Aktuella uppdrag (ett urval)

Verkställande Direktör

Vi söker Verkställande Direktör till företag specialiserat på resor för personer med särskilda behov. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Verkställande Direktör / Managing Director

Vi söker Managing Director till ett bolag inom alarm och säkerhet för automotive. Vid frågor kontakta Göran Arvidson.

Placering: Tyskland

Göran mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


CFO

Vi söker CFO till ett av nordens ledande e-handelsbolag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Managing Consultant

Vi söker Managing Consultant för internationellt konsultföretags startup – Norden inom digital transformation. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Senior Vice President People and places

Vi söker chef för Människor och miljöer/Senior Vice President and Director of People and places till ett av våra ledande försäkringsbolag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Vice President Tax

Vi söker VP Tax till börsnoterad global aktör inom säkerhetselektronik, automotive.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Vice President Logistics

Vi söker VP Logistics till ledande och global aktör inom fordonssäkerhet.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Europa

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; email: titti@aimsinternational.se


Managing Director

Vi söker Managing Director till internationell produktleverantör inom livsmedelstillverkning

För mer information – Ronny Andersson
Ronny: mobil: 070-528 02 41; email: ronny@aimsinternational.se


Compliance Officer

Vi söker Compliance Officer till ett av våra ledande försäkringsbolag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Styrelseledamot

Vi söker Styelseledamot med livsmedelserfarenhet till konsultbolag, ERP

För mer information – Ronny Andersson
Ronny: mobil: 070-528 02 41; email: ronny@aimsinternational.se


Verkställande Direktör / Managing Director

Vi söker VD till ett bolag med teknisk försäljning – Norden och Baltikum. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Regional Sales Manager

Vi söker Regional Sales Manager till ett internationellt bolag inom FMCG. För mer information – kontakta Ronny Andersson

Ronny: mobil: 070-528 02 41; email: ronny@aimsinternational.se


Global Project Manager – Operations

Till världsledande koncern inom lösningar för lösningar för det mobila livet på
områdena Klimatsystem, Sanitet, Mat & Dryck, Energi & Styrning och
Säkerhet & Trygghet söker vi en Global Project Manager – Operations. Vid frågor – Kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna.

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Lead Financial Control

Vi söker Lead Financial Control till börsnoterad global aktör inom säkerhetselektronik, automotive. För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Senior Data Scientist

Vi söker en Senior Data Scientist till ledande och global aktör inom fordonssäkerhet.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Göteborg

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; email: titti@aimsinternational.se


Chef Strategisk planering

Till internationellt bolag inom kollektivtrafik.
Vid frågor kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Göran mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Planeringschef

Till ledande bolag inom tågunderhåll.
För mer information kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Göran mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Senior Environment Permitting Consultant

Vi söker en erfaren konsult, MKB och tillstånd, till svenska verksamheten i internationellt konsult- och ingenjörsföretag  Vid frågor – kontakta Titti Hammarling

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Country Manager – klart

Till globalt inredningsföretag med ledande e-handel för kök- och hushållsprodukter. Vid frågor – Kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm.

Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Senior Metals & Mining Environment Consulting – klart

Vi söker en erfaren konsult, Gruv & Metall, till svenska verksamheten i internationellt konsult- och ingenjörsföretag  Vid frågor – kontakta Titti Hammarling

Placering: Sverige

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Product Directors och Product Manager – Tyskland – klart

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Bid Managers – klart

Vi söker Bid Managers till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Sales Engineer – klart

Placering: Nederländerna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Teknikchef – klart

Till ledande bolag inom tågunderhåll.
För mer information kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Göran mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


VD – klart

VD till mindre Teknik-konsult. För mer information – kontakta Ronny Andersson

Placering: Stockholm

Ronny: mobil: 070-528 02 41; email: ronny@aimsinternational.se


Sales and Marketing Director – USA – klart

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


CFO – klart

Vi söker CFO till ett tillväxtbolag på väg mot notering.
För mer information – kontakta Ronny Andersson.

Placering: Stockholm

Ronny: mobil: +46 70 528 02 41; ronny@aimsinternational.se


CFO – klart

Till distributionsåkeri i framkant söker vi CFO. Vid frågor – Kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Södra Stockholm.

