Archive for Coaching

Självkännedom – en nyckel till gott ledarskap

I mitt arbete möter jag dagligen intressanta personer som är i olika skeende i sin karriär. En gemensam nämnare för de som är verkligt framgångsrika är de som reflekterat kring sig själv och sina förmågor, dvs de som har en god självinsikt, självkännedom. De som har en realistisk uppfattning kring sig själv.

Styrkor och svagheter

Självkännedom innebär att man förstår sin personlighet och motivation, sina beteenden, vanor, reaktioner och tankar. Vi har alla styrkor och svagheter och det viktiga är att vara medveten om dem och hur de påverkar både oss och omgivningen.

Självinsikten ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas då det ger dig en öppenhet för coachning, lärande och en medvetenhet om var dina begränsningar finns. Detta är viktigt för att veta till exempel vilka andra kompletterande personligheter och kompetenser jag bör omge mig med för att lyckas med mitt uppdrag. Vilken företagskultur, miljö och under vilket ledarskap kommer jag bäst till min rätt i? Trivs jag med väldefinierade processer och strukturer eller vill jag själv vara med och bygga och skapa dem? Kommer jag vara mest framgångsrik i ett entrepreneuriellt företag eller i de stora matrisorganisationerna?

God självinsikt skapar större förtroende

Större självinsikt och bättre självkännedom kan också hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner. Att lära känna sig själv och sina egna känslor är därför en viktig nyckel till framgång – både privat och i arbetslivet. Om ditt beteende inte uppfattas så som du önskar kan du inte heller räkna med att få de effekter du önskar. God självinsikt skapar också ett större förtroende hos din omgivning, ledarskapet blir mer autentiskt, förutsägbart och mer stabilt vilket skapar större förutsättningar att lyckas som ledare.

Fokus på matchning

När vi rekryterar ledare är självinsikt och personlig mognad något som vi lägger stor vikt vid för att säkra en god match. Vi söker efter en samstämmighet med hur individen ser på sig själv och sina beteenden, hur omgivningen uppfattar dem och hur de faktiskt uppträder och uppfattas under en rekryteringsprocess. Vår roll som rådgivare under processens gång gentemot både kund och kandidat är viktig för att säkerställa en god matchning. Här tar vi stöd av assessment, referenstagning och vår erfarenhet som personbedömare.

De flesta bedömer själva att de har en god självinsikt. Intressant är dock den forskning som Tasha Euris hänvisar till i Working with People Who Aren’t Self-Aware i Harvard Business Review (2018-10-19) som visar att 95% av alla tror att de har en god självkännedom medan det i verkligen endast är 10–15% som verkligen har det. Hur har vi det då med självinsikten? Det krävs både vilja, mod och nyfikenhet för att öka sin självinsikt.

Hur kan man jobba med att förbättra sin självinsikt?

  1. Börja med att identifiera dina grundläggande personliga egenskaper och hur de påverkar dig i samspelet med andra och ditt jobb. Vad hos dig själv är det som gjort att du lyckats och misslyckats med det du åstadkommit?
  2. Fundera kring dina beteenden i olika situationer, dvs när du är på gott humör, när du har flow, vid en deadline, i förändring, när du är trött etc. Vad och vilka beteende får dig att reagera känslomässigt? Identifiera vilka beteenden som kommer lätt för dig och vilka som kräver mer energi.
  3. Spegla dig via din omgivning. Hur uppfattas du av din omgivning? Ställ frågan till de som du samarbetar med, de som rapporterar till dig och till din närmsta chef? Stämmer bilden de ger med din egen självbild?

Så mitt råd är att ge dig tid till självreflektion för att få ut din fulla potential. Glöm inte att vi ständigt utvecklas genom andra och vår miljö så självinsikt och självkännedom är något vi hela tiden behöver värdera och omvärdera för att ha en så korrekt och sanningsenlig självbild som vi bara kan.

självkännedom

 

 

 

 

Posted in AIMS International Sweden, Coaching, Utveckling | Leave a comment

Ensuring effective onboarding through mentoring

I have previously written about coaching as a development tool and method and how it can benefit the improvement of the organizational performance . In this article I will look further into how companies ensure a fast and high-quality onboarding process by applying mentoring and coaching as a tool.

