Välkommen Maria Boström!

Hoppas att sommaren har varit fin och att den har gett energi och tid för reflektion!

Vi inleder höstperioden med följande förändring i AIMS International Sweden:

Emma Linden och Louise Brondin Månsson, verksamma i södra Sverige, önskar satsa på egen verksamhet med något annorlunda profil än AIMS International. Vi har haft en fantastisk tid tillsammans och vi önskar Emma och Louise varmt lycka till!

Från AIMS International Sweden’s sida fortsätter vi våra högt prioriterade aktiviteter med i södra Sverige med bas i Malmö, och har den stora glädjen att välkomna Maria Boström till AIMS International och vårt Sverige-team.

Maria är en erfaren Executive Search-konsult och har ett framgångsrikt rekryterat till C-level positioner, samt mellanchefs- och specialistroller inom olika branscher, inklusive life science, fastighet, energi, industri, den offentliga sektorn etc. Maria har en examen i företagsekonomi och ytterligare doktorandstudier i ledarskap från Lunds universitet. Hon är certifierad i flera testverktyg och har genomfört ett stort antal personbedömningar under sina år i branschen. Maria har även genomgått styrelseutbildningar och har egen erfarenhet från olika styrelse- och valberedningsuppdrag. I sina roller som VD har hon också rapporterat till olika styrelser.

Du kan nå Maria på maria@aimsinternational.se och https://www.linkedin.com/in/mariabostrom/

För frågor är du också välkommen att kontakta oss direkt på:

Titti Hammarling, Managing Partner – titti@aimsinternational.se

Göran Arvidson, Partner – goran@aimsinternational.se

Vi ser fram emot en intressant höst och kommer inom kort att informera er om ytterligare två konsulter som ansluter till vårt team.

Maria Boström

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Vi önskar glad midsommar!

Vi på AIMS International vill önska dig en riktigt fin midsommar, var du än befinner dig och vad du än väljer att fylla den med för program. Vi hoppas i varje fall att du får mycket solsken i gott sällskap.

Här i Sverige finns vi tillgängliga under hela sommaren om du behöver vår hjälp.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete/kontakt med dig! Till dess – allt gott.

Happy solstice

We at AIMS International would like to wish you a really happy solstice, wherever you are and however you choose to celebrate. We hope that you get a lot of sunshine in good company.

Here in Sweden, we are available during the summer if you need our help.

We look forward to continued cooperation/contact with you! Until then – all the best.

Hälsningar/Greetings,
The team at AIMS International Sweden
Titti, Börje, Louise, Emma, Rickard, Arne, & Göran

Glad midsommar - happy solstice

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

I wanna be in America, I wanna be in America… la la la

Där människor möts, där möts också idéer. En central plats för möten i Amerika är Panama – landet mitt mellan Nord- och Sydamerika men också mellan Atlanten och Stilla havet. Landet som har kanalen som underlättat så mycket för världshandeln. Huvudstaden Panama City har som följd blivit en mötesplats för näringslivet i västra halvklotet. I år var den också en passande plats för AGM (Annual Global Meeting) och Executive Search-konsulterna i AIMS International att mötas och utbyta tankar och idéer om framtida kundsamarbeten.

Det är viktigt för oss att förstå så mycket som möjligt om kundernas behov och önskemål angående våra tjänster. För att få fakta kring kund- och kandidatbeteenden samt inblick i utvecklingen av vår bransch var Karen Greenbaum, President och CEO för AESC inbjuden som talare. AESC står för Association of Executive Search and Leadership Consultants är en världsomspännande organisation med +16000 konsulter. De följer nära vad kunder önskar från oss konsulter i framtiden. Det två viktigaste faktorerna vid val av samarbetspartner är den enskilde konsultens kunskaper om Executive Search och om kundens bransch. Sustainability är också viktigt våra kunder. Därför har AIMS International anslutit sig som företag till UN Global Compact för leva i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ett annat centralt och engagerande ämne för mötet var hur vi på bästa sätt använder Artificiell Intelligens i vårt arbete. Vår Americas-värdar hade därtill traditionsenligt organiserat ett kundevent med regionala och intressanta företagsledare, som delade med sig kring såväl utmaningar som om samarbetet med AIMS International.

