Våra mest lästa blogginlägg 2021

Så här i början på ett nytt år är det bra att blicka framåt men även se tillbaka på året som passerat. Följer statistik över vilka av våra inlägg från förra året som fått flest läsare.

Roligt att notera att utöver flertalet inlägg publicerade 2021 är det några äldre inlägg som hänger kvar och väcker fortsatt intresse.

Spaningen kring trender för styrelsearbete är fortsatt aktuell och vi fortsätter utveckla våra tjänster inom området både i Sverige och internationellt. Vi tror på fortsatt starkt behov av mentorer, att se till att vara i konstant utveckling och även främja både sin EQ och AQ.

AQ och varför det är viktigt

https://aimsinternational.se/aq-och-varfor-det-ar-viktigt/

Coaching for Performance

https://aimsinternational.se/coaching-for-performance/

Styrelsetrender för framtiden

https://aimsinternational.se/styrelsetrender-for-framtiden/

Coaching – development boost for talents

https://aimsinternational.se/coaching-development-boost-for-talents/

Defining new workplace strategies

https://aimsinternational.se/defining-new-workplace-strategies/

För bättre styrelse- och ledningsarbete

https://aimsinternational.se/for-battre-styrelse-och-ledningsarbete/

Meet Cecilia Diaz

https://aimsinternational.se/meet-cecilia-diaz/

Kom ihåg ledarna inom logistik- och transportbranschen

https://aimsinternational.se/kom-ihag-ledarna-inom-logistik-och-transportbranschen/

Till börsen och sedan?

https://aimsinternational.se/till-borsen-och-sedan/

Vad händer med kroppsspråket när vi allt mer kommunicerar digitalt?

https://aimsinternational.se/vad-hander-med-kroppsspraket-nar-vi-allt-mer-kommunicerar-digitalt/

Tips till dig som funderar på ett karriärbyte

https://aimsinternational.se/tips-till-dig-som-funderar-pa-ett-karriarbyte/

Den sanna korrelationen mellan ålder och sannolikheten att lyckas

https://aimsinternational.se/den-sanna-korrelationen-mellan-alder-och-sannolikheten-att-lyckas/

Är det något du vill vi ska skriva om? Kommentera gärna!

mest lästa inlägg 2021

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Den interna kandidaten

Att identifiera och utveckla sina interna talanger är något som de flesta organisationer betraktar som högprioriterat. Däremot ser vi ofta brister i detta arbete. Antingen för att det saknas en systematik på området eller för att man i det enskilda fallet inte lyckas hantera den medarbetare som vill utvecklas inom den befintliga organisationen. Inte sällan leder detta till en frustration och ett missnöje hos den enskilde och i värsta fall till att denne väljer att lämna verksamheten. I rekryteringsuppdrag finns ofta en eller flera interna kandidater. Hur organisationer hanterar dessa personer varierar dock mycket. Oavsett hur man gör så kan det finnas utmaningar i sammanhanget, såväl för den enskilda interna kandidaten som för den rekryterande organisationen.

Fokus på kommunikation

När en organisation väljer att enbart vända sig internt i samband med en rekrytering handlar det ofta om större verksamheter med en kultur av att, åtminstone i första hand, rekrytera från de egna leden. Förhoppningsvis med en tydlig och klar hantering av såväl de interna talangerna som en bra struktur för successionsplanering. Förutom detta krävs det förstås en god kommunikation av hur man ser på interna rekryteringar till verksamheten. Den uppenbara risken man annars löper är att de interna kandidaterna blir besvikna. Detta över brister i både kommunikation och process som riskerar leda till tapp av motivation och prestation samt i värsta fall en förlust av medarbetare som man gärna sett skulle bidra till organisationen flera år framåt. Ett tyvärr inte ovanligt scenario är att organisationen inleder med en intern process som av naturliga skäl tar viss tid. När denna sedan inte leder fram till ett övertygande resultat tar man in en extern bedömning som dels kanske inte heller leder till ett avgörande, dels tar ytterligare tid och kraft av den interna kandidaten. I det yttersta läget landar man dessutom i att tjänsten ska konkurrensutsättas av externa kandidater, eventuellt med en eller flera interna kandidater fortfarande i processen. Vid det laget har allt dragit ut rejält i tid och dessutom prövat tålamodet på både en organisation med ett tydligt behov av att fylla en lucka och på interna kandidater.

