AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Inom näringslivet är ett engagemang och ansvar för miljö och sociala frågor inte längre bara något som är bra att ha, det är avgörande för långsiktig framgång. I takt med att hållbarhet omformar företagsvärlden har det blivit allt tydligare att … Continue reading AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead