Archive for AIMS International Sweden

Hemligheten bakom lyckade internationella rekryteringar

Internationell expansion

Många företag i Sverige planerar för en internationell expansion. Planen kan vara att gå från att vara ett nationellt företag till att bli ett internationellt företag eller att expandera en redan befintlig internationell verksamhet. Det sker genom att etablera försäljning, service och produktion utomlands. Expansionen kan ske organiskt genom att företagen bygger en internationell organisation från grunden eller oorganiskt genom förvärv. Båda metoderna har sina möjligheter men också sina begränsningar. För att expansionen ska bli lyckad krävs en ledning som har rätt kompetens och erfarenhet för den aktuella marknaden och det aktuella uppdraget. En del företag har möjligheten att rekrytera den ledningen internt men många företag behöver rekrytera externt. Det naturligaste alternativet är då att vända sig till ett Executive Search företag som arbetar med internationell rekrytering. Konsulterna gör löpande uppdrag för svenska företag internationellt men också för internationella företag som vill expandera till eller i Sverige.

Vikten av teamwork

För ett gott resultat i crossborder-uppdrag krävs inte bara att konsulterna i de olika länderna är duktiga i sig. Det är viktigt att ha ett gott samarbetsklimat, förtroende och kunskap om varandras förutsättningar. Då kan den kundansvarige konsulten i hemlandet arbeta i team med konsulterna i det land där rekryteringen ska utföras.

I AIMS International samverkar vi på olika sätt. Den dagliga verksamheten kräver sitt men vi lägger stort värde vi att kontinuerligt träffas i gemensamma möten. Globalt så har vi ett sådant möte i Lissabon från onsdagen den 5 till lördagen den 8 juni. Då möttes ca 70 konsulter från 37 länder. Några av deltagarna hade långt som t.ex. konsulterna från Argentina, Japan, Kanada, Sydafrika och Vietnam. Under mötet så förstärkte vi samarbetet mellan oss. Därutöver så möts vi regionalt inom Norden och Baltikum samt inom EMEA.

Så till hemligheten kring hur man lyckas med internationella rekryteringar. Svaret är att sannolikheten för ett gott resultat ökar om man samarbetar men en konsult som är van att hantera rekryteringar över landsgränserna.

Välkommen till AIMS International!

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AGM 2024 i Lissabon

Viljan att söka nya vägar kan leda till revolutionerande upptäckter som förändrar vår värld. Det är något som portugiserna är kända för, bland annat för att de som första européer upptäckte sjövägen till Indien. För drygt 500 år sedan seglade portugiserna ner för Afrikas västkust tills de passerade sydspetsen vid Godahoppsudden, för att sedan ta sig hela vägen till Indien för att där byta till sig eftertraktade varor. Den nya, mer rationella vägen revolutionerade världshandeln. Tidigare hade man färdats med varor i karavan genom Mellersta östern. Med den nya vägen gick det att transportera större volymer och snabbare.

AGM AIMS International 2024, Lisbon, Portugal

Vad kan då vara en mer passande plats än Lissabon för att hålla ett världsmöte, (AGM = Annual Global Meeting) för Executive Search-konsulterna inom AIMS International? Allt för att utbyta tankar och nya idéer för att möta kundernas aktuella behov.

AESC – omvärldsbevakning om kunder och kandidater

Det är viktigt för oss att förstå kunders och kandidaters befintliga och framtida önskemål vad gäller våra tjänster. Det samma gäller trender i världen och i vår bransch. För att få fakta kring kund- och kandidatbeteenden samt uppdaterad förståelse för utvecklingen i vår bransch var Clare Mahon, Managing Director Europe, Middle East and Africa, AESC inbjuden som talare för tredje gången. AESC står för Association of Executive Search and Leadership Consultants och är en världsomspännande organisation med +16 000 konsulter. Genom globala undersökningar följer AESC marknadsutvecklingen inom Executive Search. Sedan 2019 har den årliga globala omsättningen ökat med +28 %. Under 2023 sjönk omsättningen med -3 %. Efter en avvaktande början av 2024 så skönjar branschen tecken på en positiv utveckling under tredje kvartalet i år. Enligt AESC:s kundundersökning läggs stort fokus i år på; AI and Cyber Security, Assessments, Attracting top talent, Cultural alignment, Diversity, Hiring change leaders, Leadership development, Needs for new roles, Retaining top talent och Succession planning.

