Sommarhälsning från AIMS International-teamet i Sverige

Det är efterlängtade semestertider för många i Sverige just nu. Precis som det ska vara.

Då våra internationella kunder tar ledigt först i augusti växlar vi med våra semestrar och finns tillgängliga genom hela sommaren. Du är välkommen att höra av dig ifall det är något vi kan göra för dig.

Vi vill passa på att tacka för alla givande kontakter och samarbeten under första halvan av 2024 och hoppas på en framgångshöst för oss alla.

Hoppas du får en fin sommar!

Hälsningar,
Teamet på AIMS International Sweden

sommarhälsning

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Välkommen till AIMS International Eric Kearley

Vi är mycket glada att få hälsa Eric Kearley välkommen till AIMS International och vårt Sverige-team i Stockholm.

Hos oss kommer Eric att verka som Senior Consultant inom Executive Search och Board Services. Med sin internationella bakgrund och intressanta erfarenhet kommer han att tillföra stort värde både i kundrelationer och i våra interna team. Hans främsta fokus blir på tech, media & entertainment och telecom inklusive e-handel för B2B, B2C och D2C.

Eric är svensk-brittisk och har bott i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Holland, Australien, Nya Zeeland, USA och UAE. Han har haft ansvar för över 40 marknader i EMEA och APAC. Den senaste prestationen var att bygga upp en egen konsultverksamhet som oberoende konsult, med uppdrag för stora medieindustriföretag, telekomföretag, private equity, venture capital och nystartade teknikföretag.

Eric har en kandidatexamen i journalistik från Göteborgs universitet, Sverige, en MBA från Hult Ashridge Business School i Storbritannien och ett diplom i ledarskap från Auckland University Business School, Nya Zeeland. Han är även certifierad styrelseledamot från Svenska Styrelseakademien.

Varmt välkommen Eric!

 

Eric Kearley

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Sommarlunch på Ulla Winbladh

Sommaren är här, och delar av teamet bestämde oss för att fira den med en härlig lunch på Djurgården. Vi valde Ulla Winbladh som plats, och det ser ut att bli en återkommande tradition! Det var trevligt att umgås och prata om både omvärldsbevakning och lite kring våra olika semesterplaner.

Carl Michael Bellman sjöng “Ulla min Ulla” i inledningen till en av sina ballader, Ulla är en fiktiv person som stått som förebild till krogen med samma namn.

Vi fortsatte en stund efter lunchen under ett träd på Djurgården (dock utan sång).

Just nu har vi flera spännande uppdrag både lokalt och internationellt. Följ sidan Aktuella uppdrag (ett urval) för mer information om några av dessa uppdrag.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Om AI-teknikens utveckling inom HR

Föreställ dig en framtid där HR-processer inte längre tyngs av monotona uppgifter, utan istället drivs av innovation och effektivitet. Denna framtid är nu verklighet, tack vare AI-teknikens framsteg. Låt oss utforska hur AI kan revolutionera HR och skapa en arbetsplats där strategiska initiativ står i centrum.

Till exempel rapporterar Gartner i en av sina undersökningar att “Senast 2025 kommer 60 % av större organisationer att anta ett ansvarsfullt AI-ramverk för sin HR-teknik, och i sin tur uppnå en bättre personalupplevelse och ökat förtroende för organisationen som följd av detta.”

Redan nu finns det ett stort antal verktyg som fokuserar på olika delar inom HR och som både underlättar och kommer frigöra tid så att HR-ledare och -specialister kan fokusera på mera strategiska frågor. Vissa av dessa verktyg fungerar väl även för oss inom Executive Search, men den utvecklingen kommer senare att få ett eget inlägg.

Här följer några exempel på hur AI kan implementeras för att förbättra HR hos våra kunder:

