All posts by Titti Hammarling

Glad Midsommar!

Vi på AIMS International önskar DIG en riktigt glad midsommar, var du än är och vad du än väljer att göra. Vi hoppas i varje fall att det blir soligt sommarväder och trevligt umgänge!

Enligt Nordiska museet går midsommar och midsommarstången historiskt sett tillbaka på ett firande i norra Europa av vårens spirande växtlighet även om få högtider förknippas så starkt med svenskhet som midsommar. I bondesamhället innebar midsommar en brytpunkt i arbetsåret, medan själva midsommarnatten ansågs vara full av magiska krafter och övernaturliga väsen. Den som vill följa en nattlig tradition och är vaken kan t.ex. plocka blommor och lägga under kudden för att drömma om den man ska gifta sig med. Om man nu inte redan är gift, vill säga. 🙂

Trevlig helg!

Hälsningar,
Teamet på AIMS International Sweden

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Familjeföretagen – en kraft i samhälle och näringsliv

Familjeföretag är en unik, viktig och fascinerande kraft i världens ekonomiska landskap. Deras särart ligger i en kombination av långsiktigt perspektiv, starka värderingar och ofta med en förmåga att anpassa sig till föränderliga marknader. Dessa företag, oavsett storlek och bransch, delar vissa gemensamma drag som skiljer dem från andra företag.

Jag växte själv upp i ett familjeföretag. Ja, det var så det var. Företaget spelade så central roll för hela familjen att det präglade min uppväxt ända fram tills att jag som ung vuxen fattade beslutet att inte ta över efter pappa. Jag valde en annan bana i livet och bolaget såldes med tiden.

Nu är det med stor glädje som jag professionellt kan bidra till en hållbar och framgångsrik utveckling för familjeföretag både i Sverige och internationellt. Inom AIMS International har vi lång erfarenhet av att bistå familjeföretag. På senare tid har vi därtill utökat vårt tjänsteutbud inom Family Business Consulting och tränat ett internationellt team som kan genomföra uppdrag på olika håll i världen.

Vad är då det unika med familjeföretag?

Ett familjeföretag definieras ofta som ett företag där en familj har ett betydande ägande och inflytande över beslut och ledning. Familjeföretag kan vara allt från små lokala företag till stora multinationella koncerner. Exempel på helt eller dominerat ägda familjeföretag är Walmart, Samsung och BMW. I Sverige har vi bl.a. IKEA och Stena.

En av de mest utmärkande egenskaperna hos familjeföretag är deras långsiktiga perspektiv. Till skillnad från många publika företag som kan vara fokuserade på kvartalsrapporter och kortsiktiga vinster, tenderar familjeföretag att prioritera uthållighet och kontinuitet. Detta innebär ofta en större vilja att investera i forskning och utveckling, samt en högre grad av tålamod vid genomförandet av långsiktiga strategier.

Familjeföretag är ofta grundade på starkt engagemang och en tydlig företagskultur som reflekterar familjens egna värderingar. Detta kan skapa en stark känsla av lojalitet och drivkraft bland anställda, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Intressant fakta

Enligt en studie av Credit Suisse står familjeföretag för cirka 33% av världens börsnoterade företag. De står vidare för cirka 70-90% av den globala BNP enligt olika uppskattningar och för en stor del av sysselsättningen i många länder, både i utvecklade och utvecklingsländer. De har visat en stark förmåga att anpassa sig till lokala marknader och kulturer, vilket gör dem särskilt konkurrenskraftiga i en globaliserad ekonomi.

Innovation är en viktig aspekt av familjeföretagens framgång. Många av de mest innovativa företagen i världen är familjeägda. Till exempel har den italienska bilproducenten Ferrari och den franska kosmetikjätten L’Oréal, båda familjeföretag, varit ledande inom sina respektive industrier när det gäller innovation och utveckling.

Familjeföretag tenderar att ha längre livslängd jämfört med andra företag. Många av världens äldsta företag är familjeägda. Nämnas kan Sennen no Yu Koman, en hotellverksamhet i Japan som hade sin start 717 e. Kr. och som gått i 46 generationer.

Utmaningar

Trots många fördelar möter familjeföretag också unika utmaningar. En vanlig problematik är succession, det vill säga övergången av ledarskap från en generation till nästa. Konflikter inom familjen kan uppstå, särskilt när det gäller frågor om kontroll och inflytande. Att navigera dessa utmaningar kräver ofta en kombination av noggrant planerade strategier och extern rådgivning.

Det talas allmänt om att endast cirka 30% av familjeföretagen överlever till den andra generationen, och att mindre än 10% klarar sig till den tredje.

