Sommarhälsningar!

Vi har haft en extraordinär vinter och vår på många sätt! Nyligen var vi, i stort sett hela teamet, i Madrid på vårt Annual Global Meeting. Runt 100 kollegor från hela världen deltog och det var fantastiskt att träffas igen efter en lång period med enbart digitala möten. Under AGM:et röstade vi bl.a. fram ny board. Vår Managing Partner Titti Hammarling blev EVP för EMEA och vi återkommer längre fram med en intervju där Titti berättar om framtida prio-frågor för det globala och det EMEA-specifika arbetet. Här kan du läsa om valet av ny board (på engelska).

Det finns stor efterfrågan på våra tjänster och vi har förmånen att få samarbeta med både återkommande och nya kunder och med en spännande bredd av uppdrag. Titta gärna in på sidan Aktuella uppdrag och se om något väcker ditt intresse.

Vi ser till att ladda batterierna i sommar men kontoren är bemannade då vi också har många pågående uppdrag.

Stort tack för fortsatt förtroende med alla utvecklande samarbeten!

Hoppas du får en fin sommar med tid för både umgänge, återhämtning och reflektion.

Soliga hälsningar från,
Titti, Mikko, Göran, Rickard, Börje, Arne, Emma, Louise och Jonas!

AIMS International i Madrid

På plats i Madrid: Mikko Taipale, Börje Hammarling, Göran Arvidson, Titti Hammarling, Rickard Thorgren, Emma Lindén och Louise Brondin Månsson.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Vi önskar glad midsommar!

Vi på AIMS International vill önska dig en riktigt fin midsommar, var du än befinner dig och vad du än väljer att fylla den med för program. Vi hoppas i varje fall att du får mycket solsken i gott sällskap.

Här i Sverige finns vi tillgängliga under sommaren om du akut behöver vår hjälp. Däremellan ska vi passa på att ladda batterierna.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete/kontakt med dig! Till dess – allt gott.

Hälsningar,
Teamet på AIMS International Sweden
Titti, Emma, Börje, Louise, Mikko, Rickard, Arne, Jonas och Göran

Glad midsommar 2022!

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att lösa utmaningarna kring drabbade logistikflöden

Näringslivet står på grund av pandemin och Rysslands anfall mot Ukraina inför en rad nya utmaningar. En komplex sådan är att företag ska få logistiken att fungera, det vill säga hur man ska leda och kontrollera materialflödena med de förutsättningar som råder. Nu finns krävande utmaningar inom både produktions- och transportlogistiken. Logistikkedjan är så stark som den svagaste länken och det finns i nuläget många nya svaga länkar. För att ge några exempel så gör epidemin i Kina att fabriker och hamnar delvis är stängda. En annan svag länk är att kriget i Ukraina har lett till ökade kostnader för bränsle, vilket gör att alla transporter blir dyrare. Brist på råvaror är, som känt, också en gigantisk utmaning. Sedan har många företag fått problem för att deras underleverantörer har logistikstörningar. Ännu svårare att få fungerande logistikflöden blir det om också underleverantörernas underleverantörer har problem. Sedan har vi utmaningen med att flygtransporter mellan Sverige och delar av Asien inte längre kan passera över Ryssland och Ukraina. Det gör att transportflygplanen får längre och därmed dyrare rutter. Alla dessa svaga länkar, även om de bara är några exempel, slår hårt mot många verksamheter. Konsekvenserna blir därmed stora men svårbedömda för våra ekonomier och i slutändan för påverkar de oss alla.

Från Asien till Östersund

Utmaningar är dock till för att lösas. Så är det också med logistik. Pandemin ledde till att många företag började sprida produktionen för att minska det ensidiga beroendet av att ha den i Kina. Tillverkningen skulle inte bara spridas till andra länder i Kinas närhet med låga produktionskostnader, som t. ex till Malaysia och Vietnam, utan en del flyttades till lågkostnadsländer i andra delar av världen, som t. ex. Afrika och Latinamerika. Företag i Västeuropa har också blivit mer intresserade att ta tillbaka produktionen till Europa. Detta gäller också för svenska företag. Allt för att minska risken för störningar i logistiken och samtidigt vara närmare kunderna i Europa och de egna huvudkontoren. Det har sina klara fördelar att vara i samma eller närliggande tidzoner. Några företag tar steget fullt ut och flyttar hem hela produktionen till Sverige. Ett aktuellt exempel är Synsam som vid årsskiftet flyttade hela produktionen från Asien till Östersund. Andra företag utvärderar möjligheterna av att flytta hela eller delar av produktionen till Östeuropa.