AIMS International växer och har vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa våra kunder. Under mötet presenterade sig våra nya kollegor i Portugal och Texas. Redan tidigare fanns en närvaro på alla kontinenter i +50 länder, med ca 90 kontor och +300 konsulter. Vårt gemensamma erbjudande är We FIND&GROW your leaders med våra tjänster Executive Search, Board Services och Talent Management.

Konsulterna från 9 olika länder i regionen Americas hade i samband med AGM ett regionalt möte för att utveckla sitt erbjudande och samarbete dem emellan och med resten av världen. Vi deltog även i detta möte.

Det är ytterst berikade som vi återvänder till Sverige. Dels har vi fått lära oss på djupet om de olika ländernas specifika situationer, Panama i sig är intressant med bl.a. sin fascinerande kanal och sist men inte minst ger det en enorm styrka att vi har så god atmosfär och enhetlig framtidsambition i AIMS International.

AIMS International AGM in Panama 2023

Panama City

Panama, Suez Canal

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden | Leave a comment

Alliott Global Alliance and AIMS International

From AIMS International’s side, we would like to thank our Preferred Partner Alliott Global Alliance and their CEO Giles Brake for the honor of being invited to their EMEA Regional Conference in Stockholm last Friday. Alliott Global Alliance offers accounting & legal solutions for growing international businesses and is represented in 95 countries through 220 members.

On the theme PEOPLE STRATEGY: How to be a more attractive Employer to current and future staff? Titti Hammarling, our EVP EMEA AIMS International and Managing Partner in Sweden moderated the session in interaction with a panel consisting of Göran Arvidson, Partner in AIMS International Sweden and Maria Gratsia, Luitzen van der Sluis, Fabien Francois and Zaheer Anis from Alliott Global Alliance. The important discussion on how we can maximize our most valued asset, our people was held and the audience was invited to contribute.

Alliott Global Alliance is just like AIMS International in strong expansion and development so the cooperation is very rewarding for both customers and ourselves. We look forward to further joint activities. Thank you for a very rewarding day!

Alliott Global Alliance EMEA meeting in Stockholm 2023

All about people

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

European competitiveness from a German and Swedish perspective

European competitiveness from a German and Swedish perspective is the theme of the German-Swedish Chamber of Commerce this year. How is Europe handling the crisis and which political decisions need to be prioritized? How can German and Swedish companies work together to create a competitive Europe and benefit from each other. This was also the topic of the speakers at the annual meeting on May 4th.

The speakers were Prime Minister Ulf Kristersson, Jacob Wallenberg Chairman of the Confederation of Swedish Enterprise and Siegfried Chairman of the German Industry Association BDI Bundesverband der Deutschen Industrie and board member of the German-Swedish Chamber of Commerce. AIMS International Sweden has been a member of the Chamber of Commerce for many years. Since there are always ongoing recruitment assignments between Sweden and Germany, we would like to keep ourselves informed about the German market.

Many thanks for a well organized annual meeting!

Tysk Svenska Handelskammaren-Ulf-KristerssonSwedish Prime Minister, Mr. Ulf Kristersson, Image courtesy of Tysk-Svenska Handelskammaren

Posted in AIMS International Sweden | 2 Comments

EMEA-möte i Bukarest 2023

Med fokus på hur kunderna bäst kan navigera genom utmaningarna med att hitta och utveckla sina ledare och medarbetare möttes vi konsulter inom AIMS Internationals EMEA-region i Bukarest under slutet av förra veckan. Allt för att hålla oss i framkant vad gäller trender, kunskap och best practices kring hur vi bidrar bäst i kundresorna via våra tjänster: Executive Search, Board Services och Talent Management.

Branschspecifik omvärldsbevakning av AESC

Hur ska företag bäst fortsätta att växa i en miljö av snabba förändringar drivna av teknik och sociala skiften? Vad får det för konsekvenser för ledare, grupper och företagskulturer? Vår gästföreläsare Clare Mahon, Managing Director Europa och Afrika i AESC, Association of Executive Search and Leadership Consultants delade nya undersökningsresultat inom områdena med oss. AESC är den ledande globala organisationen för vår bransch med representerar +16 000 medlemmar i över 70 länder.