Framtiden

Framtiden för familjeföretag ser ljus ut, men kommer inte utan utmaningar. Den nya generationen av företagsledare står inför en globaliserad marknad, teknologiska omvälvningar och förändrade konsumentbeteenden. Att lyckas navigera dessa förändringar kommer att kräva både bevarande av traditionella värderingar och en öppenhet för nytänkande och förändring. Med rätt strategier och ledarskap kan familjeföretag fortsätta att blomstra och bidra till ekonomisk tillväxt världen över.

Du kanske också vill läsa mer om:

Annika Hall – Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Titti Hammarling – Välkommen Annika Hall

Jan Jendeby – Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

När förebilder får oss att växa

Har du någon förebild som gett dig omvälvande inspiration och som har bidragit till din utveckling på djupet?

Med förebild menar jag då en person som man ser upp till, beundrar och lär sig viktiga saker av. Med våra olika erfarenheter, personligheter, mellanmänskliga sammanhang och ambitioner lär vi ha mycket olika upplevelser av att ha förebilder. Det kan vara en person som står oss nära, som vi har en professionell kontakt till eller som vi följer med intresse på avstånd.

Redan som barn har vi våra första förebilder, om vi är så lyckligt lottade som alla barn borde få vara. Föräldrar, andra vuxna och halvvuxna individer. För min del var det pappa jag såg upp till på det där speciella sättet. Jag lärde mig mycket av honom och det kanske allra viktigaste han gav mig var att han med kärlek trodde blint på mig. Han fick mig att våga samtidigt som han var tydlig med att jag måste vara beredd att arbeta hårt för att uppnå mina mål. Jag lämnar pappa därhän och går till några viktiga förebilder, som påverkat mig märkbart i vuxen ålder. För ja, det är fantastiskt att ha förebilder som vuxen också och för den del hela livet ut.

Det två förebilder som betytt extra mycket för mig som vuxen är:

Daniel Yolleck var under en tid President för AIMS International och en framgångsrik strategisk coach och mentor på högsta nivå. Han hade en ledarstil, som fick mig att på allvar tänka till kring förmågan att bekräfta andra samtidigt som han kunde samla oss inför både positiva mål och utmaningar. Han lärde andra att ställa frågor till sig själva och andra. Han lyssnade på ett sätt som fick människor att känna sig hörda. Han talade på ett sätt som utmanade människor att bli bättre, både professionellt och personligt. Jag frågade en gång vilka det var som ville få coachning och han svarade ”de bästa”. Han lärde mig om ledarskap och att man ska söka utomstående stöd, inte bara när man tycker sig behöva det utan lika väl när man är i framgång. Allt är relativt och det finns alltid möjlighet till lära sig nytt och bli ännu bättre när man får dela sin situation eller ambition med en riktigt bra coach.

Min andra förebild dök upp inom ett helt annat område. För många år sedan såg jag en målning, som talade till mig: ”så där ungefär skulle jag vilja kunna måla”. Inte att kopiera utan i den stilen. Konstnären var Åke Arph och jag kontaktade honom för att få gå i hans lära. Det som började med en kurs ledde till att Åke under många år var min lärare, mentor och med tiden en kär och nära vän. Vi utvecklade ett märkligt sätt att kommunicera på och vi målade gärna ihop. Var och en för sig men ändå tillsammans. Det var ofta inte så många ord som sades men ändå förstod vi varandra på djupet. Vi blev stöd för varandra och jag känner att han fick mig att om och om igen gå utanför min bekvämlighetszon.

Och hur är det nu? Det finns så många personer att se upp till. Trots detta ska det mycket till för att någon ska bli en riktig förebild. Jag har en dock. Jag är löpare och har i dag Jeanie Rice som min starkt lysande förebild. Hon är 76 år och satte nyligen världsrekord för sin åldersgrupp i TCS London Marathon. Tiden är inte det viktigaste men den var imponerande 3:33:27. Hon är min förebild för att man kan åldras på olika sätt. Jeanie tänker och säger ”never underestimate your ability”. Hon springer med unga män som hon kunde vara farmor till och fokuserar på DET. ”We never talk about age”. Det tycker jag vi kunde ta efter i yrkeslivet också.

