In english

Blogg

Professionalism handlar för en rekryterare om att leva i takt med sin tid och förstå dess människor.

Här delar vi med oss av våra erfarenheter och reflektioner gällande ledarskap, Executive Search och Talent Management.

Glad Påsk

Vi har ett fantastiskt yrke som strategisk partner vid Executive Search och Talent Management och vi säger ofta att det är en spännande tid att få vara verksam i och den känslan bara växer.

Under påsk är vi  till stora delar lediga och njuter av det. Det hoppas vi att du gör också hur du än väljer att fira!

happy easter

Posted in AIMS International | Tagged , , | Leave a comment

Möt Sofia Bågstam

I vår serie “Möt konsulten” har vi haft och kommer ha fokus på våra kollegor internationellt. Denna gång väljer vi dock att rikta ljuset på vår nya kollega här i Sverige, Sofia Bågstam. Hon har nu varit hos oss i snart en månad och arbetar med flera intressanta uppdrag. Sofias breda kunskaper inom bank, finans och försäkring är ett bra tillskott till vårt team.

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:

Generalist med ett extra fokus på förändringsledning och affärskritiska specialistroller inom Bank, Finans och Försäkring.

BAKGRUND:

Jag har arbetat med Executive Search sedan 2011. De första åren hade jag ett tydligt fokus på Telekom, en bransch präglad av hög förändringstakt; ny teknik lika med nya produkter och affärsområden vilket innebär ett nytt behov av kompetens. Jag ser många likheter med Bank- och finansbranschen vilken varit mitt fokus de senaste fem åren. Jag har fått förmånen att hjälpa kunder att verkställa stora digitala förändringar genom att tillsätta och utveckla deras förändringsledare.

Jag är utbildad nationalekonom. Innan jag började med rekrytering arbetade jag först inom banksektorn och senare inom offentlig förvaltning.

SOM PERSON:

Målmedveten och resultatorienterad. Vill förstå hur saker hänger ihop. Med ett genuint intresse för hur olika branscher fungerar har jag också fått stor förståelse för hur människor agerar och för deras drivkrafter. Att skapa effektiva beslutsunderlag, långsiktiga relationer och att överträffa förväntningar är starka drivkrafter hos mig.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?

AIMS International erbjuder en möjlighet att vidga min kompetens inom Executive Search på ett internationellt plan. För att kunna bli en långsiktig och strategisk partner är en internationell verksamhet avgörande. Med ett stort intresse för globalisering och digitalisering så blir det internationella perspektivet ett måste så väl som en fantastisk förmån.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:

Djup förståelse för kundens affär är en förutsättning för att hitta de bäst lämpade kandidaterna, och vice versa. Förmågan att ge kandidaterna relevant information om bolaget skapar ett större intresse för den aktuella rollen. För mig betyder ett Executive Search-uppdrag att kunden gett mig ansvar att styra urvalet av kandidaterna. För att lyckas med det är det avgörande att jag också har kandidatens förtroende.

VAD LOCKADE DIG TILL ROLLEN SOM EXECUTIVE SEARCH-KONSULT?

Det var framförallt slumpen som gjorde att jag började med rekrytering.
Jag insåg att jag vill stanna inom området för Executive Seach då jag drivs av att förstå företags affär på djupet. För att nå dit bolaget vill affärsmässigt så är rätt kompetens avgörande. Det sambandet gjorde att jag lockades att stanna. Jag drivs av att hitta pusselbiten som saknas för att få till ett nytt affärsområde, implementera en strategi eller att leda ett bolag i förändring. Efter åtta år inom branschen har jag dessutom fått ett stort intresse för vad som driver människor och vilken typ av ledare som passar för att driva ett bolags specifika utmaningar framåt.

VI ÄR I EN BRANSCH I FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING. VAD TROR DU KOMMER VARA VIKTIGT FRAMÖVER FÖR ATT LYCKAS INOM EXECUTIVE SEARCH?

Jag tror att Executive Seach i framtiden kommer att fortsätta handla om mötet mellan människor. Det kan tyckas bakåtsträvande men jag tror att det personliga mötet och den fördjupande utvärderingen som vi som konsulter gör inte går att automatisera bort. Vad gäller kraven på ledarrollen så tror jag att digitaliseringen gör att vi behöver fokusera ännu mer på mänskliga faktorer då kompetens till viss del kan ersättas av den fantastiska informations- och dataanalys som sker hos i stort sett alla bolag idag.