Board Services 2023 och framåt

Inom Board Services fördjupade vi oss denna gång på ESG (Environmental, Social and Governance) och vad det innebär för såväl kunder som oss själva. Dr. Yanos Michopoulos föreläste och ledde en interaktiv session om ämnet. Dr. Yanos Michopoulos är Senior Board Advisor till AIMS International och har ett nära samarbete med oss på både strategisk och operativ uppdragsnivå för ägare, styrelse och ledning. (länk till honom på t ex hemsidan).

Inom Talent Management gick vi igenom de senaste trenderna och de utvecklingsinsatser som pågår inom AIMS International just nu.

Nuläget i Östeuropa

Vi fick också en uppdatering kring läget i näringslivet i Östeuropa och i synnerhet i Rumänien. För svenska bolag har Östeuropa varit intressant för investeringar sedan Berlinmuren föll och kalla kriget tog slut. Då öppnades plötsligt en ny stor marknad. Det har främst varit två skäl till näringslivets intresse för Östeuropa. För det första så finns det välutbildad arbetskraft med ett lägre löneläge än i Sverige, vilket främst har varit intressant för vår tillverkningsindustri. Fabrikerna ligger dessutom oftare närmare de stora kunderna på kontinenten än vad fabrikerna i Sverige gör. För det andra så finns i Östeuropa en stor marknad med många nya möjliga kunder.

Lokalt förankrade i Östeuropa sedan tidigt 1990-tal

För att kunna göra det möjligt för svenska företag att starta och utveckla sina affärer i detta område, har det varit viktigt med rekryteringarna av ledare till lokala dotterbolagen. AIMS International har varit etablerat i regionen sedan 1990-talet. Under många år har AIMS International hjälpt svenska företag att rekrytera ledare där med hjälp av våra lokala kollegor i Östeuropa. Det finns mycket som förenar länderna i Östeuropa men också mycket som skiljer dem åt, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid rekryteringar över landsgränserna. Allt för att rekryteringarna ska kunna utföras smidigt och säkert.  Vi har tidigare berättat om några av länderna. Här finns ytterligare information om Šarūnas Dyburis i Litauen, Dan Mihnea Badiu i Rumänien och Judit Simonyi i Ungern.

Slutligen – det vi internt är speciellt stolta och glada över är den fina sammanhållning och det framåtriktade strategiarbetet som drivs inom AIMS International. Det är svårt att framhålla i en text men visar sig tydligt i de uppdrag och de samarbeten vi gör för våra kunder.

Ytterligare information om mötet hittar du på engelska på vår internationella hemsida.

AIMS International EMEA 2023 i Bukarest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Vi hjälper uppdragsgivare att rekrytera ledare till både näringsliv och offentlig förvaltning. Skillnaderna vi möter i uppdragen kan vara stora. Det är två beställningar med tämligen avgörande olikheter. Förutom de mest uppenbara skillnaderna, som de olika förhållningssätten till ekonomistyrning, vinstdrivande eller inte, så är de många uttalade och outtalade olikheterna något som ofta underskattas.

En relativt ovanlig rörelse

Även om många talar i positiva termer om att fler borde pröva på ”den andra sidan” så är det en ganska ovanlig rörelse. Att ha arbetat ett par tidiga år på den ena sidan för att sedan byta är kanske inte så ovanligt. Det ger med all säkerhet värdefulla insikter som man kan ha nytta av längre fram i karriären. Att däremot byta sida när karriären mognat och man fått större ledarroller är trots allt mindre vanligt förekommande.

Vilka utmaningar kan man då möta?