Extern bedömning

Att ta in en extern bedömning och att konkurrensutsätta interna kandidater med externa sådana behöver inte vara något negativt, vare sig för den rekryterande organisationen eller för den enskilda kandidaten. Tvärtom kan verksamheten känna en större trygghet i att man får en extern bild av en person man känner sedan tidigare. Omständigheter och egenskaper som inte kommer fram i det dagliga arbetet kan vara lättare för en kvalificerad extern bedömare att identifiera. En annan tydlig fördel är att både den kandidat som får rollen och organisationen denne ska verka i kan känna trygghet i att rekryteringen har skett i öppen konkurrens och med extern prövning. Ett förfarande som skapar legitimitet. Att tänka på för den som har att hantera interna kandidater:
  • En tydlig process från första början sparar tid och frustration
  • Kommunicera den processen, både generellt och med den enskilde
  • Att hålla processtiden så kort som möjlig
  • Ta extern hjälp, det bidrar med såväl ett bättre beslutsunderlag som större legitimitet
  • Konkurrensutsätt med externa kandidater av samma skäl
  • Ha en plan för att hantera den eller de interna kandidater som inte får jobbet
Vår bedömning är att det bästa i varje rekrytering, för både organisation och medarbetare, är en god och långsiktig planering, tydlig och klar kommunikation och ett externt inslag i processen. Med en sådan process skapas förutsättningar att ta till vara den kapacitet som finns både internt och externt samt att ge förutsättningar för önskade resultat och ett stabilt och legitimt ledarskap. intern kandidat
Posted in AIMS International Sweden | 1 Comment

Season Greetings 2021!

We are getting closer to the end of 2021. It has been a great year for us in many ways and we feel both humble and greatful. Thank you so much for collaborations, meetings and interesting discussions throughout the year! Hopefully your new year will start with good health and confidence.

Wherever you are and however you choose to celebrate we wish you all the best for the upcoming holidays.

It is a tradition for us in AIMS International Sweden to help children in need instead of buying Christmas gifts. We started supporting some projects for Kids Future in Thailand and in recent years we have donated money to clean drinking water for children in exposed areas. Unicef has excellent alternatives when one wants to help, so our Christmas money has already been transformed into clean water through their clean water package.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Best wishes,
The Team at AIMS International Sweden

Mikko, Titti, Börje, Rickard, Arne, Emma, Louise, Jonas and Göran

Seasoms Greetings 2021

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Ensuring effective onboarding through mentoring

I have previously written about coaching as a development tool and method and how it can benefit the improvement of the organizational performance . In this article I will look further into how companies ensure a fast and high-quality onboarding process by applying mentoring and coaching as a tool.

Based on this HBR article approximately 70% of Fortune 500 companies provide new employees mentoring support after joining the company. The recent studies evidence that these mentoring programs are clearly providing substantial benefits in terms of increased performance.

Individually designed programs

So how are these programs effectively established and how to ensure that you maximize the benefits? We have designed several onboarding programs including mentoring programs for senior experts and leaders and want to share below our experiences.

The critical question is if the onboarding program is optional or not. We have seen that some new managers simply do not see the need for a full program, and they decline mentoring (and also some other parts of onboarding programs). However, it is finally for the company to decide how the onboarding and introduction is managed. Our experience, supported by the research, is that well-designed onboarding programs will increase the performance which itself speaks in favor of having the program as a mandatory for everyone. At the same time for the senior leaders, we recommend highly individualized programs which are based on their specific onboarding challenges.

Include at least 3 mentoring meetings

We believe that a solid onboarding program includes at least 3 mentoring meetings. In practice this means that the new manager will be provided an experienced peer or senior managerial support in addition to support provided by his/her ordinary line manager. The mentor is acting voluntarily and providing his or her professional experience in the relevant field and many years of experience of company culture, products, services, decision making and collaboration through internal networks.