Jeanie Rice

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Än finns det många glastak att krossa

Det finns så klart riktiga glastak, men uttrycket används också, som vi alla känner till, symboliskt för att beskriva strukturer och gränser inom verksamheter, som inte alltid är lätta att se, men som sätter stopp för en persons yrkesmässiga utveckling. Det är ofta kvinnor som förknippas med de symboliska glastaken. Fastän de velat och haft förutsättningarna att ta karriärmässiga steg uppåt, så har de förr eller senare mötts av ett glastak. Glass ceiling i den bemärkelsen myntades på engelska i slutet av 1970-talet. Det är länge sedan nu men än finns det många glastak, som man skulle vilja få bort.

Jag tänker i det här inlägget kidnappa uttrycket glastak och resonera vidare kring den bildsymboliken. Detta för att jag starkt ogillar att man hålls tillbaka på ett negativt och/ eller orättvist sätt, vare sig det är en struktur, en kultur, någon annan som gör det mot en eller att man gör det mot sig själv. Att få utvecklas och pröva sina förmågor inom något som är viktigt för en måste vara en av meningarna med livet! Tänker att det än en gång är ett bra tillfälle att göra upp med de glastak som vi kan göra någonting åt.

Även om mycket har hänt kan vi, både kvinnor och män, förminskas av någon kraft utanför oss själva. Det finns fortsättningsvis strukturer i företag och organisationer, ja också i samhället i stort, som kan göra det svårt att avancera och/eller utvecklas vidare. Också i ens relationer kan det byggas osynliga tak som gör att man begränsas på ett negativt sätt. Det kan vara allt ifrån mycket allvarliga händelser och mönster som att man t.ex. mobbas, behandlas illa eller utsätts för någons maktutövande. Men det kan också vara andras förväntningar, reaktioner och uttalanden, som begränsar utvecklingen av den man innerst inne är och hur man vill leva och utvecklas.

Det går så klart ibland att göra något åt dessa yttre faktorer och de glastak som blir hinder på ens väg. En del av oss kämpar, protesterar och går emot. Ibland lyckas man och ibland får man betala ett högt pris för att man bryter mot det förväntade. Det är inte lätt att förändra invanda mönster, normer och strukturer. Ofta behöver man hjälp och det kan ta lång tid. Man rår heller inte på vissa företeelser utan tvingas själv bryta upp för att få det bättre någon annanstans om man vill nå en förändring.

Det är beklämmande att se och acceptera, men vi kan också använda symboliken och konstatera att vi bygger glastak över oss själva och att de hindrar oss från att bli det vi skulle vilja och kunna bli. Det finns så klart undantag bland oss, men generellt sett tenderar vi att se kritiskt och snävt på hur vi är, hur vi ser ut och vad vi tror oss klara av. Också i vad vi har för betydelse. Till och med personer som utåt sett är framgångsrika kan ha ett stramt förhållningssätt till egna potentialen och värdet.

5 tips för att identifiera och spränga egna glastak

Det positiva med de egna glastaken är att vi kan spränga dem (alternativt försiktigt montera ner dem om det är smartare). I det sammanhanget kan det vara bra att ha följande i åtanke:

För att vi ska vara så tillfreds som möjligt behöver vi få kanalisera vår kraft, ambition och potential. Det är inte i sig egoistiskt utan det gör oss mer hållbara och gör att vi kan vara vårt bästa till det och de som finns omkring oss.

Gör ett personligt nuläge. Har du glastak som håller dig tillbaka och vilka är de i så fall?

Varifrån har ett specifikt glastak uppenbarat sig? Kommer det utifrån och från vem/vilka/vad i så fall? Kan du månne själv ha skapat det? Medvetet via vissa livsval eller helt omedvetet utan att du riktigt har uppmärksammat det?

Försök att göra en ärlig analys kring vad du är beredd att förändra. Vad du ser att du själv klarar av och var du kan få stöd/hjälp, ifall du behöver sådan.

Klandra inte dig själv utan se framåt. De egna glastaken har kommit till av en anledning men hindrar de dig i dag så är det ett utmärkt tillfälle att göra dig av med dem!

Glastak

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Inom näringslivet är ett engagemang och ansvar för miljö och sociala frågor inte längre bara något som är bra att ha, det är avgörande för långsiktig framgång. I takt med att hållbarhet omformar företagsvärlden har det blivit allt tydligare att ledarskap och chefsrekrytering spelar en avgörande roll för att styra organisationer mot en grönare framtid.

För att få en djupare inblick i hur hållbarhet integreras inom Executive Search och Leadership Development satte vi oss ned med Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead, för att diskutera hennes insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

Leonie bidrar inte bara med sin expertis som chef för Global Sustainability utan även med sin roll som chef för Global Energy Practice på AIMS International. Hennes dubbla ansvarsområden innebär att främja hållbarhet i hela organisationen.

