All posts by Göran

Sommarlunch på Ulla Winbladh

Sommaren är här, och delar av teamet bestämde oss för att fira den med en härlig lunch på Djurgården. Vi valde Ulla Winbladh som plats, och det ser ut att bli en återkommande tradition! Det var trevligt att umgås och prata om både omvärldsbevakning och lite kring våra olika semesterplaner.

Carl Michael Bellman sjöng “Ulla min Ulla” i inledningen till en av sina ballader, Ulla är en fiktiv person som stått som förebild till krogen med samma namn.

Vi fortsatte en stund efter lunchen under ett träd på Djurgården (dock utan sång).

Just nu har vi flera spännande uppdrag både lokalt och internationellt. Följ sidan Aktuella uppdrag (ett urval) för mer information om några av dessa uppdrag.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Om AI-teknikens utveckling inom HR

Föreställ dig en framtid där HR-processer inte längre tyngs av monotona uppgifter, utan istället drivs av innovation och effektivitet. Denna framtid är nu verklighet, tack vare AI-teknikens framsteg. Låt oss utforska hur AI kan revolutionera HR och skapa en arbetsplats där strategiska initiativ står i centrum.

Till exempel rapporterar Gartner i en av sina undersökningar att “Senast 2025 kommer 60 % av större organisationer att anta ett ansvarsfullt AI-ramverk för sin HR-teknik, och i sin tur uppnå en bättre personalupplevelse och ökat förtroende för organisationen som följd av detta.”

Redan nu finns det ett stort antal verktyg som fokuserar på olika delar inom HR och som både underlättar och kommer frigöra tid så att HR-ledare och -specialister kan fokusera på mera strategiska frågor. Vissa av dessa verktyg fungerar väl även för oss inom Executive Search, men den utvecklingen kommer senare att få ett eget inlägg.

Här följer några exempel på hur AI kan implementeras för att förbättra HR hos våra kunder:

  1. Automatisering av administrativa uppgifter: Genom att automatisera administrativa sysslor som schemaläggning och uppföljning, kan HR-specialister frigöra tid för mer kvalitativa och strategiska uppgifter. Detta innebär att fokus kan läggas på värdeskapande aktiviteter snarare än rutinmässiga arbetsmoment.
  2. Snabbare svar på medarbetares frågor: AI-teknik kan användas för att snabbt och enkelt besvara vanliga frågor från medarbetare om exempelvis semesterdagar, löneutbetalningar, föräldraledighet och pension. Dessutom kan dessa tjänster tillhandahållas på flera språk, vilket underlättar för globala företag med mångspråkig personal.
  3. Arbetsrättslig rådgivning: Med AI kan HR-avdelningar kontinuerligt hålla sig uppdaterade om de senaste policyerna och lagarna, både nationellt och internationellt. Detta säkerställer att företaget alltid följer aktuella regelverk och snabbt kan anpassa sig till nya juridiska krav.
  4. Effektivisering av rekryteringsprocessen: AI kan avsevärt förbättra rekryteringsprocessen genom att skanna CV, identifiera lämpliga kandidater och ställa kontrollfrågor. Detta minskar tiden och resurserna som krävs för att hitta rätt talanger, och möjliggör en mer objektiv och datadriven urvalsprocess.
  5. Stöd i talangförsörjning: AI kan underlätta identifieringen av talanger både internt och externt, samt effektivisera utvärderingsprocessen och onboarding. Dessutom kan AI mäta medarbetares engagemang i realtid, vilket hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella risker för personalomsättning.
  6. Kompetensutveckling: AI kan användas som ett verktyg för att skräddarsy utbildningsprogram baserat på medarbetares kompetenser och karriärmål. Genom samarbete mellan medarbetaren, HR och närmaste chef kan AI bidra till att ta fram de mest lämpliga utbildningsinsatserna, vilket främjar kontinuerlig kompetensutveckling och karriärutveckling.

Genom att integrera AI-teknik i HR-processerna kan företag inte bara öka effektiviteten och noggrannheten, utan även skapa en mer engagerande och stödjande arbetsmiljö för sina medarbetare. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare för HR att kroka arm med IT för att inte bara hitta de bästa lösningarna utan också för att kritiskt granska analysen av sin data. Utvecklingen kan leda till ökade insikter om hur och vilken data som ska lagras för att skapa bästa förutsättningar för att stödja HR-funktionerna.

Vi inom AIMS International följer AI-utvecklingen inom HR eftersom det är en funktion vi ofta samarbetar med på olika sätt i våra uppdrag.