Enable faster introductions to the company culture

The main task for the mentor is to enable the fast introduction to the company culture and “unwritten/unsaid rules”. This might include sharing experiences on what kind of challenges other newly employed managers have faced. It is good to note that even mentor acts on the behalf of the company, not for his or her own interests, a successful mentoring relationship is also benefiting the mentor when providing new insights and outside-in perspectives to him or her.

Onboarding programs with clear targets

Onboarding program which includes mentoring should have some clear targets and evaluation in the end. This ensures that the program continues developing based on the needs of the new managers

To sum up, including mentoring into onboarding programs will increase the companies to reach high-quality results within a short timeframe.

We at AIMS International Sweden are specialized in supporting companies broadly when working with talent management issues including building new way-of-working and providing coaching, leadership assessments and executive search. Please contact us in AIMS International Sweden in case you want to hear more from the solutions we can provide.

Mikko Taipale works as a Partner in AIMS International Sweden. He is a member of Talent Management and Automotive & Mobility Global Practice Teams. Mikko works and is a certified leadership coach (ACC) and has worked as coach and mentor in many organizations. Before starting in AIMS International Sweden he worked close to 20 years in large corporates as a HR leader with a focus on talent management practices.

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden, Coaching | Leave a comment

Meet Cristina Favero

In our series of interviews with AIMS partners and colleagues in other countries, the turn has come to Cristina Favero who is a consultant at AIMS International Italy. She talks about what it is like to work as an Executive Search consultant in Italy and how her background in retail and international management serves as a good foundation to help her clients find key people.

Swedish-Italian trade relations (in brief)

Sweden exports goods worth SEK 38 billion and services worth SEK 8 billion a year to Italy and is the country’s 12th largest export destination for goods. The most important import goods are machines, food and motor vehicles and our most important export goods are paper products, metals, machines and motor vehicles. In 2019, there were 148 Swedish groups established in Italy, with a total of 29,658 employees. In the same year, 228 Italian companies with 8,807 employees were active in Sweden.

Hi Cristina, Nice to see you! You work with Executive Search at AIMS International Italy. Can you tell us a bit about your background and what was it that attracted you about Executive Search?

Hello Göran, nice to see you too! My background is in Economic and International Management, I started my career in Sales in the FMCG industry when I joined Reckitt Benckiser in London, working on one of the major retailers in the UK. From there I made a horizontal move to HR when I chose to move back to Italy with Unilever, where I spent a few years in various roles spanning from Leadership Development to HR Business Partnering in both the local Italian offices and in the corporate headquarters in the Netherlands. I joined AIMS International Italy in January 2019, as I have always been attracted by the world of Executive Search and Talent Management. As an HR professional, I am passionate about understanding and contributing to the vision of the companies I work with by providing them with the best talents, developing them and supporting their organisation needs. I feel energized by new challenges, discovering new approaches and ways of doing things and being a Consultant in this field allows me to achieve this purpose.

What is Italy´s economy like?

Italy has been for a long time a country with low growth, almost always lower than that of other European countries. This was due to low productivity, which was caused by many aspects such as political instability, bureaucracy, rigid labour market, aging population and difficulty for investors to make investments in Italy. Recently we are in a moment of recovery, with more openness towards digitalisation and innovation. The government is experiencing a moment of stability and prestige thanks to President Draghi, the vaccination campaign is at a very good level so the pandemic situation is under control. After a difficult 2020, 2021 will be a very bright year with a strong growth in GDP and a strong development of exports.

How would you describe the Executive Search market in Italy?

The Executive Search market in 2021 is booming, with a major upturn in investment in human resources after a pandemic-related lull. The economic growth and the rebound after the 2020 slowdown is leading many companies to hire managers and specialists. Many Italian companies are investing in order to ride the wave of recovery and to complete the generational and managerial transition of family businesses.

We are seeing international companies enter the domestic market, especially in the FinTech and technology sectors. Many companies are changing hands and being controlled by Private Equity funds and international conglomerates. The market demand is very strong both on the domestic front and from international investors.