INTRESSEN:

Jag tycker mycket om yoga, vilket för mig är såväl en fysisk som mental praktik. Jag är utbildad inom området för personlig utveckling och tycker om att läsa böcker som resonerar kring de filosofiska aspekterna av vår verklighet, människans psykologi och våra relationer.

Sofia Bågstam

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search, Partners i AIMS International | Leave a comment

Möt Bernhard Glaninger

Att arbeta med Executive Search för Svenska dotterbolag i Schweiz

Vi fortsätter presentera intressanta kollegor inom AIMS International. Senaste presentationen blev ett av 2018 års mest lästa blogginlägg för oss (Möt Denis Mattsson). Denna gång är det Bernhard Glaninger från AIMS International Switzerland som vi ber berätta om rekrytering till utländska dotterbolag i landet – allmänt men också specifikt till svenska dotterbolag.

Vad är det som är unikt för Executive Search i Schweiz?

Landet har fyra språk inom en yta som är relativt liten men med en befolkning på 8 miljoner. För att kunna lösa ett Executiv Search-uppdrag väl måste man kunna tala tyska, franska och italienska. I vissa delar så talas också rätoromanska. Om du kan tala alla dessa språk så är du en språkexpert! Internationella företag har så klart engelska som koncernspråk. För att verka som en konsult så måste man därför kunna fyra språk. Med de olika språken kommer olika mentaliteter.

Vi har många utländska företag som är etablerade i landet och det gör att många av våra VD:ar och högsta cheferna kommer från utlandet. Detta tillsammans med de olika språken skapar en mycket internationell affärsmiljö.

Landets ekonomi är extremt sofistikerad och mycket konkurrenskraftig. Arbetslösheten är mycket låg. Just nu ligger den under 3 %.  Det skapar en lönenivå som är mycket högre än den i övriga västeuropeiska länder men så är levnadsomkostnaderna också mycket högre. Till viss del kompenseras detta av låga inkomstskatter och låg moms.

Vilka är de viktigaste råden till ett utländskt företag som önskar etablera sig eller öka sin närvaro i Schweiz?

Vårt land har en federal struktur och är indelat i 25 stycken mycket självstyrande områden (kantoner) och ännu fler kommuner. Företagsbeskattningen varierar därför mycket. Speciella villkor kan och ska det därför förhandlas om. Beroende på vilken bransch som företaget är verksamt inom så är vissa kantoner och kommuner mer fördelaktiga. Olika branscher har också olika centra i landet. Det finns alltid en anledning att verka där marknaden finns så därför är det viktigt att välja rätt lokalisering. Det är dock inte enbart de finansiella och kommersiella skälen att ta i beaktande. Olika språk och mentaliteter spelar också roll.

Hur arbetar AIMS International Switzerland för att lösa Executive Search uppdragen?

Vårt team består av konsulter med erfarenhet från olika branscher, funktioner och språk så att vi som team kan fungera heltäckande. Huvudkontoret ligger mitt på språkgränsen i Fribourg (franska)/Freiburg (tyska). Därutöver har vi kontor i Genève i den fransktalande delen och Luzern i den tysktalande delen. Allt för att med schweizisk kvalitet kunna betjäna lokala, nationella och internationella kunder.

Hur är det att arbeta med svenska kunder i Schweiz?

Det är en bra fråga. Låt mig säga ”underbart”, rätt? Det svenska och schweiziska näringslivet har samma grundvärderingar om hur finanserna ska skötas. Svenska företag lämnar en hög grad av personligt ansvar som vi också gör i Schweiz. Vi har båda höga krav på kvalitet och utveckling. Det är gammal information nu, men det kanske fanns ett skäl till att Sverige och Schweiz 1960 var två av grundarna av tullunionen EFTA. Sättet att tänka, disciplinen och agerandet för frihandel och affärer finns fortfarande. Våra länder är båda affärsinriktade, neutrala och har båda en låg statsskuld.

Hur arbetar ni mer konkret med att lösa ett uppdrag?

