Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Generationsskifte är en av de största utmaningarna för företagarfamiljer. Vanligtvis är successionsprocesser mycket komplexa och omfattar ett stort antal aspekter: juridiska, finansiella, organisatoriska och känslomässiga. Att navigera i denna terräng är också en utmaning för familjeföretagsrådgivaren, som hela tiden måste överväga vilka insatser som är till störst nytta för klienten.

Trots komplexiteten hanteras successionsprocesser ofta ur ett övervägande tekniskt perspektiv, med fokus på frågor som skatt, finansiering och struktur. Inom dessa områden kan rådgivaren agera expert och tillhandahålla lösningar och råd om “best practice”.

Tekniska aspekter är självklart viktiga att beakta. De är dock inte tillräckliga för ett lyckat generationsskifte och de är definitivt inte den bästa utgångspunkten. Över tjugo års erfarenhet av forskning och rådgivning till familjeföretag har övertygat mig om att det som främst lägger grunden för en framgångsrik successionsprocess är familjemedlemmarnas förmåga till självreflektion.

Självreflektion är centralt i generationsskiften, eftersom sådana processer utmanar fundamentala mänskliga behov: identitet, tillhörighet, mening och kontroll. Förståelse för dessa existentiella och känslomässiga sidor av generationsskiftet möjliggör samtal om viktiga frågor, som annars lätt förbises. En generationsskiftesprocess stannar sällan av på grund av juridiska eller ekonomiska problem. I stället beror det ofta på att familjemedlemmarna inte är medvetna om de känslomässiga utmaningarna och de efterföljande relationsmässiga problemen – missförstånd, felaktiga antaganden och sårade känslor – som uppstår när de reagerar på känslor i stället för att agera medvetet utifrån dem.

Familjeföretagsrådgivare är ofta bekväma i rollen som expert på innehåll. Vi är utbildade för att förmedla kunskap och att ha – och ge – svar. Detta är dock inte alltid det som klienten är i störst behov av, särskilt inte under de tidiga stadierna av en successionsprocess. Det enkla skälet är att vi inte kan ge relevanta expertråd om vi inte vet vad klienten tänker, känner, behöver och vill. Och den enda som rimligen kan veta detta är klienten själv.

De flesta av oss är inte tränade i medveten självreflektion – att lyssna inåt efter vad vi känner och behöver. Rådgivaren kan då vara behjälplig genom att ställa meningsfulla frågor och sedan lyssna – med närvaro och empati. Lyckade generationsskiften tenderar att bottna i familjemedlemmarnas ömsesidiga förståelse, respekt och gemensamma beslut – och självreflektion är ett centralt första steg. Att skapa utrymme för reflektion, snarare än att ge råd, är därför är ofta det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra.

Om författaren:

Annika Hall är AIMS Internationals Senior Advisor, med fokus på familjeägda företag, och Associted Senior Consultant i AIMS International Sweden

Annika är specialiserad på bolagsstyrning och successionsplanering i familjeföretag, processer där förmågan till konstruktiv problemlösning är avgörande. Hennes arbete fokuserar på att underlätta kommunikation och hjälpa ägarfamiljen att arbeta mot lösningar som alla kan komma överens om. Med över tjugo års erfarenhet som rådgivare till familjeföretag har hon arbetat med familjeföretag i olika generationer, storlekar och branscher.

Annika har en doktorsexamen i företagsekonomi med fokus på familjeföretag och har skrivit artiklar och böcker inom detta ämnesområde. Hon har internationell erfarenhet av att utbilda såväl studenter som professionella rådgivare till familjeföretag. Hennes ämnen inkluderar ledarskap, strategi, organisationsteori, kvalitativ metodik, kommunikation, rådgivning och familjeföretag.

Familjeföretagsrådgivare

Annika Hall

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se