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Chef Trafikledning – klart

Till internationellt bolag inom kollektivtrafik.
Vid frågor kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Göran mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Head of Risk Management & Insurance – klart

Vi söker Head of Risk Management & Insurance till ledande global aktör inom säkerhetselektronik, automotive, med snar börsnotering.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Service Application Technician – hydraulics – klart

Placering: Peterborough, UK

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se


VD – UK – klart

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


VD – Ungern – klart

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Produktionschef – klart

Vi söker Produktionschef till ledande Entreprenadsmaskinföretag.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Norra Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Servicemarknadschef – klart

Vi söker Servicemarknadschef till ledande Entreprenadsmaskinföretag.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Norra Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Privacy Practitioner – klart

Vi söker 2 Privacy Practitioners till ledande konsultbolag inom dataskydd och privacy.
För mer information – kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Ekonomichef – klart

Vi söker Ekonomichef till ledande Entreprenadsmaskinföretag.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Norra Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81; titti@aimsinternational.se


Area Sales Manager, International sales – klart

Till internationellt verksamt företag med ledande varumärken inom Consumer Goods.

Placering: Borås

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Application Engineer – hydraulics – klart

Placering: Norra Stockholm

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se


Sales Engineer – hydraulics – klart

Placering: Norra Stockholm

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se


Head of Investor Relations – klart

Vi söker Head of IR till ledande bolag med internationell verksamhet.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Digital Business Developer – klart

Till Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen söker vi en Digital Business Developer. Vid frågor – Kontakta Göran Arvidson eller Titti Hammarling.

Placering: Bromma.

Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se
Titti: mobil: + 46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Ledningskoordinator – klart

Vi söker en Ledningskoordinator för VD-stöd och ledningsgruppsarbete till framstående Trygghetsråd/stiftelse. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Department Manager Environment Sweden – klart

Vi söker en Department Manager, Miljö och Arbetsmiljö till svenska verksamheten i internationellt konsult- och ingenjörsföretag  Vid frågor – kontakta Titti Hammarling

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Chef Central Trafikledning – klart

Vi söker Chef Central Trafikledning till ledande, börsnoterad bussoperatör. Vid frågor – kontakta Per Carlsson eller Titti Hammarling.

Placering: Solna

Per: mobil: +46 70 213 27 38 email: per@aimsinternational.se
Titti: mobil: +46 70 521 46 81 email: titti@aimsinternational.se


Sales Manager Sweden – klart

För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Senior Rådgivare inom omställning och karriärväxling – klart

Vi söker en senior rådgivare till framstående Trygghetsråd/stiftelse. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Trafikplanerare – klart

Till distributionsåkeri i framkant söker vi en Trafikplanerare. Vid frågor – Kontakta
Göran Arvidson.

Placering: Södra Stockholm
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Subsidiary Manager – klart

Placering: Nederländerna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se


Application Engineer – klart

Placering: UK

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Global Social Media Manager – klart

Till världsledande koncern inom lösningar för “mobile living” söker vi en Global Social Media Manager. Vid frågor – Kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Solna.

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Senior Business Originator, Corporate Finance Real Estate – klart

Placering: Oslo

Jesper: Mobil: +46 70 787 01 99
Email:jesper@aimsinternational.se


VD – klart

Placering: UK

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Chef för Digitala affärer – klart

Till Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen söker vi en Chef för den digitala affären. Vid frågor – Kontakta Göran Arvidson eller Titti Hammarling.

Placering: Bromma.

Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se
Titti: mobil: + 46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


VD – Konfidentiellt – klart

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Sales Director – Konfidentiellt – klart

Placering: Kina

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


HR Business Partner – Konfidentiellt – klart

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 213 27 38
Email: per@aimsinternational.se


Operativ chef – klart

Till distributionsåkeri i framkant söker vi en Operativ chef. Vid frågor – Kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Södra Stockholm.

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Sales Representative for Sweden – klart

För mer information – kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm/Malmö

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se


Verkstadschef – klart

Vi söker Verkstadschef till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Malmö

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Trafikplaneringschef – klart

Vi söker Trafikplaneringschef till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Göteborg eller Landskrona

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se


Area Sales Manager – klart

Placering: Sydafrika

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Ansvarig EDI – klart

Till Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen söker vi en EDI-ansvarig. Vid frågor – Kontakta Göran Arvidson.

Placering: Bromma.

Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Verkstadschef – klart

Vi söker Verkstadschef till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Titti Hammarling eller Arne Orhaug.