AI-utvecklingen inom HRBilden är skapad med hjälp av AI-verktyget Canva

För dig som är nyfiken på mer information kring vilka verktyg som finns, skapade Johannes Sundlo en lista redan förra sommaren med lösningar som passar för olika delar inom HR. Listan uppdateras löpande så den är aktuell.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Högst rankade blogginlägg 2024

Vi har tittat på statistiken kring vad vi skrivit om och vilka inlägg som fått flest besökare hittills i år. Det ger en fingervisning om vad du som läsare är mest intresserad av att läsa om. Majoriteten av inläggen är från i år men det följer fortsättnings med några inlägg som är äldre som fortfarande väcker intresse.

Titti Hammarling skrev om glastak, både självpåtagna och de som vi möter i olika sammanhang. Ett ämne som det är viktigt att prata om. Hur gör vi för att minimera sådant som kan stå i vägen för vår utveckling?

Än finns det många glastak att krossa

Annika Hall delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta som rådgivare när familjeägda bolag till exempel står inför ett generationsskifte. Ett strategiskt förhållningssätt samt hur agera i det mellanmänskliga för att möjliggöra så smidig övergång som möjligt

Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Jan Jendeby följde upp från seminariet 23e januari om samspelet mellan ägare, styrelse och VD som Titti Hammarling initierat.

Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Börje Hammarling skrev om rollen som Head of Investor relations, en affärskritisk specialistroll. Han blickade både bakåt i hur den rollen historiskt sett ut men även trendspanade kring vad som krävs fortsättningsvis.

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Jan Jendeby har en pågående serie med Leadership Talks där han bjuder in olika ledare till intressanta samtal. Efter dom första sex samtalen summerade han så här:

Insikter från mina Leadership Talks

Titti Hammarling intervjuade vår kollega Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead och Managing Director för AIMS International South Africa, för att samtala om Leonies insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Äldre inlägg som fortfarande rankar högt statistiskt är bland annat de där vi presenterar kollegor i andra länder. Jag intervjuade Cecilia Diaz i Mexico 2021 och hon berättade om det ekonomiska läget i Mexico, Guadalajara som tech hub och typen av kunder de arbetar med. (När jag ser inlägget nu inser jag att jag borde följa upp med en nulägesstatus. Som grannland till USA påverkas Mexico bland annat av stundande val.)

VD-rekrytering är ett annat intressant ämne som vi återkommer till med jämna mellanrum. Tittis inlägg från 2021 om hur man kan maximera framgång och minimera risk när man planerar för att välja ny ledare rankas fortfarande högt.

Under hösten blev vi vald till strategisk partner för kompetensförsörjning till branschorganisationen SOFF (Säkerhet och Försvarsföretagen). Något Rickard Thorgren skrev ett inlägg om i höstas.

Är det något ämne du vill läsa mer om? Kommentera gärna.

blogginägg 2024

#AIMSInternational #vd-rekrytering #leadershiptalks #glastak #generationsskifte #SOFF

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Cybersäkerhetstrender 2024

Cyberhoten mot Sverige ökar, blir alltmer kvalificerade och kostnaderna för angreppen uppgår årligen till miljarder. Detta påverkar både myndigheter, företag och individer. Utmaningarna ser till delar lika ut över världen. Utvecklingen kring AI går fort. Kompetensbristen är stor och cyberbrott är en växande verksamhet. Det är billigt att köpa olika tjänster för att bedriva brottslig verksamhet och brotten är ofta svåra att lösa.

Jag deltog nyligen i Cyberförsvarsdagen 2024, arrangerad av SOFF i samarbete med FRA, Försvarsmakten och MSB.

En av talarna, Mats Ekdahl, Check Point Software Technologies, berättade att man rangordnar världens mest lönsamma ekonomier som USA, Kina och på tredje plats cyberbrottslighet. Cyberbrotten skiftar i utförande och är ofta steget före skyddande aktiviteter och regleringar. Det saknas resurser och kompetens, vilket ställer stora krav på både myndigheter och företag att kontinuerligt utvecklas inom cyberförsvar och cybersäkerhet.

Här skriver jag om några av trenderna inom cybersäkerhet som påverkar oss i Sverige:

1. AI som ett viktigt verktyg för att stärka cybersäkerhet

Utvecklingen går, som sagt, fort och vi blir bättre på att analysera data med hjälp av AI för att förebygga attacker, skriva kod snabbare för att utveckla tjänster och system. AI hjälper oss också att övervaka våra system. Samtidigt utvecklar hotaktörer nya sätt att använda artificiell intelligens (AI) för att i högre grad automatisera och accelerera attacker. Kombinerat med explosionen av uppkopplade mobila enheter och 5G-aktiverat Internet of Things (IoT), detta skapar effektivare skadlig programvara och förenklar nätfiske. Ett exempel är Deepfake videoteknik, som är formgiven och såld för nätfiskebedrägerier. Tekniken finns att tillgå online till priser så låga som $20 per minut. En slags katt och råtta lek mellan hotaktörer på ena sidan och myndigheter, företag och individer på andra sidan.