Placering av produktionen i Östeuropa

Det finns en mängd parametrar att ta hänsyn till för att välja var i Östeuropa det är mest optimalt att ha produktionen. Det är som vi alla vet stora skillnader mellan de olika länderna och de förutsättningar som ges. Etableringsmöjligheterna, generella kostnadsnivåerna och tillgängligheten av ledare och specialister med rätt kompetens är avgörande för att se vilka länder som är de bästa för ett specifikt företag och var i dessa länder som förutsättningarna matchar bäst. AIMS International finns med starka företag i de flesta länderna i Östeuropa och vi har god erfarenhet av att hjälpa till med enskilda rekryteringar och större projekt kring etableringar rekryteringsstrategier. Önskar ni få information kring olika alternativ så hör av er!

Läs mer om två av våra kollegor i regionen:

Möt Judit Simonyi

Meet Šarūnas Dyburis

Logistikflöden

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att vara ny som chef

De ledare vi möter i våra uppdrag har oftast kommit långt i sina karriärer. De är redan etablerade och har via utbildning, coaching och framför allt egen erfarenhet lärt sig om ledarskapets framgångsfaktorer och fallgropar. Någonstans har dock den egna ledarkarriären fått sin start och att lyckas väl med sin första chefsroll är många gånger helt avgörande för hur ens eget ledarskap över tid stabiliseras och utvecklas. Jag vill därför i detta inlägg fokusera på situationen när man är helt ny i en chefsroll.

Vad är det som gör att man tar steget in i chefskapet?

Ofta är det möjligheten att påverka hur en verksamhet drivs och leds, att få ta ett större ansvar och att pröva den egna förmågan. Kanske har andra sett att man har potentialen eller så har man själv drivit på och visat sitt intresse. Kanske upplever man en personlig bekräftelse via möjligheten, ja vanligt är också att det i valet finns inslag av prestige och status.

Nya utmaningar

Du har möjligtvis just nu fått frågan om en chefsroll eller nyligen klivit in i ett sådant uppdrag. Du arbetar redan i organisation och ska nu ta ledning över dina tidigare kollegor. Eller så är du ny både som chef och i verksamheten. Oavsett vilket så står du inför ett nytt steg i karriären som inte bara innebär nya möjligheter utan också utmaningar. Jag tänker här peka på ett par av dem.

Vikten av tydlighet kring uppdraget

En god start är att skapa sig en tydlig bild av uppdraget. I viss utsträckning bör du förstås ha fått det redan i samband med rekryteringen men det finns all anledning att hålla uppdragsdialogen löpande med din chef och andra berörda stakeholders. Dels för att ha en klar bild av vilka förväntningarna är, dels för att kunna bedöma om du har rätt förutsättningar för att leverera i linje med dessa förväntningar. Men även för att kunna förmedla den bilden till dina medarbetare. Vikten av denna fortlöpande kommunikation såväl uppåt som nedåt i organisationen går inte att överbetona.

Sätt din roll i organisationen

Nästa steg är etableringsfasen, det vill säga att börja sätta din nya roll i organisationen. I större verksamheter finns ofta ledarprogram eller motsvarande för att detta ska löpa på väl. I andra sammanhang får man lösa det mer i det operativa. Mycket är självklart, som att lyssna in medarbetarna, lära känna dem och förstå vad de behöver av dig som chef och hur de kan bidra bäst till helheten. Här någonstans börjar också förankringsprocessen för den utveckling/förändring du vill åstadkomma. Att lyssna in medarbetarna är det första steget i arbetet med att få med sig dem. Att göra det arbetet grundligt minimerar också risken för att dra i väg i fel riktning. Det kan vara klokt att ta det i små steg för att säkerställa att de allra flesta är med på den önskade förändringen.