Placering: Helsingborg

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Arne: mobil: +46 72-508 06 66, email: arne@aimsinternational.se


Bid Manager – klart

Vi söker Senior Bid Manager till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Senior Executive Search konsult/Partner – klart

Vi söker Senior Executive Search konsult och partner till vårt eget team. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Gamla stan i Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


HR-chef – klart

Vi söker en HR-chef till ledande bussoperatör. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Senior Lead Industrial Designer – klart

Till världsledande koncern inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck söker vi en Senior Lead Industrial Designer. Vid frågor – Kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Solna.

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se


Djursjukhuschef – klart

Vi söker en Djursjukhuschef till ett djursjukhus i Stockholm. Vid frågor – kontakta Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se


Administrativ chef – klart

Vi söker en administrativ chef med inriktning på ekonomi till framstående Trygghetsråd/stiftelse. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81,
Email: titti@aimsinternational.se


Branch Manager – klart

För internationell koncern söker vi Branch Manager till den svenska verksamheten med inriktning på järnvägsbyggnation. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Norra Stockholm.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


CFO – klart

Vi söker CFO med stark affärskoppling och ett intresse för verksamhetsutveckling till Sveriges ledande förlagshus. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81,
Email: titti@aimsinternational.com


CFO – klart

Vi söker CFO / Ekonomidirektör till ett av våra ledande försäkringsbolag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81,
Email: titti@aimsinternational.com


KAM / Affärsutveckling – klart

Vi söker Senior Key Account Manager, långa kontrakt, till ledande, börsnoterad bussoperatör.
För mer information – kontakta Arne Orhaug.

Placering: Solna

Mobil: +46 72-508 06 66
Email: arne@aimsinternational.com


Senior Business Controller – klart

Vi söker en senior Business Controller till danska verksamheten för ledande bussoperatör. För mer information – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Köpenhamn

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.com


Group Communication Manager – klart

Till ledande global koncern med med produkter som luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar för en rad användningsområden söker vi en Group Communication Manager. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Solna.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.com


VD – klart

Vi söker VD till tekniskt konsultföretag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.
Placering: Frankrike.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.com


Nordisk försäljnings- och marknadschef, byggnadsteknik – klart

Vi söker nyckelpersonen till ett starkt internationellt konsultföretag inom multidisciplinär teknik och informationshantering. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.com


Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Uppsala

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.com


Application Engineer – klart

Vi söker Application Engineer till ledande internationellt hydraulikföretag. Ansvarig konsult är Göran Arvidson.
Placering: Sollentuna

Mobil: +46 73 546 42 20
E-mail: goran@aimsinternational.com


Förändringsledande KAMS-chef – klart

Vi söker förändringsledande KAMS-chef (kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet) till ledande bussoperatör. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se


Chef Information Management – klart

Vi söker en Avdelningschef till ledande företag för att utveckla informationshanteringen och beslutsstödet i verksamheten. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.com
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.com

Projektledare effektivisering – klart

Vi söker projektledare effektivisering till ledande, börsnoterad bussoperatör. Vid frågor –
kontakta Göran Arvidson.

Placering: Solna

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.com

VD – klart

Vi söker VD till ledande pensionsbolag. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Senior Rådgivare inom omställning och karriärväxling – klart

Vi söker en senior rådgivare till framstående Trygghetsråd/stiftelse. Huvuduppgift: Att ge stöd till organisationer och enskilda vid omställning och karriärväxling. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se

Supply Chain Manager – klart

Vi söker Supply Chain Manager till ledande varumärke inom hårvård. Ansvarig konsult är Kerstin Elmqvist.

Placering: Stockholm city

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Försäljningschef – klart

Vi söker Försäljningschef till ledande varumärke inom hårvård. Ansvarig konsult är Kerstin Elmqvist.

Placering: Stockholm city

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Projektledare/Marknad – klart

Vi söker Projektledare/Marknad till ledande varumärke inom hårvård. Ansvarig konsult är Kerstin Elmqvist.

Placering: Stockholm city

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Projektdirektör/Platschef – klart

Till leverantör av elektromagnetisk utrustning, såsom generatorer, turbiner, styrsystem, mm för vattenkraftverk söker vi en Projektdirektör/Platshef. Företaget ingår i ledande global koncern. Vid frågor – kontakta Göran Arvidson.