Jag skulle utan tvekan säga att den största utmaningen är den kulturella skillnaden. Hur svårt det är att på djupet förstå hur det fungerar är ett återkommande tema när vi ställer frågan till kandidater som har tagit språnget. Strukturen är en annan punkt som många fått ägna mycket energi åt att förstå. Det gäller både i sina formella och informella delar. Inte minst det sista förefaller vara en rejäl utmaning för de som går från näringsliv till offentlig sektor. Att bryta mot oskrivna och outtalade regler är förstås lätt hänt när man redan kämpar med att förstå de formella strukturerna. Ovanpå detta bidrar sannolikt ersättningsmodeller och nivåer starkt till att göra språnget svårare. Pensionsmodeller är en annan del som kan påverka, t.o.m. för den som går mellan stat och kommun.

Hur kan vinsterna se ut?

Vilka uppsidor finns det då med att fler på ledande nivå rör sig mellan näringsliv och offentlig sektor? En tydlig vinst är naturligtvis att det skulle leda till färre missförstånd i mötet mellan dessa två världar. Att kunna navigera och på allvar förstå den andra sidan kan vara helt avgörande för framgång. Dessutom finns det helt säkert stora lärdomar att dra när det kommer till hur man skapar effektiva och välfungerande organisationer. Slutligen vittnar många om att det är genuint berikande på det personliga planet att växla perspektiv.

Möjliga medskick

Ett medskick till både den rekryterande parten och till kandidater är att vara ödmjuk inför hur stora skillnaderna faktiskt kan vara. Även mycket erfarna chefer, som gjort aktningsvärda karriärer på den ena sidan för att sedan byta, vittnar om att skillnaderna är större än de hade kunnat föreställa sig. Det kommer helt enkelt att ta tid innan man fullt ut förstår. Ett annat tydligt medskick till den som rekryterar är att inte underskatta behovet av onboarding, utbildning och anpassad coachning. Det är en god investering i tid och ansträngning för alla parter.

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att gå från linjeroll till styrelseuppdrag

Styrelsers uppdrag, arbete och prestation är avgörande för verksamheters framgång. I krävande tider både pressas, ifrågasätts men också utvecklas många styrelser och enskilda ledamöter. Samspelet med ägare och företagsledning kommer än mer i fokus och över världen sker en fortsatt professionalisering av både regelverk och styrelseledamotsrollen. Många framgångsrika linjechefer vill bli styrelseledamöter under senare delen av sina karriärer och allt fler institut erbjuder utbildning eller certifieringar för blivande styrelseledamöter. Men vilka är chanserna att bli utnämnd till styrelseledamot för en linjechef utan tidigare erfarenhet av styrelser? Och hur kan man nå dit? Som Global Head Board Services och EVP EMEA inom AIMS International intervjuades jag nyligen kring detta av Grégoire Depeursinge, Managing Partner för Schweiz & Frankrike inom AIMS samt bl.a. Global Head för vår Industrial Practice. Här intervjun på svenska.

Hur blir man styrelseledamot?

Dagens affärsutmaningar kräver kvalificerade och erfarna styrelseledamöter. Vi har olika modeller för bolagsstyrning i olika länder. Därför bör man se till att känna till de landsspecifika bestämmelserna för styrelsearbete och ha kunskap om god styrelsepraxis. Gör upp en plan för vad du vill uppnå och bygg upp din kompetens och erfarenhet i linje med den. Låt andra veta om dina ambitioner och vilken typ av målföretag och styrelseuppdrag du siktar på. Det finns både irl- och online-nätverk för rekrytering av styrelseledamöter. Skicka ditt CV till Executive Search-företag som arbetar med rekrytering av styrelseledamöter.

Vilka kvalifikationer krävs för att sitta i en styrelse?

Det kan finnas mycket olika behov eftersom företagen är av så olika slag och storlek och har olika utmaningar. De befinner sig också i olika utvecklingsstadier. Rollerna som styrelseledamöter har också förändrats dramatiskt. Oavsett storlek och sektor är det avgörande att förstå sammanhanget i fråga och att se helheten – det vill säga att förstå företagets strategi, verksamhet, ledarskap och kultur. En framgångsrik styrelseledamot bör också ha integritet och ett oberoende tankesätt för att kunna fokusera på tillväxt och engagemang och ha modet att utmana dåliga idéer och beslut.

