagsvärlden har det blivit allt tydligare att ledarskap och chefsrekrytering spelar en avgörande roll för att styra organisationer mot en grönare framtid.

För att få en djupare inblick i hur hållbarhet integreras inom Executive Search och Leadership Development satte vi oss ned med Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead, för att diskutera hennes insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

Leonie bidrar inte bara med sin expertis som chef för Global Sustainability utan även med sin roll som chef för Global Energy Practice på AIMS International. Hennes dubbla ansvarsområden innebär att främja hållbarhet i hela organisationen.

Hur ser du på att hållbarhet blir allt viktigare för företagen och hur påverkar det Executive Search och Leadership Development?

Leonie: En strategi och plan för hållbarhet är inte längre ett valfritt tillval – det är avgörande för alla företags överlevnad. Företag som inte tar hållbarhet på allvar riskerar att bli omoderna. Man kan se det som en risk eller en möjlighet.

Bob Willard har i 20 år sagt det som de flesta först nu inser: för att vara lönsamma måste ni vara hållbara, inte tvärtom.

Vi vet att för att nå ett strategiskt mål måste kulturen förändras, och den kulturen drivs av beteenden. Detta börjar med ledarskapets beteende.

Aktieägarna måste förstå vilka beteenden som driver hållbarhetsmålen och utvärdera sina chefer för att se om de har ett hållbarhetstänk.

För att fylla luckorna måste vi rekrytera ledare med ett hållbart tänkande, och för resten är utbildning och utveckling avgörande.

Kan du förklara er strategi för att identifiera och rekrytera ledare som prioriterar hållbarhet och miljöansvar?

Leonie: På AIMS anser vi att ett hållbarhetstänk i ledarskapet är en mycket viktig kompetens.

Det är viktigt att identifiera de beteendemässiga kompetenser som driver hållbarhet, lokalisera dem till ditt specifika sammanhang och bedöma dem när du rekryterar dina ledare.

Ledare som är inkluderande kommer i sin tur att rekrytera för inkludering, vilket skapar positiva ringar på vattnet hela vägen ner i kedjan.

Många tror att en person från en utsatt grupp automatiskt kommer att vara öppensinnad och inkluderande, men så är inte alltid fallet.

Å andra sidan kan en vit man i 50-årsåldern i själva verket vara exceptionellt kulturellt flexibel och inkluderande.

Därför är det viktigt att genomföra korrekta utvärderingar med hjälp av en psykolog när man rekryterar chefer.

Liknande bedömningsverktyg kan användas för att utvärdera den nuvarande ledningsgruppens kulturella flexibilitet och förmåga att driva på företagets hållbarhetsmål. Du kan bara förbättra det du kan mäta.

Hur integrerar ni hållbarhet med kunderna och hur påverkar det organisationens kultur och resultat?

Leonie: För varje uppdrag som vi diskuterar med våra kunder förbereder vi en djupgående profilanalys som inkluderar rollen och företagets värdeerbjudande, viktiga kompetenser som behövs för rollen och ett specifikt avsnitt om företagets hållbarhet där vi diskuterar vår kunds ESG-utmaningar och mål.

Vi vet att ledare idag vill anpassa sitt syfte till organisationens syfte och att vår kunds varumärke som arbetsgivare är nära kopplat till deras rykte inom hållbarhet.

Denna information hjälper oss att framgångsrikt anpassa de grundläggande färdigheter och den kultur som behövs för en viss miljö.

Som Peter Drucker sa: “Kultur äter strategi till frukost.” Dina affärsmål drivs av människor. Ledare bör skapa en kultur som är gynnsam för att deras affärsstrategi ska kunna växa, genom att främja de nödvändiga beteendena.

På vilket sätt införlivar AIMS International hållbarhet för att nå alla lokala AIMS-kontor runt om i världen?

Leonie: AIMS International gick nyligen med i FN:s Global Compact som en global deltagare och vi håller för närvarande på att rulla ut detta initiativ till alla våra partnerkontor världen över, i mer än 50 länder.

Vårt hållbarhetsteam har redan följt upp vissa mål som könsfördelning, både internt och för tjänster som tillsätts i olika branscher hos våra kunder.

Många av våra partnerkontor är papperslösa och en hel del erbjuder möjligheter till distansarbete, som i Sydafrika och Schweiz, där vi arbetar på distans nästan 90 % av tiden.

Vi har infört virtuella konferensanläggningar och kommer att fortsätta att ha en hybridmodell i framtiden.

Vårt nästa steg är att förtydliga och bryta ner våra mål ännu mer i mätbara småbitar och få alla våra partners att åta sig att arbeta mot dessa mål i samarbete med FN:s Global Compact-initiativ.

Delta i samtalet om hållbarhet

Eftersom AIMS International fortsätter att leda arbetet med att integrera hållbarhet i kärnan av Executive Search, Board Services och Leadership Development, inbjuder vi dig att bli en del av detta viktiga samtal.

Oavsett om du är en företagsledare som vill förbättra ditt företags hållbarhetsstrategi, en yrkesverksam som vill anpassa din karriär till dina värderingar eller en organisation som är redo att ta nästa steg i en hållbar omvandling, är AIMS International din partner på den här resan.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att hitta ledare med rätt hållbarhetstänk.

Leonie Pentz

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se