Placering: Östersund

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se

Kvalitets- och Miljöchef – klart

Vi söker Kvalitets- och Miljöchef till ledande bussoperatör. Vid frågor –
kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson

Placering: Helsingborg

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se

Personalchef – klart

Konstfack söker Personalchef. Vårt uppdrag består av urval, intervjuer samt personbedömning. Du hittar mer information om tjänsten och hur du hanterar din ansökan på Konstfacks hemsida. Ansvarig konsult är Göran Arvidson.

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se

VD – klart

Vi söker Sverige-VD till ledande internationellt företag med tillverkning, produktion och försäljning av avancerade plasthallar. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm eller Göteborg.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Internationell säljare/applikationsspecialist – klart

Vi söker Internationell säljare/applikationsspecialist till internationellt medicintekniskt företag – världsledande inom mikrocirkulation. Ansvarig konsult är Kerstin Elmqvist.

Placering: Norra Stockholm

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Avdelningschef, IT – Kundnära tjänster – klart

Vi söker en Avdelningschef till ledande företags IT-verksamhet. Rollen innefattar ansvaret för digitala lösningar/kundnära tjänster. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Stockholm

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson

Placering: Örebro

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se

VD – klart

Vi söker VD till svenska verksamheten för ledande internationell husbilstillverkare. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Örebro.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

VD – klart

Vi söker Norden-VD till ledande internationellt företag inom polymer distribution. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Produktutvecklingschef – klart

Vi söker Produktutvecklingschef till ledande bussoperatör. Vid frågor –
kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Marknadschef – klart

Vi söker Marknadschef till ledande varumärke inom hårvård. Vid frågor – kontakta Kerstin Elmqvist.
Placering: Stockholm city

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Affärsutvecklingschef – klart

Vi söker Affärsutvecklingschef till ledande bussoperatör. Vid frågor –
kontakta Titti Hammarling.

Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Chef Business Control – klart

Vi söker en Chef Business Control till ledande bussoperatör. Personen ska leda och utveckla företagets ekonomistyrningsfunktion samt ha personalansvar för en grupp business controllers. För mer information – kontakta Titti Hammarling eller Göran Arvidson.

Placering: Solna

Titti: mobil: +46 70 521 46 81, email: titti@aimsinternational.se
Göran: mobil: +46 73 546 42 20, email: goran@aimsinternational.se

Produktkoordinator – klart

Vi söker Produktkoordinator till ledande varumärke inom hårvård. Vid frågor – kontakta Kerstin Elmqvist.
Placering: Stockholm city

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

VD – klart

Vi söker VD till tekniskt konsultföretag. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.
Placering: Tyskland.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Marknadschef – klart

Vi söker Marknadschef till internationellt medicintekniskt företag – världsledande inom mikrocirkulation. Vid frågor – kontakta Kerstin Elmqvist.
Placering: Norra Stockholm

Mobil: +46 70 528 03 94
Email: kerstin@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.
Placering: Trollhättan

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Fastighetschef – klart

Vi söker en Fastighetschef till ledande aktör. Vid frågor – kontakta Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Vid frågor – kontakta Göran Arvidson.
Placering: Södertälje

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se

Application Engineer – Finland – klart

Vi söker en Application Engineer till ledande internationellt hydraulikföretag. Huvuduppgift: Ingå i framgångsrikt team för utveckling av affärer på den finska marknaden med huvudansvar för teknikfrågor. Vid frågor – kontakta Göran Arvidson.
Placering: Helsingfors

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se

VD – klart

Vi söker Sverige-VD till företag inom Engineering Management. Ansvarig konsult är Titti Hammarling. Placering: Stockholm/Mälardalen.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Corporate VP Communication – klart/avbrutet

Till ledande paneuropeisk koncern som designar, tillverkar och marknadsför badrumskeramik och badrumsmöbler söker vi en Corporate VP Communication. Ansvarig konsult är Titti Hammarling. Placering: Stockholm.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Communication Manager – klart/avbrutet

Till ledande paneuropeisk koncern som designar, tillverkar och marknadsför badrumskeramik och badrumsmöbler söker vi en Communication Manager. Ansvarig konsult är Titti Hammarling. Placering: Stockholm.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Senior Paper specialists – klart

Till internationellt uppdrag söker vi Senior Paper Specialists/Development Engineers. För mer information – kontakta Göran Arvidson