  1. Automatisering av administrativa uppgifter: Genom att automatisera administrativa sysslor som schemaläggning och uppföljning, kan HR-specialister frigöra tid för mer kvalitativa och strategiska uppgifter. Detta innebär att fokus kan läggas på värdeskapande aktiviteter snarare än rutinmässiga arbetsmoment.
  2. Snabbare svar på medarbetares frågor: AI-teknik kan användas för att snabbt och enkelt besvara vanliga frågor från medarbetare om exempelvis semesterdagar, löneutbetalningar, föräldraledighet och pension. Dessutom kan dessa tjänster tillhandahållas på flera språk, vilket underlättar för globala företag med mångspråkig personal.
  3. Arbetsrättslig rådgivning: Med AI kan HR-avdelningar kontinuerligt hålla sig uppdaterade om de senaste policyerna och lagarna, både nationellt och internationellt. Detta säkerställer att företaget alltid följer aktuella regelverk och snabbt kan anpassa sig till nya juridiska krav.
  4. Effektivisering av rekryteringsprocessen: AI kan avsevärt förbättra rekryteringsprocessen genom att skanna CV, identifiera lämpliga kandidater och ställa kontrollfrågor. Detta minskar tiden och resurserna som krävs för att hitta rätt talanger, och möjliggör en mer objektiv och datadriven urvalsprocess.
  5. Stöd i talangförsörjning: AI kan underlätta identifieringen av talanger både internt och externt, samt effektivisera utvärderingsprocessen och onboarding. Dessutom kan AI mäta medarbetares engagemang i realtid, vilket hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella risker för personalomsättning.
  6. Kompetensutveckling: AI kan användas som ett verktyg för att skräddarsy utbildningsprogram baserat på medarbetares kompetenser och karriärmål. Genom samarbete mellan medarbetaren, HR och närmaste chef kan AI bidra till att ta fram de mest lämpliga utbildningsinsatserna, vilket främjar kontinuerlig kompetensutveckling och karriärutveckling.

Genom att integrera AI-teknik i HR-processerna kan företag inte bara öka effektiviteten och noggrannheten, utan även skapa en mer engagerande och stödjande arbetsmiljö för sina medarbetare. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare för HR att kroka arm med IT för att inte bara hitta de bästa lösningarna utan också för att kritiskt granska analysen av sin data. Utvecklingen kan leda till ökade insikter om hur och vilken data som ska lagras för att skapa bästa förutsättningar för att stödja HR-funktionerna.

Vi inom AIMS International följer AI-utvecklingen inom HR eftersom det är en funktion vi ofta samarbetar med på olika sätt i våra uppdrag.

AI-utvecklingen inom HRBilden är skapad med hjälp av AI-verktyget Canva

För dig som är nyfiken på mer information kring vilka verktyg som finns, skapade Johannes Sundlo en lista redan förra sommaren med lösningar som passar för olika delar inom HR. Listan uppdateras löpande så den är aktuell.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Glad Midsommar!

Vi på AIMS International önskar DIG en riktigt glad midsommar, var du än är och vad du än väljer att göra. Vi hoppas i varje fall att det blir soligt sommarväder och trevligt umgänge!

Enligt Nordiska museet går midsommar och midsommarstången historiskt sett tillbaka på ett firande i norra Europa av vårens spirande växtlighet även om få högtider förknippas så starkt med svenskhet som midsommar. I bondesamhället innebar midsommar en brytpunkt i arbetsåret, medan själva midsommarnatten ansågs vara full av magiska krafter och övernaturliga väsen. Den som vill följa en nattlig tradition och är vaken kan t.ex. plocka blommor och lägga under kudden för att drömma om den man ska gifta sig med. Om man nu inte redan är gift, vill säga. :)

Trevlig helg!

Hälsningar,
Teamet på AIMS International Sweden

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Familjeföretagen – en kraft i samhälle och näringsliv

Familjeföretag är en unik, viktig och fascinerande kraft i världens ekonomiska landskap. Deras särart ligger i en kombination av långsiktigt perspektiv, starka värderingar och ofta med en förmåga att anpassa sig till föränderliga marknader. Dessa företag, oavsett storlek och bransch, delar vissa gemensamma drag som skiljer dem från andra företag.

Jag växte själv upp i ett familjeföretag. Ja, det var så det var. Företaget spelade så central roll för hela familjen att det präglade min uppväxt ända fram tills att jag som ung vuxen fattade beslutet att inte ta över efter pappa. Jag valde en annan bana i livet och bolaget såldes med tiden.

Nu är det med stor glädje som jag professionellt kan bidra till en hållbar och framgångsrik utveckling för familjeföretag både i Sverige och internationellt. Inom AIMS International har vi lång erfarenhet av att bistå familjeföretag. På senare tid har vi därtill utökat vårt tjänsteutbud inom Family Business Consulting och tränat ett internationellt team som kan genomföra uppdrag på olika håll i världen.

Vad är då det unika med familjeföretag?

Ett familjeföretag definieras ofta som ett företag där en familj har ett betydande ägande och inflytande över beslut och ledning. Familjeföretag kan vara allt från små lokala företag till stora multinationella koncerner. Exempel på helt eller dominerat ägda familjeföretag är Walmart, Samsung och BMW. I Sverige har vi bl.a. IKEA och Stena.