Family Business Advisor

Annika Hall föreläste om ”Becoming a Trusted Family Business Advisor” och hennes akademiska forskningsresultat i kombination med praktisk rådgivning gav oss ökade insikter om samverkan mellan ägare, styrelse och VD – specifikt för familjeägda företag. Fokus för föreläsningen var utmaningar och lösningar inom successionsplanering. Detta ledde till bra samtal kring frågorna och delande av erfarenheter från olika håll i världen. Family Business Consulting och Board Services är två viktiga områden inom AIMS International och tjänsterna har haft och har stark utveckling under de senaste åren.

Nya kollegor internationellt

AIMS International växer och vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa våra kunder med våra globala erbjudanden Executive Search, Board Services och Talent Management. Under mötet presenterade sig våra nya kollegor i Ecuador, Lettland och USA-Miami. Sedan tidigare finns en närvaro på alla kontinenter, i +50 länder med ca 90 kontor och +300 konsulter.

Vår värd i Portugal organiserat hade bjudit in lokala företagsledare, som delade med sig av sina ledarskapsinsikter. Ett annat centralt och engagerande ämne för mötet var hur vi på bästa sätt använder Artificiell Intelligens i vårt arbete. Därutöver pågår många projekt inom hållbarhet inom AIMS International, både centralt och på olika håll i världen, där vi vill bidra till en bättre värld. Bland annat presenterade våra kollegor Leonie Pentz ett projekt i Sydafrika och Stephen Nguyen ett annat i Vietnam.

Det är ytterst berikade som vårt Sverige-team återvänder hem. Dels har vi fått lära oss på djupet om de olika ländernas specifika situationer. Portugal som land och Lissabon som stad är i sig är intressanta med sin fascinerande historia. Sist men inte minst ger det en enorm styrka att vi har så god atmosfär och enhetlig framtidsambition i AIMS International.

AIMS International AGM 2024

Du kanske också vill läsa mer om:

Ett samtal om hållbarhet med Leonie Pentz
Meet Sukwon Choi
Konkurrera globalt – lyckas lokalt

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

JJ Leadership Talks #8: : Coffee & Chat with Johanna Kropp☕Consultant in Strategic HR & People matters with inclusion perspective

I recently had an inspiring conversation with Johanna Kropp, a consultant who helps organizations boost their business by harnessing the full potential of a talented, diverse workforce. Our discussion focused on the importance of inclusive and sustainable recruitment practices. Here are some key takeaways:

1. Cultural Add Over Cultural Fit  Johanna emphasized the significance of looking for ‘cultural add’ rather than ‘cultural fit’ in recruitment. While cultural fit focuses on similarity and comfort, cultural add brings in new perspectives and ideas, fostering innovation and growth.

2. Strategic Workforce planning is a foundation for future-proof recruitment As a leader, it is easy that we immediately want to “find a clone asap” when someone resigns from a key position. Ideally, we want to balance the immediate need to fill the position with the long-term business needs. A solid Strategic Workforce Plan helps us in identifying and balancing these needs, ensuring sustainable and future-proof hires.

3. Unique Perspectives and Contributions Johanna highlighted the importance of asking all candidates which unique perspectives or experiences they want or can bring to the company. This approach allows individuals to feel valued for their uniqueness (regardless if it’s visible or not) and helps the company to recognize and make value of unique perspectives right from the start. Win-win from both an individual and organisational perspective.

What are your thoughts on these recruitment strategies? Share your insights below, and let’s keep this conversation going!

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #InclusiveRecruitment #SustainableHiring #wefindandgrowyourleaders AIMS International Sweden 🤩 AIMS International  Johanna Kropp

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Högst rankade blogginlägg 2024

Vi har tittat på statistiken kring vad vi skrivit om och vilka inlägg som fått flest besökare hittills i år. Det ger en fingervisning om vad du som läsare är mest intresserad av att läsa om. Majoriteten av inläggen är från i år men det följer fortsättnings med några inlägg som är äldre som fortfarande väcker intresse.

Titti Hammarling skrev om glastak, både självpåtagna och de som vi möter i olika sammanhang. Ett ämne som det är viktigt att prata om. Hur gör vi för att minimera sådant som kan stå i vägen för vår utveckling?

Än finns det många glastak att krossa

Annika Hall delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta som rådgivare när familjeägda bolag till exempel står inför ett generationsskifte. Ett strategiskt förhållningssätt samt hur agera i det mellanmänskliga för att möjliggöra så smidig övergång som möjligt

Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Jan Jendeby följde upp från seminariet 23e januari om samspelet mellan ägare, styrelse och VD som Titti Hammarling initierat.

Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Börje Hammarling skrev om rollen som Head of Investor relations, en affärskritisk specialistroll. Han blickade både bakåt i hur den rollen historiskt sett ut men även trendspanade kring vad som krävs fortsättningsvis.

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Jan Jendeby har en pågående serie med Leadership Talks där han bjuder in olika ledare till intressanta samtal. Efter dom första sex samtalen summerade han så här:

Insikter från mina Leadership Talks

Titti Hammarling intervjuade vår kollega Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead och Managing Director för AIMS International South Africa, för att samtala om Leonies insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Äldre inlägg som fortfarande rankar högt statistiskt är bland annat de där vi presenterar kollegor i andra länder. Jag intervjuade Cecilia Diaz i Mexico 2021 och hon berättade om det ekonomiska läget i Mexico, Guadalajara som tech hub och typen av kunder de arbetar med. (När jag ser inlägget nu inser jag att jag borde följa upp med en nulägesstatus. Som grannland till USA påverkas Mexico bland annat av stundande val.)

VD-rekrytering är ett annat intressant ämne som vi återkommer till med jämna mellanrum. Tittis inlägg från 2021 om hur man kan maximera framgång och minimera risk när man planerar för att välja ny ledare rankas fortfarande högt.

Under hösten blev vi vald till strategisk partner för kompetensförsörjning till branschorganisationen SOFF (Säkerhet och Försvarsföretagen). Något Rickard Thorgren skrev ett inlägg om i höstas.

Är det något ämne du vill läsa mer om? Kommentera gärna.

blogginägg 2024

#AIMSInternational #vd-rekrytering #leadershiptalks #glastak #generationsskifte #SOFF

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Konkurrera globalt, lyckas lokalt

I AIMS International använder vi ett “glokalt” tillvägagångssätt när vi rekryterar nyckelpersoner till våra kunder. Det gör vi genom att kombinera ett globalt perspektiv med en djup förståelse för den aktuella lokala marknaden.

Tillvägagångssättet ger betydande fördelar för våra kunder, till exempel:

  • Bättre kulturell förståelse och anpassning: Våra Executive Search-konsulter har erfarenhet av att arbeta i olika regioner och kulturer, vilket gör att de effektivt kan anpassa sig till kulturella skillnader både inom AIMS International och hos kunderna.
  • Förbättrad marknadskunskap: Konsulterna har också en djup förståelse för de specifika branscher och marknader där kunderna är verksamma, vilket gör det möjligt för kunder att med korrekt information fatta bättre beslut och att ta tillvara på möjligheter på aktuella lokala marknader.
  • Större flexibilitet: Våra konsulter kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, eftersom de har erfarenhet av att arbeta i olika regioner och kulturer. Detta hjälper kunderna att bättre förbereda sig för eventuella marknadsförändringar.
  • Ökad konkurrenskraft: Konsulterna kan tillföra ett globalt perspektiv till kundföretaget, vilket är fördelaktigt på en globaliserad marknad. Detta hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
  • Ökad innovation: AIMS International-konsulter har gedigen erfarenhet av att arbeta i olika team, branscher och kulturer, vilket i ett samarbete kan bidra till innovativa lösningar och nya sätt att tänka för kunderna. Detta kan i sin tur hjälpa kundföretagen att bli mer effektiva och att förbättra sina resultat.

Sammantaget kan vår glokala strategi för Executive Search-uppdrag hjälpa kunderna att hitta ledare som effektivt kan navigera i både de globala och lokala sammanhangen för deras verksamheter. Vi har som fokus att bidra till uppdragsgivares förbättrad prestation och konkurrenskraft.

För mer information, vänligen kontakta oss på AIMS International Sweden

Texten utgår från ett inlägg på AIMS Internationals globala hemsida.

Konkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokaltKonkurrera globalt, lyckas lokalt
Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leadership Talks #7: Coffee & Chat with Petter Bohman ☕ Data & AI Lead at Accenture

Today’s conversation with Petter Bohman from Accenture was enlightening and thought-provoking, especially as we delved into the intersection of leadership and AI. Here are some key takeaways from our discussion:

Don’t Delegate the Revolution – We are in the midst of an unprecedented technological revolution, and no one knows where we will be in 12 months. Leaders and boards cannot rely on a single person to master AI. It requires a collective effort and understanding across all levels.

Universal AI and Data Competence – AI’s broad impact necessitates that everyone, not just specialists, develops competence in AI and data. This is a significant transformation, but essential for success.

