All posts by Thomasine Rosenblad

Jämlikhet den 8 mars eller alla dagar om året?

På söndag är det den 8 mars och internationella kvinnodagen.

Nordiska bolag med kvinnor i styrelsen är mer lönsamma än andra bolag. Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, undersökte 13 000 bolag i 70 länder. 57 procent av dessa bolag svarade att jämställda initiativ förbättrade affärsresultaten. 60 procent av bolagen, avrapporterade högre lönsamhet och produktivitet. När det gällde att attrahera och behålla talanger, menade 57 procent att denna förmåga hade ökat.

När det gäller andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige skiljer det sig åt mellan olika sektorer. Landstinget har högst antal kvinnliga chefer medan det privata näringslivet fortfarande har lägst.

Sverige är ett av de länder i EU med högst andel kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagens styrelser, 37 procent. EU-snittet ligger på nära 29 procent. Bland medlemsländerna är andelen högst i Frankrike på 45 procent och lägst ligger Estland på 9 procent.

Sedan 1910, då internationella kvinnodagen instiftades, har det hänt mycket. Vi är på god väg men för att möjliggöra jämlikhet i arbetslivet mellan män och kvinnor krävs det fler förebilder för de unga.

AIMS International arbetar med Executive Search och Talent Management. Genom ett strategiskt förändringsarbete samt kreativa och noggranna processer bidrar vi till att våra kunder blir mer jämlika. I och med det blir de också bättre på att ta tillvara på kompetens och talang i den egna organisationen.

JämlikhetFoto Igor Link
Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Hur vill du utvecklas som ledare 2020?

Gott Nytt År! Nu är väl de flesta av oss tillbaka efter en lång och välbehövlig ledighet. Vi på AIMS International tycker att det är spännande med ett nytt år. Ett år bär på så många utvecklingsmöjligheter – både för våra kunder, oss själva och för dig.

Utöver Executive Search arbetar vi inom Talent Management med Assessments och Growth Programs för enskilda ledare och ledningsgrupper. Vi fungerar som sparringpartners, bollplank eller projektledare i dessa utvecklingsprocesser och hjälper dig att förverkliga dina utvecklingsplaner.

Vi ser att mycket av riktigt bra ledarutveckling får sin grund från beslutet och valet att bli bättre. Från att vilja förändra och förändras. Från att lära nytt och från att ta tag i de utmaningar som finns, vare sig de har med sakfrågor eller relationer att göra. God själv-kännedom är en av grundstenarna i ett gott ledarskap, det vet vi redan. Att hitta sin väg, odla sin motivation och växla ut sin potential är också viktiga parametrar. Det är också stimulerande att arbeta med när man väl är i gång!

Hur vill du växa under 2020? Genom vårt stöd, kommer det att bli lättare för dig och din organisation att nå målen.

WE FIND&GROW YOUR LEADERS

2020, Ett Nytt År med Nya Möjligheter – Nu Kör Vi!

Utveckling 2020

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se