All posts by Lotta Seipel

Konkurrera globalt, lyckas lokalt

I AIMS International använder vi ett “glokalt” tillvägagångssätt när vi rekryterar nyckelpersoner till våra kunder. Det gör vi genom att kombinera ett globalt perspektiv med en djup förståelse för den aktuella lokala marknaden.

Tillvägagångssättet ger betydande fördelar för våra kunder, till exempel:

  • Bättre kulturell förståelse och anpassning: Våra Executive Search-konsulter har erfarenhet av att arbeta i olika regioner och kulturer, vilket gör att de effektivt kan anpassa sig till kulturella skillnader både inom AIMS International och hos kunderna.
  • Förbättrad marknadskunskap: Konsulterna har också en djup förståelse för de specifika branscher och marknader där kunderna är verksamma, vilket gör det möjligt för kunder att med korrekt information fatta bättre beslut och att ta tillvara på möjligheter på aktuella lokala marknader.
  • Större flexibilitet: Våra konsulter kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, eftersom de har erfarenhet av att arbeta i olika regioner och kulturer. Detta hjälper kunderna att bättre förbereda sig för eventuella marknadsförändringar.
  • Ökad konkurrenskraft: Konsulterna kan tillföra ett globalt perspektiv till kundföretaget, vilket är fördelaktigt på en globaliserad marknad. Detta hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
  • Ökad innovation: AIMS International-konsulter har gedigen erfarenhet av att arbeta i olika team, branscher och kulturer, vilket i ett samarbete kan bidra till innovativa lösningar och nya sätt att tänka för kunderna. Detta kan i sin tur hjälpa kundföretagen att bli mer effektiva och att förbättra sina resultat.

Sammantaget kan vår glokala strategi för Executive Search-uppdrag hjälpa kunderna att hitta ledare som effektivt kan navigera i både de globala och lokala sammanhangen för deras verksamheter. Vi har som fokus att bidra till uppdragsgivares förbättrad prestation och konkurrenskraft.

För mer information, vänligen kontakta oss på AIMS International Sweden

Texten utgår från ett inlägg på AIMS Internationals globala hemsida.

Konkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokalt
Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se