Business Agility

Sedan tidigare känner vi till agility i hundsammanhang men antagligen har du, precis som jag, också under senare tid hört talas om Business agility.

Business agility kan beskrivas som förmågan hos en verksamhet att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det kan handla om att smidigt anpassa varor och tjänster, arbetssätt, ledarskap och mänskliga resurser för att kostnadseffektivt vara i takt med förändringarna. 

Alla som arbetar med rekrytering, ledarskap och förändringsarbete håller säkert med om att det är viktigt för framgång att man i dag både kan förstå och förklara sin affärssituation. Att man kan fatta beslut och agera trots att osäkerhetsparametrarna är många och ständigt närvarande. Att man kan visa på väg och motivera andra.

Jag undrar dock över de kravprofiler vi tar fram när vi söker och bedömer nyckelpersoner. Vi får se upp så vi inte arbetar enligt gamla bedömningskriterier. Min känsla är att vi som konsulter måste skärpa oss för att ligga på framkant. Det är det våra kunder behöver när de anlitar en rekryteringskonsult.

Hur tänker du kring detta?

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Ledarskap, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se