Att vara ny som chef

De ledare vi möter i våra uppdrag har oftast kommit långt i sina karriärer. De är redan etablerade och har via utbildning, coaching och framför allt egen erfarenhet lärt sig om ledarskapets framgångsfaktorer och fallgropar. Någonstans har dock den egna ledarkarriären fått sin start och att lyckas väl med sin första chefsroll är många gånger helt avgörande för hur ens eget ledarskap över tid stabiliseras och utvecklas. Jag vill därför i detta inlägg fokusera på situationen när man är helt ny i en chefsroll.

Vad är det som gör att man tar steget in i chefskapet?

Ofta är det möjligheten att påverka hur en verksamhet drivs och leds, att få ta ett större ansvar och att pröva den egna förmågan. Kanske har andra sett att man har potentialen eller så har man själv drivit på och visat sitt intresse. Kanske upplever man en personlig bekräftelse via möjligheten, ja vanligt är också att det i valet finns inslag av prestige och status.

Nya utmaningar

Du har möjligtvis just nu fått frågan om en chefsroll eller nyligen klivit in i ett sådant uppdrag. Du arbetar redan i organisation och ska nu ta ledning över dina tidigare kollegor. Eller så är du ny både som chef och i verksamheten. Oavsett vilket så står du inför ett nytt steg i karriären som inte bara innebär nya möjligheter utan också utmaningar. Jag tänker här peka på ett par av dem.

Vikten av tydlighet kring uppdraget

En god start är att skapa sig en tydlig bild av uppdraget. I viss utsträckning bör du förstås ha fått det redan i samband med rekryteringen men det finns all anledning att hålla uppdragsdialogen löpande med din chef och andra berörda stakeholders. Dels för att ha en klar bild av vilka förväntningarna är, dels för att kunna bedöma om du har rätt förutsättningar för att leverera i linje med dessa förväntningar. Men även för att kunna förmedla den bilden till dina medarbetare. Vikten av denna fortlöpande kommunikation såväl uppåt som nedåt i organisationen går inte att överbetona.

Sätt din roll i organisationen

Nästa steg är etableringsfasen, det vill säga att börja sätta din nya roll i organisationen. I större verksamheter finns ofta ledarprogram eller motsvarande för att detta ska löpa på väl. I andra sammanhang får man lösa det mer i det operativa. Mycket är självklart, som att lyssna in medarbetarna, lära känna dem och förstå vad de behöver av dig som chef och hur de kan bidra bäst till helheten. Här någonstans börjar också förankringsprocessen för den utveckling/förändring du vill åstadkomma. Att lyssna in medarbetarna är det första steget i arbetet med att få med sig dem. Att göra det arbetet grundligt minimerar också risken för att dra i väg i fel riktning. Det kan vara klokt att ta det i små steg för att säkerställa att de allra flesta är med på den önskade förändringen.

Bli chef över tidigare kollegor

En situation som ställer särskilda krav på dig som ny chef är om du kommer inifrån organisationen och blir chef över dina tidigare kollegor. Din nya roll kommer att kräva både tydlighet och ödmjukhet för att minimera risken av problem. Från att ha varit en kollega och vän så har du nu också ett tydligt ansvar mot medarbetare och organisation. Att särbehandla någon som du har en vänskapsrelation med kan snabbt leda till att balansen i gruppen försämras.

Det är i det sammanhanget också viktigt att påminna om att din nya roll som chef innebär att du blir en arbetsgivarrepresentant. Ditt ledarskap behöver därför utövas både i linje med verksamhetens övergripande mål och riktlinjer lika väl som med utgångspunkt från de medarbetare du leder.

Att gå från att vara en av flera medarbetare till att bli chef innebär också att arbeta på ett nytt sätt. Ha tålamod och arbeta aktivt med att komma in i din nya roll. Som chef har du ett helt annat uppdrag än till exempel en specialist. Fokus behöver ställas om och du behöver förmodligen släppa din tidigare roll. Som chef är en av dina viktigaste uppgifter att möjliggöra för dina medarbetare att leverera och på det sättet uppnå resultat. Om du då fortsätter att hålla fast vid din specialistroll kan det hindra dig att fokusera på hur gruppen som helhet ska nå önskad framgång.

Några konkreta råd för dig som ny chef:

  • Var tydlig med vad ditt nya uppdrag och din nya roll innebär. Både mot dig själv och medarbetarna. Kommunikation och öppenhet är några av dina viktigaste verktyg.
  •  Låt chefsrollen och ditt ledarskap ta tid. Försök att med självinsikt se var du har dina styrkor och eventuella utvecklingsområden. Gör plats i kalendern för de ledande uppgifterna och för reflektion. Du behöver kontinuerligt behöva lyfta blicken och kombinera strategi med ditt mera operativa arbete.
  • Förbered dig mentalt på att chefskapet har både sin upp- och nedsida. Förbered dig genom att skissa på olika scenarier.
  • Ta del av de utbildningar som finns tillgängliga och dra dig inte för att be om hjälp i situationer där du behöver det.

Det kan finnas tveksamhet inför att ta klivet till en chefsroll. Vår bild är att rädslan inför det nya ofta är obefogad. Om du har förutsättningarna, den genuina viljan och om du förbereder dig väl så kommer det här steget att kunna bli en viktig grund för en framtida stimulerande och framgångsrik ledarkarriär.

Att vara ny som chef

Du kanske också vill läsa:
Defining your next career move

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

Dags att vi spränger våra glastak

Rickard has been active as an Executive Search consultant since 2006 and has had the privilege to help clients in different areas of the market with leadership and specialist assignments. Rickard works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on Public sector and non-profit organisations ae well as within Industry and Automotive. Before starting with Executive Search, Rickard was an army officer in the Swedish armed forces. Rickard has a law degree from Uppsala University.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se