Bli chef över tidigare kollegor

En situation som ställer särskilda krav på dig som ny chef är om du kommer inifrån organisationen och blir chef över dina tidigare kollegor. Din nya roll kommer att kräva både tydlighet och ödmjukhet för att minimera risken av problem. Från att ha varit en kollega och vän så har du nu också ett tydligt ansvar mot medarbetare och organisation. Att särbehandla någon som du har en vänskapsrelation med kan snabbt leda till att balansen i gruppen försämras.

Det är i det sammanhanget också viktigt att påminna om att din nya roll som chef innebär att du blir en arbetsgivarrepresentant. Ditt ledarskap behöver därför utövas både i linje med verksamhetens övergripande mål och riktlinjer lika väl som med utgångspunkt från de medarbetare du leder.

Att gå från att vara en av flera medarbetare till att bli chef innebär också att arbeta på ett nytt sätt. Ha tålamod och arbeta aktivt med att komma in i din nya roll. Som chef har du ett helt annat uppdrag än till exempel en specialist. Fokus behöver ställas om och du behöver förmodligen släppa din tidigare roll. Som chef är en av dina viktigaste uppgifter att möjliggöra för dina medarbetare att leverera och på det sättet uppnå resultat. Om du då fortsätter att hålla fast vid din specialistroll kan det hindra dig att fokusera på hur gruppen som helhet ska nå önskad framgång.

Några konkreta råd för dig som ny chef:

  • Var tydlig med vad ditt nya uppdrag och din nya roll innebär. Både mot dig själv och medarbetarna. Kommunikation och öppenhet är några av dina viktigaste verktyg.
  •  Låt chefsrollen och ditt ledarskap ta tid. Försök att med självinsikt se var du har dina styrkor och eventuella utvecklingsområden. Gör plats i kalendern för de ledande uppgifterna och för reflektion. Du behöver kontinuerligt behöva lyfta blicken och kombinera strategi med ditt mera operativa arbete.
  • Förbered dig mentalt på att chefskapet har både sin upp- och nedsida. Förbered dig genom att skissa på olika scenarier.
  • Ta del av de utbildningar som finns tillgängliga och dra dig inte för att be om hjälp i situationer där du behöver det.

Det kan finnas tveksamhet inför att ta klivet till en chefsroll. Vår bild är att rädslan inför det nya ofta är obefogad. Om du har förutsättningarna, den genuina viljan och om du förbereder dig väl så kommer det här steget att kunna bli en viktig grund för en framtida stimulerande och framgångsrik ledarkarriär.

Att vara ny som chef

Du kanske också vill läsa:
Defining your next career move

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

Dags att vi spränger våra glastak

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

De senaste åren har präglats av stora förändringar som påverkat samhället i stort, både våra företag och organisationer samt kraven på ledarskapet. Utmaningar har kommit och fortsätter att komma i många och helt oväntade former. Jag tog till exempel del av när Micael Dahlén, ekonomiprofessor, författare och föreläsare, pratade om framtidsutsikter efter pandemin. Han lyfte då fram att vi går mot en framtid där vi vill ha större flexibilitet inom en rad olika områden; arbeta hemma eller på kontoret, äta visst kött eller inte äta kött, de- eller reurbanisering och viljan att styra över vår tid som att kunna flexa med tidsvinsten som kommer med digitaliseringen. Han berättade också att innan pandemin såg vi oss byta arbete 7 gånger i arbetslivet. Efter pandemin har detta ökat till 17 gånger.

Jag, som många med mig, funderar kring hur det påverkar våra ledare, att kunna möta dessa ständiga förändringar. Vad är det som krävs för att kunna hänga med och styra i rätt riktning som ledare?

Nu möter jag dagligen ledare som tvingats utmana sitt ledarskap under pandemin och som känner att de börjar ifrågasätta sitt eget ledarskap. Räcker jag till i detta?

Som ledare idag är det så klart viktigt att förstå vad som verkligen händer. De beslut som fattas bör byggas på analys och rätt form av information. Personligen tror jag att lyssna, reflektera och visa sig mänsklig eller sårbar också kommer vara avgörande inslag i ledarskapet framöver. Det vill säga att ha ett autentiskt och empatiskt ledarskap. Att som ledare våga vara sig själv, öppna sig och lyssna in medarbetarna skapar större förståelse för vilka möjligheter som finns inom en organisation både vad gäller begränsningar och därmed möjligheter till utveckling. Genom att verkligen lyssna på dina medarbetare och reflektera tillsammans ger möjlighet att komma nära det som verkligen händer så att det blir lättare att fatta rätt beslut i rätt tid. Visar du som ledare att du kan misslyckas kommer andra också våga berätta när allt inte går som det är tänkt. Då skapar du möjligheter till en organisation och kultur där det är högt i tak på riktigt.

