Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Generationsskifte är en av de största utmaningarna för företagarfamiljer. Vanligtvis är successionsprocesser mycket komplexa och omfattar ett stort antal aspekter: juridiska, finansiella, organisatoriska och känslomässiga. Att navigera i denna terräng är också en utmaning för familjeföretagsrådgivaren, som hela tiden måste … Continue reading Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra