All posts by Louise Månsson Brondin

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

De senaste åren har präglats av stora förändringar som påverkat samhället i stort, både våra företag och organisationer samt kraven på ledarskapet. Utmaningar har kommit och fortsätter att komma i många och helt oväntade former. Jag tog till exempel del av när Micael Dahlén, ekonomiprofessor, författare och föreläsare, pratade om framtidsutsikter efter pandemin. Han lyfte då fram att vi går mot en framtid där vi vill ha större flexibilitet inom en rad olika områden; arbeta hemma eller på kontoret, äta visst kött eller inte äta kött, de- eller reurbanisering och viljan att styra över vår tid som att kunna flexa med tidsvinsten som kommer med digitaliseringen. Han berättade också att innan pandemin såg vi oss byta arbete 7 gånger i arbetslivet. Efter pandemin har detta ökat till 17 gånger.

Jag, som många med mig, funderar kring hur det påverkar våra ledare, att kunna möta dessa ständiga förändringar. Vad är det som krävs för att kunna hänga med och styra i rätt riktning som ledare?

Nu möter jag dagligen ledare som tvingats utmana sitt ledarskap under pandemin och som känner att de börjar ifrågasätta sitt eget ledarskap. Räcker jag till i detta?

Som ledare idag är det så klart viktigt att förstå vad som verkligen händer. De beslut som fattas bör byggas på analys och rätt form av information. Personligen tror jag att lyssna, reflektera och visa sig mänsklig eller sårbar också kommer vara avgörande inslag i ledarskapet framöver. Det vill säga att ha ett autentiskt och empatiskt ledarskap. Att som ledare våga vara sig själv, öppna sig och lyssna in medarbetarna skapar större förståelse för vilka möjligheter som finns inom en organisation både vad gäller begränsningar och därmed möjligheter till utveckling. Genom att verkligen lyssna på dina medarbetare och reflektera tillsammans ger möjlighet att komma nära det som verkligen händer så att det blir lättare att fatta rätt beslut i rätt tid. Visar du som ledare att du kan misslyckas kommer andra också våga berätta när allt inte går som det är tänkt. Då skapar du möjligheter till en organisation och kultur där det är högt i tak på riktigt.

Forskning om empatiskt ledarskap

Det autentiska och empatiska ledarskapet är i tiden. Är det då möjligt att utvecklas till en mer empatisk ledare? Jag tror det och det finns forskning som visar på detsamma, så som t.ex. Allyson Zimmerman skriver i sin artikel. Det kräver tid och reflektion. Våga öppna upp, ställ frågor och vänta in svaren. Fundera på vad du kan göra för att höja taket i din organisation. Ställ mer frågor och undvik att ge svar eller att gå i försvar. Berätta om dina misstag, stora som små och visa att det är ok att inte veta och att göra misstag. Ta dig tid att reflektera och prata om det som är. Varje dag. Gärna tillsammans med din ledningsgrupp.

Om man som medarbetare känner att man har en ledare som är lyhörd för de behov som finns och tillvaratar samt utvecklar den kompetens man har skapar det en bättre grund för att din medarbetare kommer stanna längre. Så att några av de där 17 bytena kan ske inom din organisation.

Min övertygelse är att det empatiska ledarskapet alltid har varit framgångsrikt men nu är det här för att stanna. I dagens affärsklimat kommer det vara avgörande.

empatisk ledare

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Kampen om kandidaterna – Finns oslagbara kandidatupplevelser?

Jag läste nyligen en artikel från Gallup som beskriver den heta arbetsmarknaden vi har just nu. Att kandidater droppar ur rekryteringsprocesser och försvinner likt spöken. Det talas om ett krig om talangerna och en feberhet kandidatmarknad. Idag kan kandidaterna välja mellan olika alternativ och de har höga förväntningar.

Tidens tand gör det än mer viktigt än förut att ha en smidig och snabb rekryteringsprocess och att kunniga rekryterare och chefer uppträder exemplariskt när de möter kandidaterna. Vilket inte är helt enkelt att uppnå. Det finns inga garantier för att lyckas till 100% och att rekrytera helt utan risk. Vi är ju ändå människor och har med människor att göra.

Minimera risk

Vi kan försöka ta bort så många risker som det går och säkra en så bra upplevelse som möjligt för de kandidater som man är i kontakt med.

Hur kan man då säkra en bra upplevelse för kandidaterna när man väljer Executive Search- eller rekryteringsleverantör?

Jag tycker dessa faktorer kan vara viktiga att beakta:

  1. Rätt möjligheter. Säkra att rekryteraren har förstått företagets nuläge, vart man är på väg och vad som behövs för att nå strategin. Det vill säga att skapa rätt förutsättningar för rekryteraren att i dialog med kandidaten matcha rätt individs kompetens och personliga drivkrafter med företagets behov. Ingen vinner på att skönmåla!
  2. Tid. Kommunikation, tillgänglighet och en transparent process är avgörande. Hur många aktiva rekryteringsprocesser sitter den rekryterande konsulten i? Har konsulten tillräckligt med tid till alla aktuella kandidater? Många rekryterare vittnar om högtryck och sitter med många parallella rekryteringsprocesser, vilket gör det svårt för även den mest empatiska och hårt arbetande konsulten att hinna med att ge tillräcklig återkoppling till kandidaterna.
  3. Se människan. Vikten av att se till hela människan – det finns en rätt plats och ett sammanhang för alla. Människor är komplexa, ibland kan vi inte förutse hur det ska bli när någon kommer in i ett nytt eller befintligt sammanhang. Det finns alltid en risk. En gedigen process som innehåller analys, verifiering och bedömning minimerar riskerna.
  4. Affärsvillkor. Rekryteringsprocesser kräver fokus, samarbete och skall inte vara opportunistiskt utan ett gemensamt affärsåtagande. Satsa på tydliga affärsvillkor med fasta priser och undvik upplägg med success fees.
  5. Samarbete. Säkra ett öppet samarbetsklimat. Efter snart 20 år i Executive Search branschen är min slutsats att de mest framgångsrika rekryteringarna nås när vi har ett öppet och transparent samarbete med våra kunder och kandidater. En process med täta avstämningar där lärdomar från processen delas ger ett bra fundament för rätt återkoppling till kandidaterna och en effektfull rekrytering.
  6. Sökmarknad. Seriösa rekryterare lockar inte kandidater ifrån sina kundföretag. Glöm inte att säkra att det finns en tillräckligt stor sökmarknad för de rekryteringar du behöver göra.

Har du tankar och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta mig.

Vi på AIMS International Sweden är specialiserade på Executive Search, Board Services och att stötta företag brett när de arbetar med Talent Management-frågor inklusive att bygga nya arbetssätt och tillhandahålla Coaching samt Ledarskapsbedömningar. Kontakta oss gärna på AIMS International Sweden om du vill höra mer om de lösningar vi kan erbjuda.

Kampen om kandidaterna

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se