Man behöver ha relevant kunskap om företagsstyrning och om vad styrelsearbete innebär och se till att ens eventuella bidrag ligger i linje med vad företaget behöver. Dessutom anser jag, att man med sin plats i styrelsen bör arbeta för ägarnas och hela företagets bästa, inte för egen vinnings skull. Sedan – att vara konstruktiv och bra på relationer, successionsplanering och lagarbete. Man måste också ha den tid och det engagemang som arbetet kräver.

Det är alltså matchningen mellan styrelsens behov och den övergripande förmågan, erfarenheten och personligheten på individnivå som avgör en persons lämplighet. Det är viktigt att ha ekonomisk förståelse och affärsmässighet. Ofta kan det också vara viktigt att bidra med en särskild profil, som att vara innovativ, erfaren inom ESG, riskhantering och så vidare.

Vilka profiler är de mest eftertraktade?

Mycket erfarna styrelseledamöter är alltid eftertraktade, liksom styrelseledamöter som har rykte om sig att prestera bra. Nu finns det också en efterfrågan på mer diversifierade styrelsekandidater. Specifika profiler som är starka på arbetssätt efter pandemier, ESG, hållbarhet, artificiell intelligens och digitalisering. Det är överlag högt värderat att ha VD-, CFO- eller annan erfarenhet på hög nivå. Internationell erfarenhet är eftertraktad. Att grunda och driva framgångsrika startupföretag kan också vara attraktiva erfarenheter.

Vilka är de olika rollerna i en styrelse? Detta beror på vilken typ av styrelse vi talar om och var i världen vi befinner oss. Det finns olika regelverk och dessa dikterar hur styrelsen bör vara uppbyggd och arbeta. Valberedningen har stor betydelse för styrelsens sammansättning. Styrelsen ska bestå av personer med olika profiler, färdigheter och yrkesbakgrunder samt mångfald i fråga om kön, ålder och etnicitet för att kunna utföra ett optimalt styrelsearbete. Vanliga roller är ordförande, vice ordförande, sekreterare och styrelseledamöter.

Hur rekryteras styrelseledamöter och hur kan man positionera sig för en sådan roll? Vilka är svårigheterna?

Det är ett långsiktigt arbete att bli styrelseproffs. Det är en rekommendation att börja med mindre företag om man är ny i styrelsearbetet.

Börsnoterade företag har nomineringskommittéer som föreslår nya styrelseledamöter och i dessa fall är konkurrensen hård och kraven på erfarenhet och/eller särskild kompetens höga. Privatågda och familjeföretag har en annan situation. Kanske vill de professionalisera sig och letar efter sin första externa ledamot eller ordförande, eller så är det en mindre blandad styrelse där det kan vara lättare att träda in och bidra.

Hur kan man bygga upp sitt styrelse-CV?

Som med allt när man vill bli framgångsrik – tänk långsiktigt och ta det steg för steg. Lär dig mer om styrelsens uppgifter och roller. Det är ofta bra att börja i styrelser för små företag. Fokusera på vad du kan bidra med i styrelserummet. Notera dina erfarenheter av betydelse.

Hur förbereder man sig för en styrelseintervju?

Var välinformerad om företaget och hur den nuvarande styrelsen arbetar. Se till att du lär känna deras framtida behov och vad du kan och vill bidra med. Lyssna, var konsultativ och ha fokus på företaget, inte bara på att presentera dig själv.

Vilka belöningar och ersättningar får en styrelseledamot?

Den viktigaste belöningen vid sidan av den ekonomiska ersättningen är själva uppdraget – att vara en hållbar ledare och en del av företagets strategiska intresse och beslutsfattande. Det är också givande att vara ett styrelseproffs som avancerar i karriären.

Ersättningen varierar från land till land och från företag till företag, från nästan ingenting till toppnivåer. Oftast är det ett årsarvode, i vissa företag även en resultatbaserad del och eventuellti form av aktier eller optioner.

Vilka är riskerna?