Hur ser du på att hållbarhet blir allt viktigare för företagen och hur påverkar det Executive Search och Leadership Development?

Leonie: En strategi och plan för hållbarhet är inte längre ett valfritt tillval – det är avgörande för alla företags överlevnad. Företag som inte tar hållbarhet på allvar riskerar att bli omoderna. Man kan se det som en risk eller en möjlighet.

Bob Willard har i 20 år sagt det som de flesta först nu inser: för att vara lönsamma måste ni vara hållbara, inte tvärtom.

Vi vet att för att nå ett strategiskt mål måste kulturen förändras, och den kulturen drivs av beteenden. Detta börjar med ledarskapets beteende.

Aktieägarna måste förstå vilka beteenden som driver hållbarhetsmålen och utvärdera sina chefer för att se om de har ett hållbarhetstänk.

För att fylla luckorna måste vi rekrytera ledare med ett hållbart tänkande, och för resten är utbildning och utveckling avgörande.

Kan du förklara er strategi för att identifiera och rekrytera ledare som prioriterar hållbarhet och miljöansvar?

Leonie: På AIMS anser vi att ett hållbarhetstänk i ledarskapet är en mycket viktig kompetens.

Det är viktigt att identifiera de beteendemässiga kompetenser som driver hållbarhet, lokalisera dem till ditt specifika sammanhang och bedöma dem när du rekryterar dina ledare.

Ledare som är inkluderande kommer i sin tur att rekrytera för inkludering, vilket skapar positiva ringar på vattnet hela vägen ner i kedjan.

Många tror att en person från en utsatt grupp automatiskt kommer att vara öppensinnad och inkluderande, men så är inte alltid fallet.

Å andra sidan kan en vit man i 50-årsåldern i själva verket vara exceptionellt kulturellt flexibel och inkluderande.

Därför är det viktigt att genomföra korrekta utvärderingar med hjälp av en psykolog när man rekryterar chefer.

Liknande bedömningsverktyg kan användas för att utvärdera den nuvarande ledningsgruppens kulturella flexibilitet och förmåga att driva på företagets hållbarhetsmål. Du kan bara förbättra det du kan mäta.

Hur integrerar ni hållbarhet med kunderna och hur påverkar det organisationens kultur och resultat?

Leonie: För varje uppdrag som vi diskuterar med våra kunder förbereder vi en djupgående profilanalys som inkluderar rollen och företagets värdeerbjudande, viktiga kompetenser som behövs för rollen och ett specifikt avsnitt om företagets hållbarhet där vi diskuterar vår kunds ESG-utmaningar och mål.

Vi vet att ledare idag vill anpassa sitt syfte till organisationens syfte och att vår kunds varumärke som arbetsgivare är nära kopplat till deras rykte inom hållbarhet.

Denna information hjälper oss att framgångsrikt anpassa de grundläggande färdigheter och den kultur som behövs för en viss miljö.

Som Peter Drucker sa: “Kultur äter strategi till frukost.” Dina affärsmål drivs av människor. Ledare bör skapa en kultur som är gynnsam för att deras affärsstrategi ska kunna växa, genom att främja de nödvändiga beteendena.

På vilket sätt införlivar AIMS International hållbarhet för att nå alla lokala AIMS-kontor runt om i världen?

Leonie: AIMS International gick nyligen med i FN:s Global Compact som en global deltagare och vi håller för närvarande på att rulla ut detta initiativ till alla våra partnerkontor världen över, i mer än 50 länder.

Vårt hållbarhetsteam har redan följt upp vissa mål som könsfördelning, både internt och för tjänster som tillsätts i olika branscher hos våra kunder.

Många av våra partnerkontor är papperslösa och en hel del erbjuder möjligheter till distansarbete, som i Sydafrika och Schweiz, där vi arbetar på distans nästan 90 % av tiden.

Vi har infört virtuella konferensanläggningar och kommer att fortsätta att ha en hybridmodell i framtiden.

Vårt nästa steg är att förtydliga och bryta ner våra mål ännu mer i mätbara småbitar och få alla våra partners att åta sig att arbeta mot dessa mål i samarbete med FN:s Global Compact-initiativ.

Delta i samtalet om hållbarhet

Eftersom AIMS International fortsätter att leda arbetet med att integrera hållbarhet i kärnan av Executive Search, Board Services och Leadership Development, inbjuder vi dig att bli en del av detta viktiga samtal.