How specifically do you handle international assignments?

International assignments are very important because they strengthen our reputation and image in the market and because international groups are often linked to the clients of our partners around the world. We deal with them with great care and attention. Over the last 25 years the company has worked with many Scandinavian companies as the founders’ professional experience started in Scandinavian consultancies and many of the early collaborations were with Swedish, Danish and Finnish companies. This has brought into the company a lot of culture and habit in dealing with Nordic cultures.

What makes AIMS International Italy one of the absolute leading companies in the country in Executive Search?

AIMS in Italy started with a team of professional and motivated consultants and has built over time a professional client-centred approach, which has always been served and managed with great care and sensitivity.

A stable shareholding structure and great harmony between the partners has allowed the development of a very clear and defined strategy, stable and consistent and able to bring the company after 25 years to a very high level of reputation and perception of quality. The investments in people and tools, anticipating market trends, has made the difference.

Today the company has a structure of headhunters who support partners and senior consultants made up of 20 experienced consultants specialised in various market sectors. One of the largest and most qualified research structures in Italy.

In addition to a rigorous methodology and resources specialised in candidate sourcing, we have also developed great expertise in assessing the personality and skills of potential candidates, significantly helping client companies choose the best people for them.

What are the most important advices for a foreing company who wish to establish or increase their presence in Italy?

The domestic market is big and attractive for many international newcomers. The business environment is now much better than in the past and many companies are successfully entering the Italian market. The political and infrastructural climate is definitely favourable today so I would definitely encourage foreign companies to establish their presence or keep investing here in Italy.

As a consultant you work with many clients within consumer markets. What other areas do you work with and what type of assignments do you do?

Indeed, my main area of expertise is in the Consumer industry, which is the one I am most passionate about. However I also work a lot in the recruitment of Managers in FinTech, technology and industrial sectors. I have also grown fond about Digital Transformation and everything connected to it, so I am also very active in the search and selection of the new emerging roles within the digital sphere, in the talent assessment of professionals in this world and in supporting companies in their digital turnaround.

Being part of the marketing team in AIMS International you get a good understanding on marketing and communication internationally. What trends do you see in Italy when it comes to marketing?

I think marketing today can no longer be distinguished from digital marketing and in this sense personalization is key. The online and social media have acquired more and more importance as consumers are always more connected but less easily accessible offline and hence need to be reached with highly personalised and almost tailor-made messages and contents. Moreover, the human dimension and the human experience remain at the heart, with more and more attention and sensibility to company purpose and values such as trust and transparency. One of the latest trends also sees employees actively involved in the promotion of their own company, becoming true ambassadors for both potential customers and new talents.

In AIMS Italy you created your own app for communicating with candidates. What trends do you see for Executive Search in the future?

We give great importance to the candidate experience and implementing innovative tools and technologies is very important to us in order to speed up processes and give very targeted and timely answers to clients. Today’s Search and Selection market is very competitive and fragmented and sometimes not so capable of discerning between consultants and their ability to give effective answers. We place ourselves on a highly specialised and managerial level of assignments, mainly working with the top management of international or Italian industrial groups, where the consultants’ skills and company know-how can really make the difference. We carry out our work with a consultancy approach, so that the top management can find in us a true partner with whom to discuss and address business issues.

I believe that the Executive Search trend will continue to be positive in the coming years because of the need for companies to have qualified consultancy support in identifying their leaders, and today’s trends of insourcing recruiters, RPOs and other international recruitment centres located in low-cost countries will not be able to fully compensate for this need.

Cristina Favero

Posted in AIMS International, Utveckling | Leave a comment

Om ökat behov av internationell rekrytering, digitalisering och hållbart samarbete

Hur ska ledare och verksamheter utvecklas för att gå vinnande genom utmaningar som kompetensbrist, digital transformation och DEI-krav? Den frågan stod i centrum på AIMS Internationals globala AGM (Annual General Meeting), där närmare 100 Executive Search-konsulter möttes digitalt under dagarna 25-29 oktober.

