Att lösa utmaningarna kring drabbade logistikflöden

Näringslivet står på grund av pandemin och Rysslands anfall mot Ukraina inför en rad nya utmaningar. En komplex sådan är att företag ska få logistiken att fungera, det vill säga hur man ska leda och kontrollera materialflödena med de förutsättningar som råder. Nu finns krävande utmaningar inom både produktions- och transportlogistiken. Logistikkedjan är så stark som den svagaste länken och det finns i nuläget många nya svaga länkar. För att ge några exempel så gör epidemin i Kina att fabriker och hamnar delvis är stängda. En annan svag länk är att kriget i Ukraina har lett till ökade kostnader för bränsle, vilket gör att alla transporter blir dyrare. Brist på råvaror är, som känt, också en gigantisk utmaning. Sedan har många företag fått problem för att deras underleverantörer har logistikstörningar. Ännu svårare att få fungerande logistikflöden blir det om också underleverantörernas underleverantörer har problem. Sedan har vi utmaningen med att flygtransporter mellan Sverige och delar av Asien inte längre kan passera över Ryssland och Ukraina. Det gör att transportflygplanen får längre och därmed dyrare rutter. Alla dessa svaga länkar, även om de bara är några exempel, slår hårt mot många verksamheter. Konsekvenserna blir därmed stora men svårbedömda för våra ekonomier och i slutändan för påverkar de oss alla.

Från Asien till Östersund

Utmaningar är dock till för att lösas. Så är det också med logistik. Pandemin ledde till att många företag började sprida produktionen för att minska det ensidiga beroendet av att ha den i Kina. Tillverkningen skulle inte bara spridas till andra länder i Kinas närhet med låga produktionskostnader, som t. ex till Malaysia och Vietnam, utan en del flyttades till lågkostnadsländer i andra delar av världen, som t. ex. Afrika och Latinamerika. Företag i Västeuropa har också blivit mer intresserade att ta tillbaka produktionen till Europa. Detta gäller också för svenska företag. Allt för att minska risken för störningar i logistiken och samtidigt vara närmare kunderna i Europa och de egna huvudkontoren. Det har sina klara fördelar att vara i samma eller närliggande tidzoner. Några företag tar steget fullt ut och flyttar hem hela produktionen till Sverige. Ett aktuellt exempel är Synsam som vid årsskiftet flyttade hela produktionen från Asien till Östersund. Andra företag utvärderar möjligheterna av att flytta hela eller delar av produktionen till Östeuropa.

Placering av produktionen i Östeuropa

Det finns en mängd parametrar att ta hänsyn till för att välja var i Östeuropa det är mest optimalt att ha produktionen. Det är som vi alla vet stora skillnader mellan de olika länderna och de förutsättningar som ges. Etableringsmöjligheterna, generella kostnadsnivåerna och tillgängligheten av ledare och specialister med rätt kompetens är avgörande för att se vilka länder som är de bästa för ett specifikt företag och var i dessa länder som förutsättningarna matchar bäst. AIMS International finns med starka företag i de flesta länderna i Östeuropa och vi har god erfarenhet av att hjälpa till med enskilda rekryteringar och större projekt kring etableringar rekryteringsstrategier. Önskar ni få information kring olika alternativ så hör av er!

Läs mer om två av våra kollegor i regionen:

Möt Judit Simonyi

Meet Šarūnas Dyburis

Logistikflöden

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se