En av de mest utmärkande egenskaperna hos familjeföretag är deras långsiktiga perspektiv. Till skillnad från många publika företag som kan vara fokuserade på kvartalsrapporter och kortsiktiga vinster, tenderar familjeföretag att prioritera uthållighet och kontinuitet. Detta innebär ofta en större vilja att investera i forskning och utveckling, samt en högre grad av tålamod vid genomförandet av långsiktiga strategier.

Familjeföretag är ofta grundade på starkt engagemang och en tydlig företagskultur som reflekterar familjens egna värderingar. Detta kan skapa en stark känsla av lojalitet och drivkraft bland anställda, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Intressant fakta

Enligt en studie av Credit Suisse står familjeföretag för cirka 33% av världens börsnoterade företag. De står vidare för cirka 70-90% av den globala BNP enligt olika uppskattningar och för en stor del av sysselsättningen i många länder, både i utvecklade och utvecklingsländer. De har visat en stark förmåga att anpassa sig till lokala marknader och kulturer, vilket gör dem särskilt konkurrenskraftiga i en globaliserad ekonomi.

Innovation är en viktig aspekt av familjeföretagens framgång. Många av de mest innovativa företagen i världen är familjeägda. Till exempel har den italienska bilproducenten Ferrari och den franska kosmetikjätten L’Oréal, båda familjeföretag, varit ledande inom sina respektive industrier när det gäller innovation och utveckling.

Familjeföretag tenderar att ha längre livslängd jämfört med andra företag. Många av världens äldsta företag är familjeägda. Nämnas kan Sennen no Yu Koman, en hotellverksamhet i Japan som hade sin start 717 e. Kr. och som gått i 46 generationer.

Utmaningar

Trots många fördelar möter familjeföretag också unika utmaningar. En vanlig problematik är succession, det vill säga övergången av ledarskap från en generation till nästa. Konflikter inom familjen kan uppstå, särskilt när det gäller frågor om kontroll och inflytande. Att navigera dessa utmaningar kräver ofta en kombination av noggrant planerade strategier och extern rådgivning.

Det talas allmänt om att endast cirka 30% av familjeföretagen överlever till den andra generationen, och att mindre än 10% klarar sig till den tredje.

Framtiden

Framtiden för familjeföretag ser ljus ut, men kommer inte utan utmaningar. Den nya generationen av företagsledare står inför en globaliserad marknad, teknologiska omvälvningar och förändrade konsumentbeteenden. Att lyckas navigera dessa förändringar kommer att kräva både bevarande av traditionella värderingar och en öppenhet för nytänkande och förändring. Med rätt strategier och ledarskap kan familjeföretag fortsätta att blomstra och bidra till ekonomisk tillväxt världen över.

Du kanske också vill läsa mer om:

Annika Hall – Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Titti Hammarling – Välkommen Annika Hall

Jan Jendeby – Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Hemligheten bakom lyckade internationella rekryteringar

Internationell expansion

Många företag i Sverige planerar för en internationell expansion. Planen kan vara att gå från att vara ett nationellt företag till att bli ett internationellt företag eller att expandera en redan befintlig internationell verksamhet. Det sker genom att etablera försäljning, service och produktion utomlands. Expansionen kan ske organiskt genom att företagen bygger en internationell organisation från grunden eller oorganiskt genom förvärv. Båda metoderna har sina möjligheter men också sina begränsningar. För att expansionen ska bli lyckad krävs en ledning som har rätt kompetens och erfarenhet för den aktuella marknaden och det aktuella uppdraget. En del företag har möjligheten att rekrytera den ledningen internt men många företag behöver rekrytera externt. Det naturligaste alternativet är då att vända sig till ett Executive Search företag som arbetar med internationell rekrytering. Konsulterna gör löpande uppdrag för svenska företag internationellt men också för internationella företag som vill expandera till eller i Sverige.

Vikten av teamwork

För ett gott resultat i crossborder-uppdrag krävs inte bara att konsulterna i de olika länderna är duktiga i sig. Det är viktigt att ha ett gott samarbetsklimat, förtroende och kunskap om varandras förutsättningar. Då kan den kundansvarige konsulten i hemlandet arbeta i team med konsulterna i det land där rekryteringen ska utföras.

