All posts by Louise Månsson Brondin

2023 Internationella kvinnodagen – Har du bestämt dig i jämställdhetsfrågan?

Så här när internationella kvinnodagen snart står inför dörren vill vi lyfta frågan kring jämställdhet. Mångfald och jämställdhet blir allt viktigare för många företag, vilket är glädjande. När Allbright släppte sin rapport för 2022 kände vi att det var ganska nedslående – utvecklingen mot jämställdhet var exakt noll! De svenska storbolagen hade de senaste fyra åren ökat andelen chefskvinnor med mindre än en procentenhet per år. Endast Polen utvecklas långsammare än Sverige, i en jämförelse mellan sex starka industriländer.

Nu visar även PwC:s årliga studie om styrelsearbete att andelen ordförande som är kvinnor minskar bland börsens större bolag. På Large Cap-bolagens lista har andelen minskat från tolv procent till nio procent på ett år och på Mid Cap är könsfördelningen oförändrad. Glädjande nog kan man se en viss ökning av kvinnor på Small Cap.

Vi lever i en samtid som är utsatt för påtryckningar från olika håll, låt oss även i dessa utmanande tider våga satsa på initiativ som gör att utvecklingen går framåt. Så vad kan vi som Executive Search konsulter göra för att bidra till att utvecklingen går åt rätt håll? Vi som arbetar med ledarrekrytering har en viktig roll att fylla när det gäller mångfald. Vi kan påverka och arbetar för att alla perspektiv kommer med och här är vår roll att utmana de företag som vi arbetar med. Det råder inte brist på kompetenta kvinnor men trots det ser vi dagens negativa utveckling. Vad är det som gör detta? Är det hierarkier, värderingar, kultur och gamla normer som är de största hindren?

Vi tror att det är bra att börja att bli medveten. Att medvetet och nyfiket utforska sin position och de värderingar som styr. Vi ser att det är när VD och ledning har bestämt sig på riktigt och är beredda att göra vad som krävs för att uppnå verklig jämställdhet och mångfald som det händer saker. Vi gör vårt yttersta för att bidra till ett näringsliv med mångfald i varje process genom att ta dialogen.

Vi är stolta över att de flesta bolag vi samarbetar med är företag som har bestämt sig i mångfaldsfrågan och är beredda på att göra allt för att nå rätt ledarkompetenser. Ibland krävs det att vi gemensamt fattar beslut att rucka på kravprofiler och gör avkall för att verkligen nå målet med mångfald.

Låt 2023 bli ett år där vi tar positiva kliv framåt i jämställdhetsfrågan.

Internationella kvinnodagen 2023

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Glöm inte att reflektera

Emma Lindén skrev tidigare om hur självinsikt och självkännedom är goda fundament för ett framgångsrikt ledarskap och att bygga förtroende med sin omgivning. En ledare eller en medarbetare som har hög självkännedom är ofta en mycket bra ledare för andra och skapar en tryggare företagskultur där misslyckande ses som en möjlighet till utveckling. I dagens samhälle är det lätt att tappa bort sig själv bland krav, ständigt ökad fart och där utrymmet för avkoppling och reflektion oftast är i kamp med digital distraktion.

Att vara medveten om sig själv, sina tankar och känslor kräver utrymme för reflektion. Att avsätta tid för reflektion ökar medvetenheten om dig och även dig som ledare, det vill säga dina reaktioner, tankar, känslor och drivkrafter.

Det första steget mot större medvetenhet att träna upp vår uppmärksamhet och vårt fokus. Det finns många olika tekniker såsom meditation och mindfulness för att träna upp sin medvetna närvaro. Ett enkelt reflektionstips är att sluta recensera och kategorisera till exempel ett möte som bra eller dåligt och i stället ställa frågor till sig själv eller andra som -Vad hände i detta möte? -Hur upplevde jag det? -Fick jag ut det jag ville? -Finns det något vi hade velat göra annorlunda?

Att hitta eller avsätta tid för reflektion

Jag har alltid älskat att träna fysiskt och i olika former (även om basket är typ det roligaste som finns!). När jag har varit ledare inom basket eller annan träning har det blivit tydligt för mig att när man tycker att träningen är rolig blir det alltid lättare att avsätta tid och få ett riktigt bra och hållbart resultat. Att träna sinnet är som med all annan träning, det är en färskvara och det gäller att hänga i. Därför är det viktigt att prova sig fram och hitta det som passar ens livsstil och personlighet. Mitt bästa råd är att vara öppen, nyfiken och våga prova. Den viktigaste träningen är ändå den som blir av, inte mängden. Till en början kan det räcka med att starta dagen med några medvetna andetag eller att skriva ner några få rader om dagen vid läggdags eller arbetsdagens slut.