Oavsett om du är en företagsledare som vill förbättra ditt företags hållbarhetsstrategi, en yrkesverksam som vill anpassa din karriär till dina värderingar eller en organisation som är redo att ta nästa steg i en hållbar omvandling, är AIMS International din partner på den här resan.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att hitta ledare med rätt hållbarhetstänk.

Leonie Pentz

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Barns drömmar och AIMS-teamet i centrum i Milano

Det har varit några fantastiska dagar i Milano!

Relationen med AIMS Italy sträcker sig långt tillbaka i tiden och vi har ett mycket gott samarbete både vad gäller kunduppdrag och och kollegialt utbyte.

Efter inledande kunddiskussioner och möten i fredags, deltog AIMS International i en välgörenhetsstafett för Milano Marathon på söndagen. Syftet med löpningen var att via organisationen Make-A-Wish Italia samla in pengar för att förverkliga drömmar hos sjuka barn. Jag hade den stora äran att få ingå i teamet som sprang.

Stafetten, jämte själva maratonloppet gör att staden fylls till max av spänning, glädje och prestation. Fantastiskt att få uppleva. Varmt tack till kollegorna på AIMS Italy och alldeles speciellt till alla i vårt team!

Titti Hammarling

AIMS Milano Marathon 2024

#MilanoMarathon2024 #AIMSInternational

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Eight years as returning partner

Now in April we celebrate eight years as partners in AIMS International.

Before that, I personally had the privilege of joining AIMS International already as a young Executive Search Consultant. I was responsible for Sweden early on and built up the business here. In 2016, I had the great pleasure of again being chosen as a partner. This time together with Göran Arvidson, when AIMS International needed to recruit a partner here. I had had a few years in between when I divided my time between consulting and painting / participating in art exhibitions.

There have been and are some really interesting times in our industry. Supporting clients in the context of AIMS International and AESC is an honor.

We want to thank all our great AIMS International colleagues for the collaboration and I am so much looking forward to all the great developments that we have in AIMS International this year!

AIMS International Board of Directors. From left:
Dan Minhea Badiu VP EMEA, Juan Crespin Global Vice President, Šarūnas Dyburis VP EMEA, Zeinab Noureldin VP EMEA, Sukwon Choi EVP ASIA PACIFIC,
Titti Hammarling EVP EMEA, Dimitris Kleftakis President, Cecilia Diaz EVP AMERICAS and Juan Carlos Solano VP AMERICAS.

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Glad Påsk!

Vi på AIMS International Sweden önskar dig en fin och inspirerande påskhelg! Hoppas det blir tid för både aktiviteter och reflektion. Efter helgen väntar våren och det finns mycket att se fram emot. Vi har ett fantastiskt arbete som får träffa alla er – kunder, kontakter och kandidater! DU är välkommen att kontakta oss ifall det är något vi kan göra för dig.

Du hittar oss alla här.

 

 

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Har styrelsen den kunskap den behöver om cybersäkerhet och AI?

För att företag ska kunna ligga i framkant, eller åtminstone utvecklas så att de har den riskhantering som behövs gällande cyberhot, säkerhet överlag och AI-strategi, är det viktigt att olika ledningsnivåer samverkar och bidrar med sina perspektiv och beslut.

För några dagar sedan skrev Göran Arvidson om Cybersäkerhetstrender. För att fortsätta på temat så är en central fråga för många verksamheter:

Är styrelsen rustad att hantera det snabbföränderliga digitala landskapet och de cyberhot som kan skada verksamheten? ️

I takt med att de digitala farorna blir fler och allt mer utstuderade, måste också beredskapen anpassas. Styrelser har en viktig roll i att leda detta arbete, men har de kunskaperna som behövs för att navigera i detta komplexa landskap?

I AIMS International har vi sammanställt en kort presentation kring detta. Svep nedan för att upptäcka fem viktiga färdigheter som styrelseledamöter behöver för att leda med en cybermedveten vision.

Du når oss på aimsinternational.com om du önskar diskutera kompetensfrågorna vidare.

 

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

International Women’s Day

We are privileged and happy to be in a gender equal organization as AIMS International, where difference is a given and appreciated. In our profession as Executive Search consultants we also foster recruitment assignments that are free of bias and discrimination but of course we experience that it is not always how it goes. We all know how things are in the world.

Diversity is not only about men and women but today we want to celebrate our sisters around the world! This day and all days – be proud and be strong.

To clients and generally to all employers – please take action to drive a gender parity. There is so much more to be done and if you struggle with this – we are ready to help.

Here I am with my fantastic colleague Maria Boström. The rest of our AIMS International worldwide team you will find at aimsinternational.com.

Titti Hammarling

Titti Hammarling & Maria Boström

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se