Strategiskt ledarskap i plattforms- och AI transformation

Ett antal gästföreläsare delade med sig av insikter kring viktiga framtidsutmaningar. T.ex. hade Board Services Practice, som är AIMS Internationals globala spjutspetsteam för styrelse- och ledningsuppdrag, arrangerat ett event med Dr. Tero Ojanperä och Professor Timo Vouri på temat ”Strategiskt ledarskap i plattforms- och AI transformation”. Du kan läsa om vad man som ledare kan göra för att lyckas med transformationsarbetet i deras nyutkomna bok ”Platform Strategy – Transform Your Business with AI, Platforms, and Human Intelligence”

Stärka ledarskapet i dotterbolag

Ett centralt samtalsämne under dagarnas olika möten var att många företag har ett uppdämt behov av att stärka ledarskapet i sina dotterbolag. För att göra sådana rekryteringar framgångsrika så fungerar det bra att ha ett dedikerat internationellt team med Executive Search-konsulter som representerar såväl huvudkontorslandet och det land där rekryteringen ska göras. Det i kombination med branschkunskap borgar för att önskat resultat. Det är centralt att förstå hur marknaderna för Executive Search rekryteringar fungera i olika länder, något som ständigt behöver uppdateras.

Gott samarbete bygger på kompetens och tillit

Allt gott samarbete bygger på rätt använd kompetens men också på tillit. För att optimera det hos oss själva ser vi till att ha tid också till att lära känna varandra allt bättre. Och på tal om mångfald så kan vi stolt erfara i praktiken vad vårt ”We were born worldwide” innebär. Förutom att vi är yngre och äldre, kvinnor och män så kommer vi från olika håll i världen. Den samlade kompetensen som AIMS International-organisationen erbjuder ger dig som kund en strategisk och hållbar samarbetspartner.

internationell rekrytering och digitalisering
Photo by Sam Moqadam

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Ägare – Styrelse – VD med ledningsgrupp

Här kommer en kort introduktionsfilm till våra Board Services-tjänster inom AIMS International.

Vi utgår alltid från den specifika situation och de förbättringsområden som är aktuella för en verksamhet. Det kan gälla det övergripande samspelet mellan ägare, styrelse och ledning med VD i spetsen. Finns det tydlighet, kraft och smidighet ledningsfunktionerna och personerna emellan? Att ha en framåtblickande, diversifierad och effektiv styrelse är självklart för att framgång ska nås. De flesta styrelser har en inneboende potential till förbättringsarbete. Större eller mindre, mer eller mindre avgörande. Förutom det interna utvecklingsarbetet är samspelet med ägarna åt ena hållet och VD:n och dennes ledningsgrupp åt andra hållet något som många styrelser kan förbättra rejält. Det är t.ex. vanligt att ansvarsfördelning och förväntningar är diffusa till någon grad och att kommunikationsflödet inte är optimalt.

I vårt globala AIMS International Board Services Team är vi 15 erfarna konsulter från olika håll i världen, som kan leda internationella och nationella utvecklingsprojekt. Kunderna utgörs av allt från stora koncerner till medelstora och familjeägda företag.

Skulle du vilja ha ett samtal om Board Services är du välkommen att kontakta mig eller någon av våra konsulter så kan vi konfidentiellt resonera om vilket förbättringsarbete du/ni skulle vilja driva.

Titti Hammarling
Managing Partner
Global Head Board Services

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden, Board Services | Leave a comment

Vi välkomnar Louise Brondin Månsson till AIMS International

Förra veckan anslöt Emma Lindén till vårt svenska team i AIMS International. Nu är vi mycket glada att få hälsa också Louise Brondin Månsson varmt välkommen! Louise kommer hos oss att arbeta med Executive Search och Leadership Assessments och med utgångspunkt från Malmö blir hon verksam i såväl internationella som svenska uppdrag. Tillsammans med Emma kommer Louise att leda vår sydsvenska satsning med kontor i Malmö. Ambitionen är, som vi skrev i förra veckan, att på sikt bli några fler konsulter där.