Jag blir kontaktad av mina kollegor i AIMS International någonstans i världen. Om vi talar om svenska företag så är det kollegorna i AIMS International Sweden. Kollegorna har oftast arbetat med att lösa kundens rekryteringsbehov på uppdrag från huvudkontoret i Sverige och har som regel en längre relation med kunden. Jag och kollegorna i Sverige känner varandra genom att vi träffas regelbundet och har samarbetat i tidigare uppdrag. Mina kollegor i Sverige vänder sig till oss i Schweiz och vi sätter samman ett team för att lösa uppdraget. De har kunskapen om kunden och vi har den lokala kunskapen. Tillsammans bildar vi ett team där vi här i Schweiz löser uppdraget precis som vi gör med våra lokala uppdrag.

Vilken sorts företag arbetar ni främst med?

Vi har många olika sorts företag som kunder. Det gör vårt arbete mycket intressant. Själv anser jag att en nöjd kund som säger tack ger mig mer än bara pengar. Som tidigare långvarande Verkställande Direktör har lärt mig mycket som jag idag kan ge kunden. Jag ser mig som ett förtroendefullt stöd för en lärande organisation. Det är en trevlig och hedervärd känsla som håller sinnet vaket. Den känslan vill jag inte ändra på. För att svara på din fråga så är min bakgrund från industrin och jag arbetar främst med kunder inom fordon, flyg, lyx- och dagligvaror.

Vad är din yrkesmässiga bakgrund?

Jag började med försäljning och leverans av industrikomponenter och hade olika befattningar inom ledningsgrupper på olika företag. Länge arbetade jag med familjeägda tekniska företag inom B2B och B2C, både som VD och styrelseledamot.

Bernard Glaninger

Som VD var jag ansvarig för affärsutveckling genom omorganisation- och rationaliseringsprojekt som syftade till en mer rationell logistik, decentralisering, organisationsutveckling och som styrelseledamot med implementeringen av systemstöd. Jag har erfarenhet från arbete i Asien med inköp och outsourcing.

Tack Bernhard Glaninger för samtalet och för inblicken hur ni arbetar med Executive Search för svenska och internationella dotterbolag i Schweiz!

Image from Wikipedia.

Posted in Partners i AIMS International | Tagged , , , | Leave a comment

Nordiskt och Baltiskt samarbete

För er som behöver rekrytera i Norden och Baltikum:

I AIMS International är vi ca 350 Executive Search-konsulter över världen. I Norden och Baltikum består teamet av ett 30-tal konsulter. Med ett specifikt Norden & Baltikum-fokus på agendan träffades vi nyligen i Gamla stan, Stockholm, för att vidareutveckla vår beredskap att samverka med kunder i olika crossborder-projekt. Denna film är ett av många resultat från mötet. Bakom kameran stod Karl Nilsson.

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search, Film | Leave a comment

Välkommen Sofia Bågstam

Vi är glada att kunna hälsa Sofia Bågstam välkommen till AIMS International och till teamet i Sverige!

Sofia kommer att arbeta som Senior Konsult med fokus på Executive Search och Talent Management. Hon har specifik förståelse för förändringsledning och lång erfarenhet från Bank- och finansområdet. Hon började arbeta med Executive Search 2011 och kommer senast från en ledande roll hos ett Executive Search-företag med nischad inriktning.

Om sina kunder och om steget in i AIMS International säger Sofia:

Jag trivs bäst i ett samarbete med kunder som ställer höga krav på att jag förstår deras affär – vilka som är de kritiska faktorerna för lönsamhet, deras strategiska agenda, den tekniska utvecklingen och vilka utmaningar bolaget står inför. Att jag besitter den kunskapen blir också en förutsättning för att hitta och attrahera rätt kompetens.

AIMS International erbjuder en möjlighet att vidga min kompetens inom Executive Search på ett internationellt plan. För att kunna bli en långsiktig och strategisk partner är en internationell verksamhet avgörande. Med ett stort intresse för globalisering och digitalisering så blir det internationella perspektivet ett måste så väl som en fantastisk förmån.

Sofia Bågstam

Kontaktuppgifter till Sofia Bågstam:

AIMS International Sweden
Tullgränd 4, 6 trappor
111 30 Stockholm
sofia@aimsinternational.se
+46 73 080 31 54

 

 

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search, Rekrytering, Utveckling | Tagged , , | Leave a comment

Följ oss på Twitter

Kategorier

Starkast vinner inte alltid

Starkast vinner inte alltid

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap. ”Ingen tävling är slut förrän den är slut. Starkast vinner inte alltid.”
Läs mer

Boken beställer du via Finska Akademien.

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 6tr, 111 30 Stockholm | Contact