Här kommer några fler tips för att få in reflektion i vardagen:

 • Promenera eller spring. Bra för både kropp och hjärna. Motion och fysisk aktivitet kan hjälpa dig att få ett större fokus och hjälpa hjärnan att bli av med olika distraktioner som hindrar dig från att se verkligheten eller hindrar dig i din utveckling. Att medvetet tillåta sig att zooma ut hjälper oss att öka uppfattningen och medvetenheten om oss själva när vi sedan zoomar tillbaka.
 • Medveten andning. Kroppen är fantastisk, det bästa verktyget har vi alltid med oss. Börja din dag med 3 djupa andetag, stäng ögonen och lyssna nyfiket på hur det låter och känns när du andas. Utöka vid behov eller använd när det behövs.
 • Mediation. Det finns en mängd meditationsappar i din smartphone.
 • Yoga. Det finns en mängd olika former av yoga. Besök din närmaste yogastudio och börja med ett Namaste.
 • För dig som älskar att skriva. Öppna ditt anteckningsblock och låt det flöda. Eller skriv ner det som varit bra med dagen, det som behöver bli bättre och vad du är tacksam för.
 • Skapa utrymme i din kalender och i dina möten för reflektion. Vad har jag eller vi lärt oss?

reflektera

Posted in AIMS International Sweden, Reflektion | Leave a comment

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

De senaste åren har präglats av stora förändringar som påverkat samhället i stort, både våra företag och organisationer samt kraven på ledarskapet. Utmaningar har kommit och fortsätter att komma i många och helt oväntade former. Jag tog till exempel del av när Micael Dahlén, ekonomiprofessor, författare och föreläsare, pratade om framtidsutsikter efter pandemin. Han lyfte då fram att vi går mot en framtid där vi vill ha större flexibilitet inom en rad olika områden; arbeta hemma eller på kontoret, äta visst kött eller inte äta kött, de- eller reurbanisering och viljan att styra över vår tid som att kunna flexa med tidsvinsten som kommer med digitaliseringen. Han berättade också att innan pandemin såg vi oss byta arbete 7 gånger i arbetslivet. Efter pandemin har detta ökat till 17 gånger.

Jag, som många med mig, funderar kring hur det påverkar våra ledare, att kunna möta dessa ständiga förändringar. Vad är det som krävs för att kunna hänga med och styra i rätt riktning som ledare?

Nu möter jag dagligen ledare som tvingats utmana sitt ledarskap under pandemin och som känner att de börjar ifrågasätta sitt eget ledarskap. Räcker jag till i detta?

Som ledare idag är det så klart viktigt att förstå vad som verkligen händer. De beslut som fattas bör byggas på analys och rätt form av information. Personligen tror jag att lyssna, reflektera och visa sig mänsklig eller sårbar också kommer vara avgörande inslag i ledarskapet framöver. Det vill säga att ha ett autentiskt och empatiskt ledarskap. Att som ledare våga vara sig själv, öppna sig och lyssna in medarbetarna skapar större förståelse för vilka möjligheter som finns inom en organisation både vad gäller begränsningar och därmed möjligheter till utveckling. Genom att verkligen lyssna på dina medarbetare och reflektera tillsammans ger möjlighet att komma nära det som verkligen händer så att det blir lättare att fatta rätt beslut i rätt tid. Visar du som ledare att du kan misslyckas kommer andra också våga berätta när allt inte går som det är tänkt. Då skapar du möjligheter till en organisation och kultur där det är högt i tak på riktigt.

Forskning om empatiskt ledarskap

Det autentiska och empatiska ledarskapet är i tiden. Är det då möjligt att utvecklas till en mer empatisk ledare? Jag tror det och det finns forskning som visar på detsamma, så som t.ex. Allyson Zimmerman skriver i sin artikel. Det kräver tid och reflektion. Våga öppna upp, ställ frågor och vänta in svaren. Fundera på vad du kan göra för att höja taket i din organisation. Ställ mer frågor och undvik att ge svar eller att gå i försvar. Berätta om dina misstag, stora som små och visa att det är ok att inte veta och att göra misstag. Ta dig tid att reflektera och prata om det som är. Varje dag. Gärna tillsammans med din ledningsgrupp.