Louise har arbetat inom rekryteringsbranschen sedan 1998 och har över 15 års erfarenhet av att bistå kunder med att hitta och utveckla ledare – i Norden och internationellt. Hon arbetar främst topp- och mellanchefsnivå och för olika specialistfunktioner och är certifierad i flera bedömningsverktyg. Louise har flera års ledarerfarenhet, bland annat har hon lett en nordisk researchverksamhet och varit ansvarig för Operational Excellence på ett annat Executive Search-företag. Senast kommer Louise från en roll på Alumni.

Louise och Emma blir ett starkt team att samarbeta med för både kunder, kandidater och AIMS International-kollegor världen över.

Vi ställde tre frågor till Louise, precis som till Emma:

Vad eftersträvar du i ett kundsamarbete?

Min erfarenhet är att de mest framgångsrika rekryteringarna är där man har ett öppet och transparent samarbete, där vi delar kunskaper och insikter och arbetar tillsammans för att nå ett mål.

Varför valde du AIMS International?

På AIMS international kan vi leverera kvalitativt konsultarbete, både lokalt och globalt med vår verksamhet, som finns i 50 länder. Eftersom vi dagligen arbetar med att utveckla både individer och organisationer är det viktigt för mig att vara i en professionell organisation som levererar med hög kvalitet och yrkesetik. Här känner jag mig hemma.

Vilka är dina yrkesmässiga styrkor?

Jag har ganska lång och bred erfarenhet från olika branscher och roller vilket gör att jag har en bra plattform för att ge råd och stöd till både kunder och kandidater. Min förmåga att bygga långsiktiga relationer, min nyfikenhet och förmåga att lyssna är något som både kunder och kandidater brukar uppskatta. Mina egna erfarenheter från ledarskap och processutveckling kommer ofta till användning i olika uppdrag jag arbetar med.

Du kan läsa mer om Louise här  och du når henne på +46 76 328 30 80 och louise@aimsinternational.se.

Louise Brondin Månsson

Följ vår blogg på svenska.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Vi välkomnar Emma Lindén till AIMS International

Det är med stor glädje som vi hälsar Emma Lindén välkommen till vårt team i Sverige! Emma kommer hos oss att arbeta med Executive Search och Leadership Assessments och med utgångspunkt från Malmö blir hon verksam i såväl internationella som svenska uppdrag. Tillsammans med Louise Brondin Månsson, som ansluter nästa vecka, kommer Emma att leda vår sydsvenska satsning med kontor i Malmö. Ambitionen är, som för AIMS International Sweden överlag, att på sikt växa med ytterligare konsulter.

Med framgång i vår bransch och gedigen erfarenhet av att hitta och utveckla ledare blir Emma en stark samarbetspartner för både kunder, kandidater och AIMS International-kollegor världen över. Hon leder kundsamarbeten i många olika branscher med viss tyngdpunkt på industrisektorn och FMCG.

Emma har studerat beteendevetenskap och företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap vid Lunds universitet. Hon har varit verksam som Executive Search-konsult i 20 års tid samt varit ledare för verksamheter i södra Sverige sedan 2015. Senast kommer Emma från en roll som Head of Business Team South och Executive Search-konsult på Alumni.

Vi ställde tre frågor till Emma:

Vad eftersträvar du i ett kundsamarbete?

Jag vill ha en transparant och öppen dialog där vi arbetar tillsammans för att uppnå vårt gemensamma mål.

Varför valde du AIMS International?

AIMS International har ett starkt renommé och är en verklig global spelare, med verksamhet i över 50 länder. Det ger våra kunder en stark partner både lokalt och internationellt. Utöver det så handlar det om att jag delar värderingarna där kvalitet, service och hög yrkesetik är nyckelord.

Vilka är dina yrkesmässiga styrkor?

Jag har mycket bred erfarenhet när det gäller både bransch och roller vilket ger mig möjlighet att agera rådgivare till kunder och att finna bra matchningar utanför det givna sökområdet. Detta uppskattas av både kunder och kandidater. En styrka jag är stolt över är min förmåga att bygga förtroende och att göra bedömningar och att alltid ha ett långsiktigt förhållningssätt i mina dialoger.