I AIMS International samverkar vi på olika sätt. Den dagliga verksamheten kräver sitt men vi lägger stort värde vi att kontinuerligt träffas i gemensamma möten. Globalt så har vi ett sådant möte i Lissabon från onsdagen den 5 till lördagen den 8 juni. Då möttes ca 70 konsulter från 37 länder. Några av deltagarna hade långt som t.ex. konsulterna från Argentina, Japan, Kanada, Sydafrika och Vietnam. Under mötet så förstärkte vi samarbetet mellan oss. Därutöver så möts vi regionalt inom Norden och Baltikum samt inom EMEA.

Så till hemligheten kring hur man lyckas med internationella rekryteringar. Svaret är att sannolikheten för ett gott resultat ökar om man samarbetar men en konsult som är van att hantera rekryteringar över landsgränserna.

Välkommen till AIMS International!

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AGM 2024 i Lissabon

Viljan att söka nya vägar kan leda till revolutionerande upptäckter som förändrar vår värld. Det är något som portugiserna är kända för, bland annat för att de som första européer upptäckte sjövägen till Indien. För drygt 500 år sedan seglade portugiserna ner för Afrikas västkust tills de passerade sydspetsen vid Godahoppsudden, för att sedan ta sig hela vägen till Indien för att där byta till sig eftertraktade varor. Den nya, mer rationella vägen revolutionerade världshandeln. Tidigare hade man färdats med varor i karavan genom Mellersta östern. Med den nya vägen gick det att transportera större volymer och snabbare.

AGM AIMS International 2024, Lisbon, Portugal

Vad kan då vara en mer passande plats än Lissabon för att hålla ett världsmöte, (AGM = Annual Global Meeting) för Executive Search-konsulterna inom AIMS International? Allt för att utbyta tankar och nya idéer för att möta kundernas aktuella behov.

AESC – omvärldsbevakning om kunder och kandidater

Det är viktigt för oss att förstå kunders och kandidaters befintliga och framtida önskemål vad gäller våra tjänster. Det samma gäller trender i världen och i vår bransch. För att få fakta kring kund- och kandidatbeteenden samt uppdaterad förståelse för utvecklingen i vår bransch var Clare Mahon, Managing Director Europe, Middle East and Africa, AESC inbjuden som talare för tredje gången. AESC står för Association of Executive Search and Leadership Consultants och är en världsomspännande organisation med +16 000 konsulter. Genom globala undersökningar följer AESC marknadsutvecklingen inom Executive Search. Sedan 2019 har den årliga globala omsättningen ökat med +28 %. Under 2023 sjönk omsättningen med -3 %. Efter en avvaktande början av 2024 så skönjar branschen tecken på en positiv utveckling under tredje kvartalet i år. Enligt AESC:s kundundersökning läggs stort fokus i år på; AI and Cyber Security, Assessments, Attracting top talent, Cultural alignment, Diversity, Hiring change leaders, Leadership development, Needs for new roles, Retaining top talent och Succession planning.

Family Business Advisor

Annika Hall föreläste om ”Becoming a Trusted Family Business Advisor” och hennes akademiska forskningsresultat i kombination med praktisk rådgivning gav oss ökade insikter om samverkan mellan ägare, styrelse och VD – specifikt för familjeägda företag. Fokus för föreläsningen var utmaningar och lösningar inom successionsplanering. Detta ledde till bra samtal kring frågorna och delande av erfarenheter från olika håll i världen. Family Business Consulting och Board Services är två viktiga områden inom AIMS International och tjänsterna har haft och har stark utveckling under de senaste åren.

Nya kollegor internationellt

AIMS International växer och vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa våra kunder med våra globala erbjudanden Executive Search, Board Services och Talent Management. Under mötet presenterade sig våra nya kollegor i Ecuador, Lettland och USA-Miami. Sedan tidigare finns en närvaro på alla kontinenter, i +50 länder med ca 90 kontor och +300 konsulter.

Vår värd i Portugal organiserat hade bjudit in lokala företagsledare, som delade med sig av sina ledarskapsinsikter. Ett annat centralt och engagerande ämne för mötet var hur vi på bästa sätt använder Artificiell Intelligens i vårt arbete. Därutöver pågår många projekt inom hållbarhet inom AIMS International, både centralt och på olika håll i världen, där vi vill bidra till en bättre värld. Bland annat presenterade våra kollegor Leonie Pentz ett projekt i Sydafrika och Stephen Nguyen ett annat i Vietnam.

Det är ytterst berikade som vårt Sverige-team återvänder hem. Dels har vi fått lära oss på djupet om de olika ländernas specifika situationer. Portugal som land och Lissabon som stad är i sig är intressanta med sin fascinerande historia. Sist men inte minst ger det en enorm styrka att vi har så god atmosfär och enhetlig framtidsambition i AIMS International.