Om man som medarbetare känner att man har en ledare som är lyhörd för de behov som finns och tillvaratar samt utvecklar den kompetens man har skapar det en bättre grund för att din medarbetare kommer stanna längre. Så att några av de där 17 bytena kan ske inom din organisation.

Min övertygelse är att det empatiska ledarskapet alltid har varit framgångsrikt men nu är det här för att stanna. I dagens affärsklimat kommer det vara avgörande.

empatisk ledare

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Kampen om kandidaterna – Finns oslagbara kandidatupplevelser?

Jag läste nyligen en artikel från Gallup som beskriver den heta arbetsmarknaden vi har just nu. Att kandidater droppar ur rekryteringsprocesser och försvinner likt spöken. Det talas om ett krig om talangerna och en feberhet kandidatmarknad. Idag kan kandidaterna välja mellan olika alternativ och de har höga förväntningar.

Tidens tand gör det än mer viktigt än förut att ha en smidig och snabb rekryteringsprocess och att kunniga rekryterare och chefer uppträder exemplariskt när de möter kandidaterna. Vilket inte är helt enkelt att uppnå. Det finns inga garantier för att lyckas till 100% och att rekrytera helt utan risk. Vi är ju ändå människor och har med människor att göra.

Minimera risk

Vi kan försöka ta bort så många risker som det går och säkra en så bra upplevelse som möjligt för de kandidater som man är i kontakt med.

Hur kan man då säkra en bra upplevelse för kandidaterna när man väljer Executive Search- eller rekryteringsleverantör?

Jag tycker dessa faktorer kan vara viktiga att beakta:

 1. Rätt möjligheter. Säkra att rekryteraren har förstått företagets nuläge, vart man är på väg och vad som behövs för att nå strategin. Det vill säga att skapa rätt förutsättningar för rekryteraren att i dialog med kandidaten matcha rätt individs kompetens och personliga drivkrafter med företagets behov. Ingen vinner på att skönmåla!
 2. Tid. Kommunikation, tillgänglighet och en transparent process är avgörande. Hur många aktiva rekryteringsprocesser sitter den rekryterande konsulten i? Har konsulten tillräckligt med tid till alla aktuella kandidater? Många rekryterare vittnar om högtryck och sitter med många parallella rekryteringsprocesser, vilket gör det svårt för även den mest empatiska och hårt arbetande konsulten att hinna med att ge tillräcklig återkoppling till kandidaterna.
 3. Se människan. Vikten av att se till hela människan – det finns en rätt plats och ett sammanhang för alla. Människor är komplexa, ibland kan vi inte förutse hur det ska bli när någon kommer in i ett nytt eller befintligt sammanhang. Det finns alltid en risk. En gedigen process som innehåller analys, verifiering och bedömning minimerar riskerna.
 4. Affärsvillkor. Rekryteringsprocesser kräver fokus, samarbete och skall inte vara opportunistiskt utan ett gemensamt affärsåtagande. Satsa på tydliga affärsvillkor med fasta priser och undvik upplägg med success fees.
 5. Samarbete. Säkra ett öppet samarbetsklimat. Efter snart 20 år i Executive Search branschen är min slutsats att de mest framgångsrika rekryteringarna nås när vi har ett öppet och transparent samarbete med våra kunder och kandidater. En process med täta avstämningar där lärdomar från processen delas ger ett bra fundament för rätt återkoppling till kandidaterna och en effektfull rekrytering.
 6. Sökmarknad. Seriösa rekryterare lockar inte kandidater ifrån sina kundföretag. Glöm inte att säkra att det finns en tillräckligt stor sökmarknad för de rekryteringar du behöver göra.

Har du tankar och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta mig.

Vi på AIMS International Sweden är specialiserade på Executive Search, Board Services och att stötta företag brett när de arbetar med Talent Management-frågor inklusive att bygga nya arbetssätt och tillhandahålla Coaching samt Ledarskapsbedömningar. Kontakta oss gärna på AIMS International Sweden om du vill höra mer om de lösningar vi kan erbjuda.

Kampen om kandidaterna

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se