Som styrelseledamot möter man många typer av risker – finansiella och ansvarsmässiga. Det finns alltid en risk att styrelsen eller en styrelseledamot inte är tillräckligt stark för att leda företaget i utveckling, transformation eller kris. En annan risk är att styrelsen inte kan arbeta som ett team eller att de ägnar tid åt fel typ av frågor eller är fast i konflikter. Strikt juridiskt är man ekonomiskt ansvarig och kan bli skadeståndsskyldig till följd av felaktigt fattade beslut.

Finns det någon hemlighet för att bli en bra styrelseledamot när man har varit linjechef i stora delar av sitt liv?

Jag tror att det är viktigt att förstå skillnaden mellan en executive och en non-executive roll, att inte bara se ett styrelseuppdrag som ett nästa steg utan att förbereda sig för det stora karriärskifte som det faktiskt är.

Titti Hammarling

Global Head Board Services och EVP EMEA, AIMS International
Managing Partner AIMS International Sweden

Från linjeroll till styrelseuppdrag

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Dan Mihnea Badiu

VP EMEA as well as Executive Search Consultant in Romania

Romania has a population of ca 20 million inhabitants. Most of the people live in the South and the Eastern part, but also in the North West. Most people speak Romanian which is a romance language. Biggest city is the capital Bucharest with more than 2 million inhabitants. The Carpathian Mountains is in the center off the country with mountains as high as 2,544 meters and surrounded by good agricultural land.

Romania biggest export markets are Germany, Italy, France and their neighbors Hungary, Poland and Bulgaria. Romania is the number 39th export market for Sweden and Sweden is number 23rd import market for Romania. Romania export from and import to Sweden is about 5 billion SEK. Most big Swedish companies are established in Romania and about 13,000 people are employed in Swedish owned companies.

What is your background and what attracted you to make a career change into becoming an Executive Search Consultant?

Actually I got in this industry by chance, right after graduating from university, back in 1999. The local economical landscape was completely different – you have to keep in mind that Romania was still struggling towards a normal, open economy, as at that point we were freed from the communist regime for just 10 years. From that point on, with a break of 3 years (when I worked as an internal HR), my entire career was in Executive Search, which I really love!

What are your own focus areas as Executive Search Consultant?

The market conditions in Romania did not allow so far to focus on a certain industry or Job functions so I can say that after many years, I am a generalist – I had the opportunity of completing successfully hundreds of searches in Automotive, IT&C, FMCG, Constructions, Chemicals on basically all job functions.

What can you tell us about AIMS International in Romania?

We started our journey in 1992, being one of the first Recruitment companies established in Romania. The first office was opened in Bucharest and soon after, the Timisoara office followed, allowing us to cover the entire territory in a more consistent manner. We helped more and more international clients and 2002 we became AIMS International Romania.

In time, the two offices (Bucharest and Timisoara) start to specialize, according to better served our local market; while in Bucharest our teams main services are Executive Search and Talent Management, the team at the office in Timisoara is well-known for its salary surveys (targeted especially on the Automotive, SSC/BPO and IT&C industries), training and coaching business.

What is Romania’s economy like?

After the rough period of the 90’s, the Romanian economy was on a constant rise, being one of the countries with the highest increase rates in the European Union (current ranking is 12th by nominal GDP and 7th largest when adjusted by purchasing power parity).  In 2020, Romania’s GDP per capita in purchasing power standards reached 72% of the European Union average, up from 44% in 2007, the highest growth rate in the EU27.

If we are to name only a few of the most developed industries, I would point out to the Automotive Industry (with 2 producers, Renault / Dacia and Ford, followed by hundreds of automotive spare parts producers), IT&C (with hundreds of software development firms) or SSC/BPO’s (many of the large, multinational companies decided to open their Shared Service Centers here, due to the highly skilled labour force combined with very good foreign language skills). And I believe that, besides the industries already mentioned, the list of industries well developed here is quite impressive!

How would you describe the Executive Search market in Romania?

I would describe it as an overcrowded and highly competitive one – many competitors fighting over a relatively small market (as per the information I have, it does not exceed 5 million euros/year). To make matters more complicated, many decision makers still do not make a clear distinction between Executive Search services and general Recruitment ones, so in many instances the decisions are made mainly based on the fees and not on the seniority and expertise of the consultants.