Based on this HBR article approximately 70% of Fortune 500 companies provide new employees mentoring support after joining the company. The recent studies evidence that these mentoring programs are clearly providing substantial benefits in terms of increased performance.

Individually designed programs

So how are these programs effectively established and how to ensure that you maximize the benefits? We have designed several onboarding programs including mentoring programs for senior experts and leaders and want to share below our experiences.

The critical question is if the onboarding program is optional or not. We have seen that some new managers simply do not see the need for a full program, and they decline mentoring (and also some other parts of onboarding programs). However, it is finally for the company to decide how the onboarding and introduction is managed. Our experience, supported by the research, is that well-designed onboarding programs will increase the performance which itself speaks in favor of having the program as a mandatory for everyone. At the same time for the senior leaders, we recommend highly individualized programs which are based on their specific onboarding challenges.

Include at least 3 mentoring meetings

We believe that a solid onboarding program includes at least 3 mentoring meetings. In practice this means that the new manager will be provided an experienced peer or senior managerial support in addition to support provided by his/her ordinary line manager. The mentor is acting voluntarily and providing his or her professional experience in the relevant field and many years of experience of company culture, products, services, decision making and collaboration through internal networks.

Enable faster introductions to the company culture

The main task for the mentor is to enable the fast introduction to the company culture and “unwritten/unsaid rules”. This might include sharing experiences on what kind of challenges other newly employed managers have faced. It is good to note that even mentor acts on the behalf of the company, not for his or her own interests, a successful mentoring relationship is also benefiting the mentor when providing new insights and outside-in perspectives to him or her.

Onboarding programs with clear targets

Onboarding program which includes mentoring should have some clear targets and evaluation in the end. This ensures that the program continues developing based on the needs of the new managers

To sum up, including mentoring into onboarding programs will increase the companies to reach high-quality results within a short timeframe.

We at AIMS International Sweden are specialized in supporting companies broadly when working with talent management issues including building new way-of-working and providing coaching, leadership assessments and executive search. Please contact us in AIMS International Sweden in case you want to hear more from the solutions we can provide.

Mikko Taipale works as a Partner in AIMS International Sweden. He is a member of Talent Management and Automotive & Mobility Global Practice Teams. Mikko works and is a certified leadership coach (ACC) and has worked as coach and mentor in many organizations. Before starting in AIMS International Sweden he worked close to 20 years in large corporates as a HR leader with a focus on talent management practices.

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden, Coaching | Leave a comment

Välkommen Jonas Carpvik!

Vi har den stora glädjen att meddela att vi har inlett ett samarbete med Jonas Carpvik och hans konsultbolag Carpvik Consulting! Vi hälsar i och med detta Jonas varmt välkommen till vårt Sverige-team. Jonas kommer hos oss att verka som Associated Senior Consultant inom Board Services och Executive Search. Med sin gedigna erfarenhet från uppdrag som VD, styrelseordförande och styrelsemedlem får kunder i Jonas en konsult, som stödjer deras verksamheter i samverkansfältet mellan ägare, styrelse och ledningsgrupp. Han kommer att arbeta med internationella och nationella uppdrag med Jönköping som bas.

Bakgrundsmässigt har Jonas lång erfarenhet från automotive men också från andra branscher. Han har mycket god kännedom om ägarledda företag och har i dagsläget konsultverksamhet med fokus på ledarutveckling, coachning och affärsutveckling. Han är certifierad ledarskapscoach.

Tillsammans med Jonas kan vi hitta rätt ledare och nyckelpersoner till kunduppdrag och stötta dem att växa som människor och i sina ledarroller.

Titti Hammarling, Managing Partner i AIMS International Sweden:

Med Jonas Carpvik som Associated Senior Consultant i vårt team stärker vi vårt kunderbjudande i uppdrag riktade mot styrelser och ledningar. Då han också är en synnerligen klok person som har fokus på både affär, resultat och på hållbart ledarskap så ser vi mycket fram emot en gemensam framtida utveckling.

Du får kontakt med Jonas Carpvik på +46 766-77 77 77 och jonas@aimsinternational.se.

Vill du höra mer från oss på AIMS International Sweden så är du välkommen att kontakta Titti Hammarling på +46 70 521 46 81 och titti@aimsinternational.se.

Inom kort publicerar vi ett inlägg där du får möjlighet att lära känna Jonas Carpvik och hans sätt att arbeta närmare.