AIMS International AGM 2024

Du kanske också vill läsa mer om:

Ett samtal om hållbarhet med Leonie Pentz
Meet Sukwon Choi
Konkurrera globalt – lyckas lokalt

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

JJ Leadership Talks #8: : Coffee & Chat with Johanna Kropp☕Consultant in Strategic HR & People matters with inclusion perspective

I recently had an inspiring conversation with Johanna Kropp, a consultant who helps organizations boost their business by harnessing the full potential of a talented, diverse workforce. Our discussion focused on the importance of inclusive and sustainable recruitment practices. Here are some key takeaways:

1. Cultural Add Over Cultural Fit  Johanna emphasized the significance of looking for ‘cultural add’ rather than ‘cultural fit’ in recruitment. While cultural fit focuses on similarity and comfort, cultural add brings in new perspectives and ideas, fostering innovation and growth.

2. Strategic Workforce planning is a foundation for future-proof recruitment As a leader, it is easy that we immediately want to “find a clone asap” when someone resigns from a key position. Ideally, we want to balance the immediate need to fill the position with the long-term business needs. A solid Strategic Workforce Plan helps us in identifying and balancing these needs, ensuring sustainable and future-proof hires.

3. Unique Perspectives and Contributions Johanna highlighted the importance of asking all candidates which unique perspectives or experiences they want or can bring to the company. This approach allows individuals to feel valued for their uniqueness (regardless if it’s visible or not) and helps the company to recognize and make value of unique perspectives right from the start. Win-win from both an individual and organisational perspective.

What are your thoughts on these recruitment strategies? Share your insights below, and let’s keep this conversation going!

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #InclusiveRecruitment #SustainableHiring #wefindandgrowyourleaders AIMS International Sweden 🤩 AIMS International  Johanna Kropp

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Högst rankade blogginlägg 2024

Vi har tittat på statistiken kring vad vi skrivit om och vilka inlägg som fått flest besökare hittills i år. Det ger en fingervisning om vad du som läsare är mest intresserad av att läsa om. Majoriteten av inläggen är från i år men det följer fortsättnings med några inlägg som är äldre som fortfarande väcker intresse.

Titti Hammarling skrev om glastak, både självpåtagna och de som vi möter i olika sammanhang. Ett ämne som det är viktigt att prata om. Hur gör vi för att minimera sådant som kan stå i vägen för vår utveckling?

Än finns det många glastak att krossa

Annika Hall delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta som rådgivare när familjeägda bolag till exempel står inför ett generationsskifte. Ett strategiskt förhållningssätt samt hur agera i det mellanmänskliga för att möjliggöra så smidig övergång som möjligt

Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Jan Jendeby följde upp från seminariet 23e januari om samspelet mellan ägare, styrelse och VD som Titti Hammarling initierat.

Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Börje Hammarling skrev om rollen som Head of Investor relations, en affärskritisk specialistroll. Han blickade både bakåt i hur den rollen historiskt sett ut men även trendspanade kring vad som krävs fortsättningsvis.

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Jan Jendeby har en pågående serie med Leadership Talks där han bjuder in olika ledare till intressanta samtal. Efter dom första sex samtalen summerade han så här:

Insikter från mina Leadership Talks

Titti Hammarling intervjuade vår kollega Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead och Managing Director för AIMS International South Africa, för att samtala om Leonies insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Äldre inlägg som fortfarande rankar högt statistiskt är bland annat de där vi presenterar kollegor i andra länder. Jag intervjuade Cecilia Diaz i Mexico 2021 och hon berättade om det ekonomiska läget i Mexico, Guadalajara som tech hub och typen av kunder de arbetar med. (När jag ser inlägget nu inser jag att jag borde följa upp med en nulägesstatus. Som grannland till USA påverkas Mexico bland annat av stundande val.)

VD-rekrytering är ett annat intressant ämne som vi återkommer till med jämna mellanrum. Tittis inlägg från 2021 om hur man kan maximera framgång och minimera risk när man planerar för att välja ny ledare rankas fortfarande högt.

Under hösten blev vi vald till strategisk partner för kompetensförsörjning till branschorganisationen SOFF (Säkerhet och Försvarsföretagen). Något Rickard Thorgren skrev ett inlägg om i höstas.

Är det något ämne du vill läsa mer om? Kommentera gärna.

blogginägg 2024

#AIMSInternational #vd-rekrytering #leadershiptalks #glastak #generationsskifte #SOFF

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se