Du kan läsa mer om Emma på https://aimsinternational.com/consultant/emma-linden/ och du når henne på +46 763-44 25 26 och emma@aimsinternational.se.

Emma Lindén

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Vem tar över när två blir en?

Sammanslagningar av verksamheter vid förvärv är vanliga och de görs av många olika anledningar. Exemplen på mer, och ibland mindre, lyckade sammanslagningar är därför många. Här tänker jag reflektera över en särskild aspekt på dessa samgåenden, nämligen vem som tar över ledarskapet för de sammanslagna enheterna, hur man väljer vem som gör det och vilka konsekvenser det kan få.

I det ideala exemplet har en plan för hur sammanslagningen ska gå till, både sett till själva organisationen och till ledarskapet, lagts tidigt. En genomgripande DD, följt av en ordentlig analys och en noggrann planering i god tid innan själva transaktionen genomförs. I verkligheten vet vi att det inte alltid ser ut så. I vissa fall har möjligheten till ett förvärv dykt upp med kort varsel, huvudfokus ligger sannolikt på kärnverksamheterna och, viktiga men ändå, stödfunktioner har kommit i andra hand. Kort sagt, problemen får lösas efterhand och när de dyker upp.

Hur avgör man då vem som tar över ledarrollen för två motsvarande enheter vid en sammanslagning? Vilka blir konsekvenserna för verksamheten, för medarbetarna?

Vi börjar med den första delen om hur man väljer vem som ska leda den nya verksamheten. Möjligen är läget tydligt, där frågan om vem som är bäst lämpad enkelt låter sig besvaras. Den ene av två är tydligt mer erfaren och lämpad som person. Beslutande stakeholders känner ett starkt förtroende för personen i fråga. Förankringen bland medarbetarna är god, osv. Ofta är dock situationen betydligt svårare än så. De två cheferna för respektive tidigare enhet är, åtminstone på ytan, relativt jämbördiga och frågan låter sig inte alls besvaras så enkelt.

Olika vägar framåt kan då vara att låta balansen mellan de två tidigare organisationerna som helhet avgöra frågan. En annan möjlighet är att övertagandet är av mer fientlig art, att den förvärvande parten vill sätta sin prägel och sin ledning till 100 procent på den nya verksamheten. I något fall kanske man väljer att rekrytera en extern neutral ledare. Oavsett vilket är tydlighet och en snabb process till stor nytta, inte bara för de direkt berörda cheferna utan även för verksamheten som helhet. Man vill definitivt inte riskera negativa effekter på marknaden eller konkret i kundrelationerna. Att ta in en extern part som, ur ett neutralt perspektiv, hjälper till att utvärdera kandidaterna kan underlätta för alla inblandade. Inte bara för att det ger ett underlag för beslutande stakeholders utan även för att det kan ge en större legitimitet åt det beslut som fattas.

Minimera risken för utdragna processer

Risken med en utdragen process, som dessutom i värsta fall saknar en tydligt kommunicerad plan, är att den skapar badwill och blir en belastning för alla inblandade. Att man dessutom drar på sig ett ledarrvakuum kan orsaka ytterligare svårigheter. Det blir en dålig affär som kan ta lång tid att vända till det som en gång ville uppnå.

Den ideala processen bör snarare:

  • Ha framåtblickande kund- och verksamhetsorientering. Vilka blir vinsterna och vilken är nyttan av förändringen?
  • Vara snabb och transparent samt tydligt kommunicerad.
  • Bli en win-win situation där man tar vara på det bästa från de båda verksamheterna.
  • Ha en plan för nyckelmedarbetare, också för den som inte blir chef.

Klarar man att leva upp till huvuddelen av detta bör det vara möjligt att snabbt växla ut fördelarna av samgåendet och få acceptans från kunder, stake holders, ledare och medarbetare. Ju bättre man genomför processen, desto snabbare kan man också övergå till att börja lära sig av varandra.

när två blir en

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se