Är Asien intressant för dig?

Svenska företag är framgångsrika med att utveckla nya produkter och tjänster. Då Sverige är en liten marknad så har det varit en naturlig strävan för våra företag att också etablera sig utomlands. Sverige är därför idag ett hem för många framgångsrika internationella företag, vilket i hög grad har bidragit till vårt välstånd.

För att lyckas med internationell etablering och konkurrens är det en nyckelfråga att kunna rekrytera till ledande och affärskritiska positioner i de aktuella länderna. Både med svenska personer till olika befattningar i dotterbolagen utomlands men också personer från de aktuella länderna för att säkerställa lokal kompetens, kulturell förståelse och marknadskännedom. Genom internationellt välfungerande Executive Search kan våra kunder på ett effektivt och tryggt sätt få fram de bästa kandidaterna. När ett svenskt företag ska rekrytera utomlands så fungerar vi i AIMS International Sweden som projektledare och våra lokala partners inom AIMS International som de konsulter som genomför den lokala processen. För att kunna hjälpa våra kunder så finns AIMS International i 55 olika länder med konsulter som alla kan genomföra och garantera en internationellt hög standard. Vi är hårt kvalitetsgranskade av AESC, där vi med alla partners är medlemmar.

Låt oss här blicka österut. Vi har lokala kontor i alla de viktigaste länderna i Asien och Stilla havsregionen (APAC) som Indien, Japan, Kina, MalaysiaSingapore, Sydkorea och Vietnam. Representanter för AIMS International i dessa länder samlades nyligen i Tokyo för en tredagarskonferens som lyfte fram regionens unika styrkor och dess gemensamma vision för framtiden.

Är det aktuellt för er att dra nytta av APAC-marknaden? Kontakta oss på AIMS International Sweden för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig.

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se