What is the most important advice for a foreign company who wish to invest, establish or increase their presence in Romania?

I believe that the market still offers good opportunities and we are not yet in a crisis of resources when it comes to Top and Mid Management candidates.

What I think is of the utmost importance is to make a proper due diligence of the market before entering it, in order to align the expectations with local realities.

We had the opportunity of supporting some new comers from the moment they were just considering Romania as a good country to invest in – we were able to offer information regarding the labor market but not only (offering support in finding offices, legal services, accounting services, through our local network and partners).

Like many of our Eastern European colleagues in AIMS International we can see a trend after de pandemic, that international companies are moving production back to Europe to the set up new sites. See previous interviews with Judit Simonyi Managing Partner at AIMS International Romania and Šarūnas Dyburis Managing Partner at AIMS International Lithuania.

You are the VP EMEA – AIMS International – what are the challenges in this region and what are the strongest trends you see moving forward when it comes to finding and keeping top talent?

My area of coverage as VP EMEA covers mainly the Central and Southeast part of Europe. What I found interesting is that, although we are basically neighboring countries and we face some common challenges, each country has its own, specific challenges (market development speed, types of business opportunities, etc).

Nevertheless, I like to see this area as a united one with much potential for the future – after all, many of us have the same background (with quite fresh free markets after decades of communism), sharing the same kind of dynamics and transformation. In addition, many of the international hubs of our customers are located here and I believe we could do an even better job in cross-country development. Dan Mihnea Badiu

Daniel Minhea Badiu

Map of Romania in Europe

Bucharest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

2023 Internationella kvinnodagen – Har du bestämt dig i jämställdhetsfrågan?

Så här när internationella kvinnodagen snart står inför dörren vill vi lyfta frågan kring jämställdhet. Mångfald och jämställdhet blir allt viktigare för många företag, vilket är glädjande. När Allbright släppte sin rapport för 2022 kände vi att det var ganska nedslående – utvecklingen mot jämställdhet var exakt noll! De svenska storbolagen hade de senaste fyra åren ökat andelen chefskvinnor med mindre än en procentenhet per år. Endast Polen utvecklas långsammare än Sverige, i en jämförelse mellan sex starka industriländer.

Nu visar även PwC:s årliga studie om styrelsearbete att andelen ordförande som är kvinnor minskar bland börsens större bolag. På Large Cap-bolagens lista har andelen minskat från tolv procent till nio procent på ett år och på Mid Cap är könsfördelningen oförändrad. Glädjande nog kan man se en viss ökning av kvinnor på Small Cap.

Vi lever i en samtid som är utsatt för påtryckningar från olika håll, låt oss även i dessa utmanande tider våga satsa på initiativ som gör att utvecklingen går framåt. Så vad kan vi som Executive Search konsulter göra för att bidra till att utvecklingen går åt rätt håll? Vi som arbetar med ledarrekrytering har en viktig roll att fylla när det gäller mångfald. Vi kan påverka och arbetar för att alla perspektiv kommer med och här är vår roll att utmana de företag som vi arbetar med. Det råder inte brist på kompetenta kvinnor men trots det ser vi dagens negativa utveckling. Vad är det som gör detta? Är det hierarkier, värderingar, kultur och gamla normer som är de största hindren?

Vi tror att det är bra att börja att bli medveten. Att medvetet och nyfiket utforska sin position och de värderingar som styr. Vi ser att det är när VD och ledning har bestämt sig på riktigt och är beredda att göra vad som krävs för att uppnå verklig jämställdhet och mångfald som det händer saker. Vi gör vårt yttersta för att bidra till ett näringsliv med mångfald i varje process genom att ta dialogen.

Vi är stolta över att de flesta bolag vi samarbetar med är företag som har bestämt sig i mångfaldsfrågan och är beredda på att göra allt för att nå rätt ledarkompetenser. Ibland krävs det att vi gemensamt fattar beslut att rucka på kravprofiler och gör avkall för att verkligen nå målet med mångfald.

Låt 2023 bli ett år där vi tar positiva kliv framåt i jämställdhetsfrågan.

Internationella kvinnodagen 2023

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se