Att leda utan att vara expert på området

En intressant fråga när vi talar ledarskap och rekrytering är om man som ledare behöver vara expert på sitt område eller inte. Vi har alla mött exempel där brist på kunskap och förståelse för en verksamhet verkligen har ställt till det för ledare. Ofta är man för snabb i sina slutsatser. Känner kanske pressen att prestera. Vill visa sig vara ett bra val för uppdraget. Eller så kunde man faktiskt för lite och var inte rätt person för uppdraget. Samtidigt finns det hela tiden ledare som byter bransch utan att det blir problem.  Tvärtom är det många gånger en fördel att få ett utifrån-perspektiv på verksamheten och det finns t.o.m. ledare som har som kompetens just att göra sådana byten. Att lyhört förstå vad man behöver värna om i det företagsspecifika men också vad det är som ska driva ett framtida förändringsarbete för att nå framgång.

Under en ledarkarriär kommer man vid en viss tidpunkt till en fas där man går från att vara specialist till att bli generalist i sitt kunnande om en verksamhet. En nyckel är att förstå vad ett uppdrag då kräver och var man själv befinner sig på sin utvecklingsbana. Själv tycker jag att basen i ett riktigt gott generalist-ledarskap är att välja och utveckla medarbetare som kan mer än man själv och att visa på målen som gemensamt ska uppnås. Att ge uppdrag och att vara nära medarbetarna i uppföljning och coaching.

En av Harvard Business Reviews mest populära artiklar just nu är Leading people when they know more than you do och den berör några aspekter kring att gå från expert till generalist i sitt ledarskap.

Låt artikeln inspirera dig till att tänka till kring ditt ledarskap!

generalister

Foto: Göran Arvidson

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Läsvärt från veckan, Ledarskap | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se