Informationshantering och informationsanalys blir allt viktigare i takt med den snabba utvecklingen.

2. Ransomware – kraftig ökning

Under första halvåret 2023 såg vi en ökning med 50 % av så kallade Ransomware-as-a-Service (RaaS)-kit-attacker. Priset för en sådan tjänst börjar på $40 och är relativt enkel att köpa. Det går fortare att iscensätta ransomware-attacker, 2019 tog det i snitt 60 dagar att genomföra. Idag tar det i snitt 4 dagar. Det blir också vanligare att kriminella slänger själva krypteringsnyckeln till informationen man gjort otillgänglig och företag som betalar stora lösensummor får ändå inte tillbaka till sin data då den går förlorad för att den inte går att dekryptera.

3. Små och medelstora företag den nya stora målgruppen

För mindre och medelstora företag har cyberriskhotet ökat kraftigt på grund av växande behov av outsourcing av tjänster, inklusive hanterade IT- och cybersäkerhetsleverantörer, eftersom dessa företag saknar de finansiella resurserna och den interna expertisen som större organisationer kan ha.

I takt med att större företag har ökat sitt cyberskydd har brottslingarna riktat in sig på mindre företag. Små och medelstora företag är mindre kapabla att motstå konsekvenserna av affärsavbrott av en cyberattack. Om ett litet företag med dåliga kontroller eller otillräcklig riskhantering drabbas av en betydande incident finns det en chans att det inte överlever.

Dataintrång från tredjepartsleverantörer
Under 2023 ökade antalet dataintrång avsevärt från 2022, som i sig var ett rekordår. Det beror till delar på att vi förlitar oss på olika tjänster från tredjepartsleverantörer, som i sin tur blir komprometterade.

4. Cyberexpertis upp på agendan i styrelserummet

Tidigare i år släppte US Securities and Exchange Commission en uppsättning förordningar som kräver att börsnoterade företag avslöjar nya detaljer om cyberattacker samt cybersäkerhetstillsyn på styrelsenivå. Inom EU börjar NIS II och CER gälla den 18e oktober i år. Ett ökat antal  rapporteringskrav kommer att ge verksamheters styrelser och ledningsgrupper en möjlighet att föra meningsfulla diskussioner, skapa strategier, policies och bygga en kultur av cybersäkerhetskunnighet.

Generellt sett behöver styrelser bli bättre på att prioritera cybersäkerhetsrisker på samma sätt som alla andra väsentliga affärsrisker. Det är en läglig påminnelse om vikten av att styrelser, ledningsgrupper och andra företagsledare anpassar sig efter specifika mätvärden för cyberrisk och ökar takten och innehållet i den pågående strategiska riskhanteringen.

5. Kompetensbrist

Det beräknas att under 2024 saknas 4 miljoner säkerhetsexperter i det globala perspektivet. I Europa är var fjärde tjänst inte tillsatt. Koppla kompetensbristen till att komplexiteten samtidigt ökar gör att det är en av våra allra viktigaste frågor att hantera. I och med världsläge och medlemskap i NATO blir det tydligare att vårt cyberförsvar ska kunna skydda tre nivåer i samhället: Försvarsmaktens system, samhällets funktioner samt privata företag och personer. Näringslivet är ofta måltavla för cyberangrepp utförda av eller understödda av främmande makt där målet är att stjäla företagshemligheter och innovationer. Det bidrar till att vi också måste samarbeta mer över alla tre nivåer.

Hur ska vi hantera kompetensbristen?

7:e februari invigdes initiativet Cybercampus Sverige som har finansierats av programmet Avancerad Digitalisering – ett samarbete mellan industrin (ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen) och staten (Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet) samt RISE och KTH.

Cybercampus Sverige kommer att innebära en förstärkning av kompetensförsörjningen av cybersäkerhetsexperter.

Knowit Cybersecurity & Law har sedan flera år ett program kallat ”cyberhjältar” – ett traineeprogram inom cybersäkerhet och juridik. Programmet riktar sig främst till nyexaminerade studenter eller de som är nya inom cybersäkerhetsområdet. Även Hemvärnet erbjuder en grundkurs i IT-säkerhet. Fler satsningar behövs dock för att stärka kompetensen i Sverige.

På Cyberförsvarsdagen 2024 återkom flera till vikten av att samverka och dela kunskap för att snabba på utvecklingen. Att försvaret, myndigheter och företag behöver samarbeta och utveckla lämpliga former och forum för detta. Att vi också behöver rusta oss för nya typer av angrepp då cyberangrepp numera är en del av krigsföring.

För oss som arbetar med Executive Search fortsätter det vara viktigt att förstå och identifiera vad som behövs för att lyckas i uppdraget att leda utvecklingen i en kundverksamhet; på styrelse- och ledningsnivå och inom detta område även på specialistnivå.

Cybersäkerhetstrender 2024

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Board Services – trends and challenges

Here´s our latest movie with Titti Hammarling, EVP EMEA and Global Head of Board Services at AIMS International as well as Owning Partner of AIMS International Sweden. In this video Titti explores the evolving landscape and current trends in board services. She offers her professional perspective on the critical challenges facing modern boardrooms and the essential trends to stay ahead.

Join forces with AIMS International to build a board that drives your company towards sustainable success.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Seasons greetings 2023

2023 and it is already December 19th! It has been a  year of inspiration and continued growth and development for us in many ways and we feel both humble and grateful. Thanks to all of you for collaborations, meetings and interesting discussions throughout the year! Hopefully your new year will start in good health and confidence.

Wherever you are and however you choose to celebrate we wish you all the best for the upcoming holidays!

It is a tradition for us in AIMS International Sweden to help children in need instead of buying Christmas gifts. We started many years ago with supporting some projects for Kids Future in Thailand and in recent years we have donated money to clean drinking water for children in exposed areas. Unicef has excellent alternatives when one wants to help, so our Christmas money has already been transformed into clean water through their clean water package.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Best wishes,
The Team at AIMS International Sweden

Titti, Jan, Maria, Charlotta, BörjeRickardArneJonas, Annika, Lotta and Göran

https://unsplash.com/photos/pine-cone-on-top-of-red-vehicle-christmas-table-decor-cAkkwenx5zo

Follow us at Linkedin.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Välkommen Lotta Seipel

Det är med stor glädje vi presenterar Lotta Seipel som ny medarbetare i vårt AIMS International Sweden team. Varmt välkommen!

Lotta har rollen som Executive Project Manager inom AIMS International. Det innebär att hon har ett nära samarbete med Partner-/Konsultgruppen och att hon är en central nyckelperson för hela verksamheten. Hon kommer att ha många kontakter både i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa mer om Lotta och du kommer i kontakt med henne på lotta@aimsinternational.se och +46 73 682 75 15.

Lotta Seipel

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Vi önskar glad midsommar!

Vi på AIMS International vill önska dig en riktigt fin midsommar, var du än befinner dig och vad du än väljer att fylla den med för program. Vi hoppas i varje fall att du får mycket solsken i gott sällskap.

Här i Sverige finns vi tillgängliga under hela sommaren om du behöver vår hjälp.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete/kontakt med dig! Till dess – allt gott.

Happy solstice

We at AIMS International would like to wish you a really happy solstice, wherever you are and however you choose to celebrate. We hope that you get a lot of sunshine in good company.

Here in Sweden, we are available during the summer if you need our help.

We look forward to continued cooperation/contact with you! Until then – all the best.

Hälsningar/Greetings,
The team at AIMS International Sweden
Titti, Börje, Louise, Emma, Rickard, Arne, & Göran

Glad midsommar - happy solstice

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Dan Mihnea Badiu

VP EMEA as well as Executive Search Consultant in Romania

Romania has a population of ca 20 million inhabitants. Most of the people live in the South and the Eastern part, but also in the North West. Most people speak Romanian which is a romance language. Biggest city is the capital Bucharest with more than 2 million inhabitants. The Carpathian Mountains is in the center off the country with mountains as high as 2,544 meters and surrounded by good agricultural land.

Romania biggest export markets are Germany, Italy, France and their neighbors Hungary, Poland and Bulgaria. Romania is the number 39th export market for Sweden and Sweden is number 23rd import market for Romania. Romania export from and import to Sweden is about 5 billion SEK. Most big Swedish companies are established in Romania and about 13,000 people are employed in Swedish owned companies.

What is your background and what attracted you to make a career change into becoming an Executive Search Consultant?

Actually I got in this industry by chance, right after graduating from university, back in 1999. The local economical landscape was completely different – you have to keep in mind that Romania was still struggling towards a normal, open economy, as at that point we were freed from the communist regime for just 10 years. From that point on, with a break of 3 years (when I worked as an internal HR), my entire career was in Executive Search, which I really love!

