Archive for Ålder

Millennials visar vägen

Vad driver Millennials* i sina karriärval? Nyligen publicerade artiklar visar att det finns tre viktiga punkter.

  1. Rättvis lönesättning
  2. Att göra sin röst hörd
  3. Att det finns ett starkt ledarskap

Jag upplever att det varit mycket debatt om Millennials som handlat om att de varit svåra att förstå sig på. Att de inte riktigt gått att samarbeta med på det sätt vi kanske är vana vid och att de inte gett sken av att vara särskilt ambitiösa. Det är extra roligt att då få ta del av en undersökning på Great Rated, ett företag som undersöker arbetsplatser tillsammans med ett inlägg på A Great place to work. Den visar på att millennials vill bli sedda som personer, inte bara som anställda. Man vill ha en mer human arbetsmiljö. Fler som var nöjda på sin arbetsplats säger sig vara det på grund av att de har en rättvis lönenivå. Det är alltså okej att arbeta mycket bara lönen är rättvis. Och så vill de överlag ha kompetenta ledare.

I en annan äldre artikel på Forbes läser jag bland annat att 64% av Millennials vill vara med och göra världen till en bättre plats att vara på.

Att 88% hellre vill ha en arbetskultur byggd på samarbete snarare än en tävlande miljö.

72% vill vara sin egen chef men av de som vill ha en chef önskar 79% att chefen ska vara mera som en coach eller mentor.

Kan Gen. Y vara med och arbeta för mera humana arbetsplatser där alla blir uppskattade som individer så ser jag fram emot morgondagens ledarskap. Tittar vi på USA kommer 86 miljoner människor, motsvarande 40% av all arbetskraft 2020 bestå av Millennials.

Jjag tycker det är intressant att tänka på hur vi kan utveckla oss i frågor kring ledarskap. Att lära oss att lyssna bättre på millennials så att vi kan utvecklas tillsammans.

The One

*Millennials även kallad Generation Y, de som är födda runt tidigt 1980-tal till tidigt 2000-tal.

Posted in Ålder | Leave a comment

41-50-åringar hetast på arbetsmarknaden

Fyra av fem chefer rekryterar efter ålder.

Tidningen Chef har gjort en chefsundersökning kring ålder och chefsskap. Den visar bland annat att 73% av de tillfrågade cheferna har en uttalad policy om att se till att arbetsgruppen består av medarbetare i olika åldrar och rekryterar utifrån den policyn.

Endast 3% rekryterar helst unga medarbetare. Nästan hälften av cheferna i undersökningen tycker att ålder är en viktig faktor. Nyttig läsning för de som tror att de är för gamla för att söka vissa jobb och samtidigt en viktig påminnelse om att det likaväl kan vara en nackdel att begränsa sig i sitt urval när man söker kandidater till en tjänst.

Läs hela undersökningen.

Posted in Ålder, Ledarskap, Rekrytering | 1 Comment

Är jag för gammal?

Är det verkligen fyra år sedan sist? Har barnen blivit sådär stora? 20-års jubileum? Dags för 50-årskalas? Börjar pensionsåldern närma sig?

De flesta känner säkert igen sig. Man upplever en stund av perspektiv och inser att åren rusat i väg. Bilden i spegeln och nytagna fotografier visar en person med ett, till vissa delar, förändrat yttre. Lite högre hårfäste? Några extra kilon? Grå i stället för blond? Eller kanske mer vältränad och snyggare klädd än någonsin? Kanske någon som landat i sig själv? Någon som börjat om på nytt spår professionellt och/eller privat?

Vilken livsbana vi än må befinna oss på så åldras vi, och det märks naturligtvis. För många av oss sker dock inte ”förfallet” inuti. Där är vi ofta märkbart ålderslösa. Vi har erfarenheter och mognad som ger glädje och säkerhet. Vi är i stort sett samma personer, men vi struntar mer i vad andra tycker och känner oss säkrare på vad som är viktigt i livet.

Hur ska vi då förhålla oss till egen och andras ålder när det står en sak på CV:n, medan den verkliga åldern verkar vara något högst relativt?

Som executive search-konsulter möter vi, kanske oftare än många andra, frågor kring ålderns betydelse i arbetslivet och karriären. Finns det något intresse för en sådan som mig? Har jag någon chans nu när jag är si och så gammal?

Tyvärr ser många rekryterande företag alltför snävt på åldern. Vi vill ha någon i 30-40-årsåldern, säger de. Vid djupare diskussion framgår dock ofta att huvudfrågan inte gäller den faktiska åldern, utan behovet av driv och entusiasm hos kandidaterna.

Jag har själv arbetat länge med rekrytering. Det har inneburit otaliga möten med kandidater i alla åldrar. Någonstans på vägen har jag blivit immun. När man fokuserar på en människa – på vem hon är, vad hon kan och vad hon vill – så är åldern ibland helt missvisande. I dag går jag på min personliga uppfattning i stället för att se på födelseåret. Tyvärr kan detta slå åt båda hållen för kandidaterna. Det handlar inte bara om att ge någon med högre ålder chansen. Det kan lika väl handla om att välja bort någon som inte har glöden och viljan.

Till dig som är kandidat och har funderingar kring din ålder – försök att ge utrymme för din personliga vetgirighet, utveckling och glädje. Gör det du tycker om och ser som viktigt. Ta dig själv på allvar. Det är aldrig för sent att göra ett nytt val i livet!

Till oss alla: Lägg åldersdiskrimineringen åt sidan och upptäck vad som finns i människan du har framför dig.

Posted in Ålder, Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se