Conceptual Understanding Over Technical Mastery – While it’s not necessary for everyone to understand AI at an algorithmic level, a conceptual grasp of AI’s workings and risks is crucial. Leaders should aim to understand how to work with AI and harness its potential.

Multidisciplinary Teams Are Crucial – Multidisciplinary teams have been a cornerstone of agile methodologies for years. With the advent of Generative AI (Gen AI), the importance of these teams is magnified.

Enterprise GPT as the First Step – RAG as the Second – Give your employees access to LLMs (Large Language Models) in a secure way. This is important since you otherwise risk having ungoverned use of public LLMs with your company data. The second step is to enrich an LLM with your internal company knowledge. This is usually done using the so-called RAG pattern, where you feed the LLM with sections of your knowledge base depending on the user’s questions. (RAG = Retrieval Augmented Generation)

Leadership in the era of AI requires continuous learning, adaptability, and a collaborative mindset. How do you embrace AI? Share your insights below, and let’s keep this conversation going!

PS The image is created by giving ChatGPT 4o mine and Petters LinkedIn-pictures and asking for a “coffe and chat image”. (First iteration)

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #wefindandgrowyourleaders
AIMS International Sweden  AIMS International

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Hur viktigt är det med branschkunnande?

Att rekrytera ledare och nyckelpersoner kan ge uppdragsgivare stor potentiell framgång och utveckling. Det är också förknippat med utmaningar och risker. Vem är egentligen rätt? Hur mycket behöver man kunna om den aktuella branschen? Ska man gå på säkra kort eller våga något nytt? Ska man sedan rekrytera utanför de egna landsgränserna så ökar komplexiteten. Det är inte alltid så lätt att greppa språk och kultur. För att inte tala om sättet att göra affärer.

Vi ser att behovet av kvalificerad guidning ökar bland våra kundföretag. Som uppdragsgivare har man ibland ett behov att snabbt och säkert få hjälp i att lösa rekryteringsuppdrag över landsgränserna. Som verksam i AIMS International har man kvalificerat sig att generellt verka som Executive Search-konsult i sitt land. Som här i Sverige – vi gör uppdrag i olika branscher och över hela landet. Vi är generalister. Den bredden gör att vi kan hitta intressanta lösningar över branschgränserna.

AIMS International – Global Practices

Ibland är dock branschkunnandet en nyckel till framgång. I AIMS International har vi därför ett team för varje land men vi har också olika branschgrupper, som vi kallar Global Practices. I dem arbetar vi både strategiskt och operativt med branschspecifika frågor. Allt för att kunna erbjuda våra kunder kunskap och erfarenhet som rör deras branschorienterade behov. Konsulterna i en Global Practice har lång och bevisad erfarenhet inom en specifik bransch. Då det globala perspektivet är centralt för oss är alla geografiska regioner representerade och bara en konsult per land kan bli medlem. Varje Global Practice leds av ett Head som stöds av en Deputy eller av regionala Heads. De känner alla väl till AIMS Internationals historia och organisation.

För att i dagens globala ekonomi kunna hjälpa kunderna med kunskap och konsulter som globalt täcker olika aktuella sektorer har vi idag nio Global Practices:Global Practices - globalt branschkunnande

I varje Global Practice möts vi digitalt mer eller mindre varje månad kring föredrag, samtal och uppdateringar. Naturligtvis möts vi också i samband med års- och regionala möten. Ett mervärde med Global Practices, förutom att kunderna får kunniga och uppdaterade konsulter, är att vi själva hela tiden lär oss mer om branscher och om världen.

Har du frågor eller vill diskutera med oss är du varmt välkommen att kontakta oss

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Våra reflexioner från Säkerhets- och Försvarsföretagens stämma

AIMS International Sweden är sedan 2023 Strategisk Partner till branschorganisationen Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF). Under den gångna veckan hade vi därför möjlighet att delta vid föreningens årsstämma, ett evenemang som i år anordnades tillsammans med Teknikföretagen. Ett av de teman som avhandlades var Sverige i det nya säkerhetslandskapet, vilket ledde till många intressanta diskussioner under dagen.

Försvarsindustrin är en bransch som både i Sverige och världen har hamnat i fokus de senaste åren och som växer kraftigt samtidigt som dess betydelse för Sveriges säkerhet har ökat starkt. AIMS International har som strategisk partner inom våra kompetensområden Executive Search och Board Services en roll att stödja branschen i den förändring som den står inför.

