Att arbeta med Executive Search

Som jag skrev i inlägget Framtiden för Executive Search så förändras strukturen för rekryteringsbranschen på ett genomgripande sätt. Det ger möjlighet till förnyelse och förbättrat utbud av tjänster. Som Executive Search-företag vill man så klart verka för optimala matchningar mellan kunduppdrag och kandidater. I dag räcker det dock inte att hitta kandidater. Det handlar allt mera om det mervärde uppdragsgivare känner att de får via ett samarbete. Det handlar allt mer om hur vi arbetar som konsulter.

Här följer några punkter som som vi ser som viktiga i dagens Executive Search:

1. Executive Search handlar inte om att fylla luckor men behövs vid strategiska samarbeten och i speciellt komplexa fall. Det handlar om nivå, svårrekryterade roller, tid och när man vill bygga något speciellt. Få företag har Executive Search-kompetens internt. Många har försökt bygga upp sådan men det har visat sig vara lättare sagt än gjort – i varje fall att få den att fungera över tiden. Det beror till stor del på att Executive Search är mycket mer komplext än vad många tror. Våra kunder är ofta duktiga på rekrytering. Vår uppgift blir att komplettera dem där de behöver extern spetskompetens från en neutral part.

2. Det behövs exklusiva researchplaner för dagens Executive Search-uppdrag. Det går inte att förlita sig på någon specifik databas eller att falla tillbaka på ett eget nätverk. Hur stora de än må vara. Varje uppdrag får hos oss sin specifika plan.

3. I många uppdrag räcker det heller inte i dag med en duktig, erfaren konsult. Teamet har därför en nyckelroll hos oss. Inte bara så att vi delar uppdrag utan vi kompletterar varandra och arbetar nära ihop för att lösa uppdragen på bästa sätt för kund och kandidat.

4. Varje steg i en rekrytering behöver genomföras med största omsorg. Det gäller allt från analys av av kundföretaget i början av processen till bedömning av kandidaterna i slutet av densamma. Genvägar eller snabba lösningar kan vara frestande för att just snabbheten ofta förs fram som en viktig konkurrensfördel i rekryteringssammanhang. Det gäller dock att inte falla i den fällan utan att fokusera på effektiva flöden istället.

5. Som Exexutive Search-konsult behöver man kunna handskas med de ofta motstridiga kraven på transparens/konfidentialitet. Det är svårt men det går. Våra roller förändras på detta plan precis som de gör för ledarna vi rekryterar och har som kunder.

6. Det behövs konstruktiva samtal kring svåra rekryteringsfrågor. Vi ser att vi som Executive Search-konsulter har en viktig roll att fylla i det sammanhanget. Det gäller rekrytering av nya kompetenser. Att komma bakom ett ytligt tyckande om ålder, kön och mångfald. Att vrida och vända på de normer som vi har.

Att lyfta blicken och se vad ett företag behöver.

På sikt. Och i dag.

Today

 

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Executive Search, Hammarling Consulting, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se