What are your own focus areas as Executive Search Consultant?

The market conditions in Romania did not allow so far to focus on a certain industry or Job functions so I can say that after many years, I am a generalist – I had the opportunity of completing successfully hundreds of searches in Automotive, IT&C, FMCG, Constructions, Chemicals on basically all job functions.

What can you tell us about AIMS International in Romania?

We started our journey in 1992, being one of the first Recruitment companies established in Romania. The first office was opened in Bucharest and soon after, the Timisoara office followed, allowing us to cover the entire territory in a more consistent manner. We helped more and more international clients and 2002 we became AIMS International Romania.

In time, the two offices (Bucharest and Timisoara) start to specialize, according to better served our local market; while in Bucharest our teams main services are Executive Search and Talent Management, the team at the office in Timisoara is well-known for its salary surveys (targeted especially on the Automotive, SSC/BPO and IT&C industries), training and coaching business.

What is Romania’s economy like?

After the rough period of the 90’s, the Romanian economy was on a constant rise, being one of the countries with the highest increase rates in the European Union (current ranking is 12th by nominal GDP and 7th largest when adjusted by purchasing power parity).  In 2020, Romania’s GDP per capita in purchasing power standards reached 72% of the European Union average, up from 44% in 2007, the highest growth rate in the EU27.

If we are to name only a few of the most developed industries, I would point out to the Automotive Industry (with 2 producers, Renault / Dacia and Ford, followed by hundreds of automotive spare parts producers), IT&C (with hundreds of software development firms) or SSC/BPO’s (many of the large, multinational companies decided to open their Shared Service Centers here, due to the highly skilled labour force combined with very good foreign language skills). And I believe that, besides the industries already mentioned, the list of industries well developed here is quite impressive!

How would you describe the Executive Search market in Romania?

I would describe it as an overcrowded and highly competitive one – many competitors fighting over a relatively small market (as per the information I have, it does not exceed 5 million euros/year). To make matters more complicated, many decision makers still do not make a clear distinction between Executive Search services and general Recruitment ones, so in many instances the decisions are made mainly based on the fees and not on the seniority and expertise of the consultants.

What is the most important advice for a foreign company who wish to invest, establish or increase their presence in Romania?

I believe that the market still offers good opportunities and we are not yet in a crisis of resources when it comes to Top and Mid Management candidates.

What I think is of the utmost importance is to make a proper due diligence of the market before entering it, in order to align the expectations with local realities.

We had the opportunity of supporting some new comers from the moment they were just considering Romania as a good country to invest in – we were able to offer information regarding the labor market but not only (offering support in finding offices, legal services, accounting services, through our local network and partners).

Like many of our Eastern European colleagues in AIMS International we can see a trend after de pandemic, that international companies are moving production back to Europe to the set up new sites. See previous interviews with Judit Simonyi Managing Partner at AIMS International Romania and Šarūnas Dyburis Managing Partner at AIMS International Lithuania.

You are the VP EMEA – AIMS International – what are the challenges in this region and what are the strongest trends you see moving forward when it comes to finding and keeping top talent?

My area of coverage as VP EMEA covers mainly the Central and Southeast part of Europe. What I found interesting is that, although we are basically neighboring countries and we face some common challenges, each country has its own, specific challenges (market development speed, types of business opportunities, etc).

Nevertheless, I like to see this area as a united one with much potential for the future – after all, many of us have the same background (with quite fresh free markets after decades of communism), sharing the same kind of dynamics and transformation. In addition, many of the international hubs of our customers are located here and I believe we could do an even better job in cross-country development. Dan Mihnea Badiu

Daniel Minhea Badiu

Map of Romania in Europe

Bucharest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Seasons Greetings 2022!

We are getting closer to the end of 2022. It has been a  year of inspiration and continued growth and development for us in many ways and we feel both humble and grateful. Thank you so much for collaborations, meetings and interesting discussions throughout the year! Hopefully your new year will start in good health and confidence.

Wherever you are and however you choose to celebrate we wish you all the best for the upcoming holidays!

It is a tradition for us in AIMS International Sweden to help children in need instead of buying Christmas gifts. We started many years ago with supporting some projects for Kids Future in Thailand and in recent years we have donated money to clean drinking water for children in exposed areas. Unicef has excellent alternatives when one wants to help, so our Christmas money has already been transformed into clean water through their clean water package.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Best wishes,
The Team at AIMS International Sweden

MikkoTittiBörjeRickardArneEmmaLouiseJonas, Linda and Göran

Season´s Greetings

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se