Forskning om empatiskt ledarskap

Det autentiska och empatiska ledarskapet är i tiden. Är det då möjligt att utvecklas till en mer empatisk ledare? Jag tror det och det finns forskning som visar på detsamma, så som t.ex. Allyson Zimmerman skriver i sin artikel. Det kräver tid och reflektion. Våga öppna upp, ställ frågor och vänta in svaren. Fundera på vad du kan göra för att höja taket i din organisation. Ställ mer frågor och undvik att ge svar eller att gå i försvar. Berätta om dina misstag, stora som små och visa att det är ok att inte veta och att göra misstag. Ta dig tid att reflektera och prata om det som är. Varje dag. Gärna tillsammans med din ledningsgrupp.

Om man som medarbetare känner att man har en ledare som är lyhörd för de behov som finns och tillvaratar samt utvecklar den kompetens man har skapar det en bättre grund för att din medarbetare kommer stanna längre. Så att några av de där 17 bytena kan ske inom din organisation.

Min övertygelse är att det empatiska ledarskapet alltid har varit framgångsrikt men nu är det här för att stanna. I dagens affärsklimat kommer det vara avgörande.

empatisk ledare

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Bernardo Entschev

The United States of America is the world’s largest economy as well as the worlds biggest importer. The USA is also Sweden’s largest export market outside the EU, with a total annual export of goods and services valued at approximately SEK 90 billion (11% of Swedish exports). Approximately 1,600 Swedish companies already have a presence in The US. The ten largest industry sectors provide access to markets larger than Sweden’s entire GDP, and the highest growth is expected within healthcare, business services and software.

The world’s largest importer of goods and services is also the world’s largest consumer market with 331 million people. The USA’s ten largest industries, such as manufacturing, health care, financial services, education and consumer products, each account for annual sales that are greater than Sweden’s total GDP.

Tell us a little bit about you and the team in the US

I was a physician and I worked as a surgeon for 14 years. Then, motivated by my family (and the fact that we were blessed by triplets!) and searching for a better balance in quality of life I became an entrepreneur in Human Capital services. I started as a headhunter in Brazil where I grew our company size 6 times and expanded to 5 regional offices in Brasil. Then I moved to United States and ended up developing the whole operation in the US with offices in New Jersey/New York City and Miami. My largest experience is in the Life Sciences segment but I also work intensively in consumer goods, Industrial, IT and Telecom. Stefano Vetralla is my colleague at the Miami office. He is Italian and immigrated to the US 7 years ago. He was a senior HR Executive in many large companies like HP and Kemet Electronics. He is experienced in consumer goods and Industrial telecom segments.

Richard Schnaittacher is American and he is my colleague in New Jersey/New York City, he is a senior former executive from life sciences and consumer goods segments. He also has an intense international background and lived abroad in countries like China and Israel.

In what areas do you see the highest demand for Executive Search and Talent Management services in the US?

After the Covid 19 crisis the search for leaders with new skills (virtual sales, virtual engagement amongst others) are in super high demand. We have a huge demand in technical sales, specially related to engineering and also in IT transformation. In Board Services and Talent Management we see a huge interest in leadership development programs.

What kind of clients and positions do you work with?

We support all segments but the majority of our clients are in 5 industries: Industrial (chemicals, automation, machinery, packaging), Life Sciences (pharma, animal health, CRO, Medical Devices), Consumer (beverages and food production), Automotive and IT & Telecom (Fintech, Software, mobile phone signal management/transmission towers, hardware and software IT-companies providing service).

It´s been a strategy of yours to work with cross border business, both when working from US and earlier from Brazil. How has that developed over time? (I guess being in Miami is a good position for someone speaking both English, Portuguese and Spanish).