Jonas CarpvikJonas i sommarmöte med några av AIMS International Sweden-konsulterna. Hela teamet möter du på aimsinternational.com

Posted in AIMS International Sweden, Board Services, Coaching, Executive Search | Leave a comment

Boost – a short movie to support leadership sustainability in times of uncertainty

How can we support sustainability and wellbeing in times of uncertainty? That was the starting-point when we produced our latest short movie. We hope that the video can give some encouragement and inspiration to stay strong and mentally focused.

Regards from Börje, Göran, Mikko, Rickard and Titti

AIMS International Sweden

At our Youtube-channel you can also see our other videos

 

Posted in AIMS International Sweden, Coaching, Film | Leave a comment

I thought I was a perfect candidate

… but I was told I am overqualified – how to think?

Based on many coaching sessions with candidates I see some common questions coming up time after time. One of the hot topics in career coaching sessions for experienced and senior clients is how to think in a following situation:

You have applied for a position you really believe you are the perfect candidate for – you have all the formal functional requirements, you have had many years of experience of similar challenges and you have the needed leadership and management experience. Still, you were not even interviewed or, if you did, did not get an offer. The popular feedback from many recruiters is that you are overqualified. Or in other words, the employer does not believe this is the right level for you and you would probably get bored or demotivated because the job would not provide enough challenges.

How should I think?

First, you may choose to agree that you were overqualified. This means that you accept that you made a mistake, and the job would most likely have not been a right fit and you should never have applied. This means that you need to go back to your own expectations, requirements, competence, and experience and revise your job search strategy.

However, it is quite common that you disagree with the recruiter. When you have had very senior assignments in the past you might feel inspired when working more operationally or having a smaller team. You sincerely applied for the job with a true believe that the company and role description would exactly meet your expectations. You wanted to have this position, not a  at a higher level or providing more complexity, higher management level or huge salary increase. In my coaching sessions I see disappointment and even anger when you were disqualified as overqualified.

After receiving such feedback, I suggest you get over your disappointment and negative feelings and revise your job search strategy. Situations vary of course a lot but here are my top take-aways after many years of career coaching.

  • I believe the most critical item is to analyze what kind of jobs you want to apply to taking into consideration that you can sometimes be regarded as overqualified. This is needed to create clear limitations meaning which ones of your requirements are “must haves without compromise” and “nice to haves with some flexibility”.
  • You need to communicate why you want to have the particular position. Your CV and Cover letter need to be updated to reflect this. The best way is to express what is your personal desired potential of the role. As an example, if you have +20 years of experience on managing IT projects and the requirement is minimum 5 years, you already know that you risk being regarded as overqualified. My proposal would be that you clearly identify the arguments supporting your job application such as learning new products or working for a company within your specific interest area.
  • Having the feeling of being a perfect candidate might be both good and bad in the interview situation. You may sound very trustworthy and competent, but you might also risk for be perceived as arrogant with a “know-all” attitude. Therefore, you need to practice your interview skills and techniques.

To sum up, in practice, this means that you only apply for the positions you really want, feel motivated for and can be transparent both to yourself and the recruiter why you want to have the job. In interview situations you will need to demonstrate high motivation, collaboration skills, openness towards new learnings and cultural adaptiveness.

By following these steps, you work proactively against the argument of being overqualified and reduce the risk of losing an opportunity you really want.

When you work on your strategy, finetune your CV and cover letter and practice your interview skills you will increase your chances remarkably. A good career coach can help you with these areas and challenge your current way of thinking and support you to  perform better in your search for your next assignment.

We, at AIMS International Sweden, ensure major focus on supporting that our clients always find the best available candidate to each position. By doing this we continuously interview the candidates with various experience and secure that we understand both the employer and candidate expectations. We are always transparent when sharing the feedback to our candidates and very often provide individual career coaching as a part of our Candidate Management Process. Through our Talent Management Solutions, we put extra focus on coaching and supporting onboarding and making sure that our candidates will perform in their new assignments.

overqualified

Mikko Taipale                                                                                                  

Senior Consultant
Executive Search and Talent Management

You might be interested in these articles:
Your recruitment practice should strengthen your Employer Brand
Strategic talent management – not only for large corporates
Meet Šarūnas Dyburis

Posted in AIMS International Sweden, Coaching | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se