Teknikföretagens nyligen avgångne VD, Klas Wåhlberg, fångade en del av den pågående förändringen när han beskrev hur försvarsindustrin historiskt har varit källan till tekniska innovationer, som sedan efterhand fått även civil tillämpning. Nu har förhållandena förskjutits något då den civila sidan har tagit över innovationsledartröjan på vissa områden. Vi ser en värld där gränserna mellan civil och militär materiel har blivit mindre tydliga och där innovationsflödena strömmar i båda riktningarna.

Korsbefrukta civila och militära produktionsflöden

Den här dynamiken påverkar också hur karriärvägar går. Där det tidigare var mindre vanligt att gå mellan civil och militär industri. Många gjorde hela sin karriär i en triangel mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin samt, inte minst, mellan de olika försvarsindustriföretagen. Nu ser vi nu en ökad rörlighet mellan den civila industrin och försvarsindustrin. Vår bedömning är att den rörelsen kommer att fortsätta och dessutom tillta, dels för att det är helt nödvändigt i den expansion som sker, dels för att behoven av kunskapsöverföring från civil produktion till försvarsmaterielproduktion ökar. Möjligheten att lära av de många gånger högre produktionsflöden som civil tillverkning innebär blir en viktig tillgång när vi står inför krav på snabbare och större leveranser av försvarsmateriel.

Ökad export och internationell samverkan

Vi ser även ett starkare internationellt perspektiv på försvarsindustrin. Det handlar om allt ifrån att exporten ökar, i vissa fall kraftigt, till en expansion av svenska företag på viktiga marknader i världen. En annan fråga som får allt större uppmärksamhet är den om effekten av påverkade globala handelsflöden. Där börjar diskussionen ofta handla om värdet av en inhemsk eller åtminstone europeisk produktion. Även råvaruförsörjning av insatsvaror till produktion av försvarsmateriel är nu en fråga på ett sätt som den inte har varit sedan kalla krigets dagar. I samtal med våra europeiska och nordiska kollegor inom AIMS International, som också arbetar mot försvarsindustrin, hör vi liknande tongångar. Ökningen och delvis återtagandet av försvarsmaterielproduktion och kompetensförsörjningen av denna är helt centrala spörsmål.

Ökad internationalisering

SOFF är visserligen en svensk organisation med svenska företag som medlemmar men samtidigt har en majoritet av företagen internationella kopplingar. Det kan vara alltifrån export av produkter och tjänster till att de etablerar sig på strategiska marknader eller är en del av stora internationella koncerner. Att den internationella dimensionen är viktig märker vi själva av bland annat via rekryteringsbehov över landsgränserna. Det vill säga både där vi rekryterar i Sverige åt utländska aktörer och där vi stödjer svenska företag med uppdrag i andra länder.

Vi ser fram emot fortsatta samarbeten för att stärka en välmatchad kompetensförsörjning till säkerhets- och försvarsföretagen. Det gör vi både med Executive Search, d.v.s. rekrytering av ledare och affärskritiska nyckelpersoner och Board Services, utveckling av styrelser och ledningsgrupper.

Har du frågor eller vill diskutera med oss är du varmt välkommen att kontakta oss

Från oss på AIMS International Sweden deltog Jan Jendeby, Titti Hammarling, Rickard Thorgren och Börje Hammarling i stämman.

Rickard Thorgren och Jan Jendeby

Du kanske också är intresserad av några av våra tidigare inlägg:

Jan Jendeby – Insikter från mina Leadership talks

Annika Hall – Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Titti Hammarling – Har styrelsen den kunskap den behöver om cybersäkerhet och AI?

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Är Asien intressant för dig?

Svenska företag är framgångsrika med att utveckla nya produkter och tjänster. Då Sverige är en liten marknad så har det varit en naturlig strävan för våra företag att också etablera sig utomlands. Sverige är därför idag ett hem för många framgångsrika internationella företag, vilket i hög grad har bidragit till vårt välstånd.

För att lyckas med internationell etablering och konkurrens är det en nyckelfråga att kunna rekrytera till ledande och affärskritiska positioner i de aktuella länderna. Både med svenska personer till olika befattningar i dotterbolagen utomlands men också personer från de aktuella länderna för att säkerställa lokal kompetens, kulturell förståelse och marknadskännedom. Genom internationellt välfungerande Executive Search kan våra kunder på ett effektivt och tryggt sätt få fram de bästa kandidaterna. När ett svenskt företag ska rekrytera utomlands så fungerar vi i AIMS International Sweden som projektledare och våra lokala partners inom AIMS International som de konsulter som genomför den lokala processen. För att kunna hjälpa våra kunder så finns AIMS International i 55 olika länder med konsulter som alla kan genomföra och garantera en internationellt hög standard. Vi är hårt kvalitetsgranskade av AESC, där vi med alla partners är medlemmar.