Miami is a great place to help international companies in US and LATAM (Latin America). Miami is also the bridge between US, Latin America and the rest of the World. From Brazil is easier to help international companies in LATAM. So when it comes to LATAM, over the last 7 years we were able to solve positions in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico and it is getting better and better. Miami is a good location for the LATAM region but the majority of our clients are in US. We help companies all over US but most up North (New York, New Jersey, Illinois, North Carolina). And this is because in those states headhunting is a consolidated practice. In Florida still you have some influence from the LATAM region that headhunting is too expensive and they still try to avoid to use it as much as possible, but this is changing rapidly since the market in Florida have been receiving a lot of executives migrating from upper states. From our two offices in US we help companies from China and Europe to find candidates from all over US and sometimes Canada.

How specifically do you handle international assignments?

We always agree with the local partner in every major milestone (evolution reports, candidate reports, formats, content, communication with the client) and we follow what was agreed. The same thing when we generate the business. It works quite well in all cases and make the client comfortable since the process routine is the same in all countries. We have to be cautious of time zones, even within the US and adjust our hours to meet our clients needs.

Do you have any advice for non-American companies who wants to enter the US market?

Yes I do. I recommend always to hire a local executive that knows the local business practice, the market, administrative issues, taxes, etc. We still see many companies sending the first man from their original country. This might be a big mistake unless you also hire at least some local executives or if you worked some years in the US before. It takes time to learn the country etiquette for business and this always helps a lot, having somebody local in the team.

Meet Bernardo EntschevBernardo Entschev

 

 

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden | Leave a comment

Defining your next career move – critical questions

When coaching candidates to identify their potential and developing themselves we quite often end up reflecting on what could be the clients next career steps. I am quite often surprised by the fact how similar the answers are when the client defines his/her career ambitions. Clients in career coaching want more complex and challenging tasks, learning new things and larger responsibilities. Being part of the team, having a good managerial relationship and manageable work & life balance are also on top of the “wish list”.

Identify your own and unique decision parameters

I usually challenge my clients on their decision criteria and coach them to identify their own and unique decision parameters. As an example, I do recognize that good a compensation package can be important for many reasons but at the same time it should be only one decision criteria among others. I advocate long-term thinking and a more analytical approach when setting up client´s individual career goals.

In a HBR article (25th March 2022) Dorian Clark shares some thoughts on how to build up long term career goals. She summarizes well that you would need to start with the end in your mind – you need to know where you are heading to. You also need to define what you absolutely do not want and take steps to avoid it. When choosing the next career steps, you also need to narrow down your alternatives and focus on the most relevant ones, preferably those steps which take you towards your long-term goals. And finally think about the timing when to move on when considering your energy levels. Please check the article

The importance of internal drivers

I agree with Dorian Clark, and additionally I want to highlight some critical questions which comes up in my coaching discussions. I want to highlight the importance of internal drivers, sometimes referred to as motivational factors. When defining your next steps, it is beneficial to start reflecting on your true drivers. Putting it in a simple way: think about the situations which give you energy and increase your work well-being rather than makes you exhausted. When was the last time that you did something which was truly emotionally rewarding?

Considering cultural contexts

When coaching my client´s I also remind them that all our experiences are linked to a cultural context. For example, if you have bad experiences in the past in a certain industry, it does not necessarily mean that all the companies are similar in that industry. The cultural factors which are important to analyze, reflect on and challenge to conclude if your decision parameters are actually valid in all situations.

Making a career move is not always an easy decision to make. But when you have sorted out your thoughts proactively and before entering discussions with your potential employers, you will be perceived as more motivated, and value driven that most of the candidates.

To summarize: by preparing your long-term career goals and planning your next move you will most likely focus on the right opportunities and consequently have a higher possibility to get the job you really want.

Mikko Taipale works as Partner, Executive Search, Board Services and Talent Management in AIMS International Sweden. He is also a Certified Coach by International Coaching Federation (ACC), with close to 15 years of coaching experience.  Before starting in AIMS International Sweden he worked close to 20 years in large corporates as a HR leader.

Defining your next career move
Articles you might find interesting:

Dags att vi spränger våra glastak!
Trends in employee performance evaluations 2022
Defining new workplace strategies

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Office in Malmö

Many clients and candidates already know that Emma Lindén and Louise Brondin Månsson  manages the AIMS International business in the Southern part of Sweden. Together with the rest of the AIMS International team they offer Executive Search, Board Services and Talent Management. FINDING & GROWING

In the recent post they write about “Finding your why” (in Swedish).