Mobil: +46 73 546 42 20
Email: goran@aimsinternational.se

SVP East Europe – Marknad och försäljning – klart

Till ledande paneuropeisk koncern som designar, tillverkar och marknadsför badrumskeramik och badrumsmöbler söker vi nu en SVP för East Europe. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

EVP HR – klart

Till ledande europeisk koncern som designar, tillverkar och marknadsför badrumskeramik och badrumsmöbler söker vi nu en EVP HR. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Rådgivare Kompetensutveckling – klart

Vi söker en kvalificerad och konsultativ rådgivare till framstående Trygghetsråd. Huvuduppgift: Att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling hos rådets medlemsorganisationer. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
Email: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Sundsvall

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Umeå

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Försäljningsansvarig – klart

Vi söker Försäljningsansvarig till ledande internationellt hydraulikföretag. Huvuduppgift: Utveckla företagets försäljning av ventiler på den skandinaviska marknaden. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Sollentuna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Chef Business Control – klart

Vi söker en Chef Business Control till ledande bussoperatör. Personen ska leda och utveckla företagets ekonomistyrningsfunktion samt ha personalansvar för en grupp business controllers. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Finance Director – klart

Till ledande europeisk koncern som designar, tillverkar och marknadsför badrumskeramik och badrumsmöbler söker vi nu en Finance Director, Region North. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker Trafikchef till ledande expressbussföretag. Rollen innefattar helhetsansvaret för ledning och utveckling av företagets trafikproduktion. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Personbedömningar

Personbedömningar i sluturval. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Individuella Utvecklingsprogram

Individuella ledarutvecklingsprogram. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Verksamhetschef – klart

Vi söker verksamhetschef till framstående Trygghetsråd. Huvuduppgift: Att strategiskt och operativt ansvara för och utveckla trygghetsrådets verksamheter samt att ha personalansvar. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Rådgivare Kompetensutveckling – klart

Vi söker en kvalificerad och konsultativ rådgivare till framstående Trygghetsråd. Huvuduppgift: Att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling hos rådets medlemsorganisationer. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Göteborg

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Rådgivare Kompetensutveckling – klart

Vi söker en kvalificerad och konsultativ rådgivare till framstående Trygghetsråd. Huvuduppgift: Att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling hos rådets medlemsorganisationer. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Partneransvarig – klart

Vi söker Partneransvarig till ledande däckservicekedja. Huvuduppgift: Leda och utveckla företagets rikstäckande partnerverksamhet. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Täby

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Dalarna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Marknadschef – klart

Vi söker Marknadschef till Sveriges ledande affärsmagasin. Huvuduppgift: Kreativt ansvara för varumärkesarbete, affärs- och upplageutveckling för tidning och digitala lösningar. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Kanslichef  – klart

Söker Kanslichef till partipolitiskt obundet yrkesförbund. Huvuduppgift: Med helhetssyn leda verksamhet och personal. Ha utvecklingsfokus och ha nära samarbete med den politiska ledningen. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Vårdstrateg – klart

Vi söker en Vårdstrateg till partipolitiskt obundet yrkesförbund. Huvuduppgift: Bevaka och bereda frågor, ta fram fakta och göra analyser på strategisk nivå inom vård/samhälle. Nätverka. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

HR-specialist – klart

Vi söker en HR-specialist till partipolitiskt obundet yrkesförbund. Huvuduppgift: Brett HR arbete. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Förhandlingschef – klart

Vi söker en Förhandlingschef till ledande storföretag inom vägburen kollektivtrafik. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Solna

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Chefredaktör – klart

Vi söker en Chefredaktör till ledande tekniktidning som ska utveckla och representera varumärket övergripande så väl som i olika mediekanaler. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Trafikchef – klart

Vi söker en Trafikchef till ledande bussoperatör. Rollen innefattar helhetsansvaret för ett trafikområde. Ansvarig konsult är Titti Hammarling.
Placering: Norra Skåne

Mobil: +46 70 521 46 81
E-mail: titti@aimsinternational.se

Förvaltningsteknisk utredare – klart

Vi söker en erfaren projektledare/handläggare till en intresse- och serviceorganisation för Fastighetsägare. Ansvarig konsult är Lena Löwgren.
Placering: Stockholm

Mobil: +46 (0) 70 620 63 96
E-mail: lena@aimsinternational.se