Låt oss här blicka österut. Vi har lokala kontor i alla de viktigaste länderna i Asien och Stilla havsregionen (APAC) som Indien, Japan, Kina, MalaysiaSingapore, Sydkorea och Vietnam. Representanter för AIMS International i dessa länder samlades nyligen i Tokyo för en tredagarskonferens som lyfte fram regionens unika styrkor och dess gemensamma vision för framtiden.

Är det aktuellt för er att dra nytta av APAC-marknaden? Kontakta oss på AIMS International Sweden för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

När förebilder får oss att växa

Har du någon förebild som gett dig omvälvande inspiration och som har bidragit till din utveckling på djupet?

Med förebild menar jag då en person som man ser upp till, beundrar och lär sig viktiga saker av. Med våra olika erfarenheter, personligheter, mellanmänskliga sammanhang och ambitioner lär vi ha mycket olika upplevelser av att ha förebilder. Det kan vara en person som står oss nära, som vi har en professionell kontakt till eller som vi följer med intresse på avstånd.

Redan som barn har vi våra första förebilder, om vi är så lyckligt lottade som alla barn borde få vara. Föräldrar, andra vuxna och halvvuxna individer. För min del var det pappa jag såg upp till på det där speciella sättet. Jag lärde mig mycket av honom och det kanske allra viktigaste han gav mig var att han med kärlek trodde blint på mig. Han fick mig att våga samtidigt som han var tydlig med att jag måste vara beredd att arbeta hårt för att uppnå mina mål. Jag lämnar pappa därhän och går till några viktiga förebilder, som påverkat mig märkbart i vuxen ålder. För ja, det är fantastiskt att ha förebilder som vuxen också och för den del hela livet ut.

Det två förebilder som betytt extra mycket för mig som vuxen är:

Daniel Yolleck var under en tid President för AIMS International och en framgångsrik strategisk coach och mentor på högsta nivå. Han hade en ledarstil, som fick mig att på allvar tänka till kring förmågan att bekräfta andra samtidigt som han kunde samla oss inför både positiva mål och utmaningar. Han lärde andra att ställa frågor till sig själva och andra. Han lyssnade på ett sätt som fick människor att känna sig hörda. Han talade på ett sätt som utmanade människor att bli bättre, både professionellt och personligt. Jag frågade en gång vilka det var som ville få coachning och han svarade ”de bästa”. Han lärde mig om ledarskap och att man ska söka utomstående stöd, inte bara när man tycker sig behöva det utan lika väl när man är i framgång. Allt är relativt och det finns alltid möjlighet till lära sig nytt och bli ännu bättre när man får dela sin situation eller ambition med en riktigt bra coach.

Min andra förebild dök upp inom ett helt annat område. För många år sedan såg jag en målning, som talade till mig: ”så där ungefär skulle jag vilja kunna måla”. Inte att kopiera utan i den stilen. Konstnären var Åke Arph och jag kontaktade honom för att få gå i hans lära. Det som började med en kurs ledde till att Åke under många år var min lärare, mentor och med tiden en kär och nära vän. Vi utvecklade ett märkligt sätt att kommunicera på och vi målade gärna ihop. Var och en för sig men ändå tillsammans. Det var ofta inte så många ord som sades men ändå förstod vi varandra på djupet. Vi blev stöd för varandra och jag känner att han fick mig att om och om igen gå utanför min bekvämlighetszon.

Och hur är det nu? Det finns så många personer att se upp till. Trots detta ska det mycket till för att någon ska bli en riktig förebild. Jag har en dock. Jag är löpare och har i dag Jeanie Rice som min starkt lysande förebild. Hon är 76 år och satte nyligen världsrekord för sin åldersgrupp i TCS London Marathon. Tiden är inte det viktigaste men den var imponerande 3:33:27. Hon är min förebild för att man kan åldras på olika sätt. Jeanie tänker och säger ”never underestimate your ability”. Hon springer med unga män som hon kunde vara farmor till och fokuserar på DET. ”We never talk about age”. Det tycker jag vi kunde ta efter i yrkeslivet också.

Jeanie Rice

 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se