From April 1st the office address is Norra Vallgatan 68, 2 nd floor, 211 22 Malmö – new but in the same house as before.

Emma, Louise and the rest of our team look forward to having you as guest at the Malmö office!

AIMS International Sweden

Louise Brondin Månsson + Emma Lindén

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Hitta ditt varför!

Den vanligaste frågan vi får just nu i våra kunddialoger är: – Berätta nu vad det var som gjorde att ni valt att starta upp en ny verksamhet.

För oss är svaret enkelt. Vi verkar i en bransch som vi upplever börjat spreta de senaste åren när det kommer till kundfokus och kvalitet och det vill vi ändra på. Vi vill göra skillnad för både kunder och kandidater genom en närvarande, personlig och rådgivande approach tillsammans med en stark passion och kunskap om näringslivet. Vi vill skapa det lilla och personliga i det stora sammanhanget och verkligen göra skillnad med vår gedigna erfarenhet inom Executive Search, Board Services och Talent Management. AIMS International har en stark övertygelse att rekrytering genomförs bäst lokalt och det gör att vi kan förena vår starka lokala förankring med en global täckning (på riktigt!) med kollegor i över 50 länder. Som AIMS International Sweden i södra Sverige står vi för innehållet och det innebär att entreprenören i oss också får utrymme! En annan viktig aspekt för oss båda är att tidpunkten i livet är rätt för att återigen arbeta med en etablering i kombination med att det var dags för en ny utmaning.

Att rekrytera nyckelpersoner och byta jobb är stora beslut och då vill vi kunna vara där som en långsiktig samarbetspartner. För att verkligen kunna göra det på rätt sätt krävs tid och fokus för varje individ och uppdrag med samarbeten som bygger på öppna, ärliga och verklighetsbaserade dialoger (ibland smärtsamt men viktigt). Vi tar på oss de uppdrag vi kan lösa och genomför inte fler uppdrag än det finns tid för!

Dessa ord kan förtydliga hur det är att samarbeta med oss:

Enkelt, träffsäkert, lyhört, personligt och långsiktigt.

Detta är vårt varför! Lite skämtsamt inte så mycket Rolex, flotta bilar och dräkter men vi bjuder gärna på rådgivning och goda samtal över en kopp kaffe. Välkommen att höra av dig så pratar vi gärna om ditt varför!

Emma & Louise

#executivesearch #boardservices #talentmanagement #aimsinternationalsweden #aimsinternational

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

❤ Ukraine

1) In English:

Ukraine urgently needs the support from the outside world and will do so for a long time to come. As things stand, it is impossible to know how this will end. We see examples of how brutal and ruthless leadership can be, but we also see leadership that unites and inspires courage. In addition, we are witnessing an unprecedented level of interpersonal solidarity and helpfulness.

We, who work in AIMS International Sweden, have of course also contributed and are contributing in different ways. As a company, we have a long-standing tradition of helping children in need in various parts of the world. UNICEF, for example, does a fantastic job of helping children and we have supported their ongoing work with a specific focus on children.

“The children of Ukraine need our help”

The situation for children in Ukraine is urgent. UNICEF is on the ground fighting to save lives. We all can help.

Regards from the AIMS International Sweden team

2) På svenska:

Ukraina behöver akut och för lång tid framöver omvärldens stöd. I läget som är går det inte ens att veta hur detta kommer att sluta. Vi ser prov på hur brutalt och skoningslöst ledarskap kan bli men vi ser samtidigt också ledarskap som enar och inger mod. Därtill får vi uppleva en mellanmänsklig solidaritet och hjälpsamhet på bred front som vi väl aldrig skådat.

Vi som arbetar i AIMS International Sweden har så klart också bidragit och bidrar på olika sätt. Som företag har vi sedan många år tillbaka som tradition att hjälpa barn i nöd på olika håll i världen. Bl.a. Unicef gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa barn och vi har stöttat deras pågående hjälp med inriktning specifikt på barnen.

“Barnen i Ukraina behöver vår hjälp”

Läget för barnen i Ukraina är akut. UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda liv. Vi kan alla hjälpa.

Hälsningar från teamet i AIMS International Sweden

Barn i Ukraina

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se