Archive for Dagsnoteringar

Att följa för att kunna leda

Ett framgångsrikt ledarskap samlar och visar vart man ska och varför.

Ett framgångsrikt ledarskap ger också plats åt andras mod och beslut följa. Det får medarbetarna att vilja bidra med sitt bästa och att växla ut sin utvecklingspotential.

Ingen ledare är dock bäst på att leda alla i allt och alltid.

Ledarskap i vår tid handlar allt mera om att ha förmågan att växla mellan olika roller inom ramen för sitt uppdrag. Man kan inte veta mest och bäst men man kan ta tillvara den kraft och den kompetens som finns runtomkring en. Man kan också se till att bli en mästare på att rekrytera framtidsspelarna. Man kan lära sig att ständigt uppdatera sitt förändringsledarskap.

Med de mångfacetterade utmaningarna som möter ledare i dag krävs det att man kan följa för att kunna leda en verksamhet till succé. Annars riskerar man att bli ett hinder när de som vet bättre skulle kunna bidra till framgång. Att följa inom olika områden innebär inte att man frångår sitt övergripande ledarskap. Det medför tvärtom att man själv som ledare är i utvecklande rörelse. Att ens medarbetare kan få växla ut sin potential och kompetens där de är istället för hos någon annan.

ledning

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Vi blir AIMS International Sweden och välkomnar nya kollegor!

Verksamheten i Hammarling Consulting övergår från den 15 augusti i AIMS International Sweden.

Titti Hammarling: “Efter många extraordinära år i Hammarling Consulting är vi nu redo för nästa steg. Som ny partner i AIMS International sedan april i år rebrandar vi vår Executive Search verksamhet till AIMS International Sweden. Vi gör detta för att erbjuda multinationella kunder än mera integrerade lösningar. Med mer än 12 års erfarenhet från internationella kundsamarbeten och med ett starkt team strävar vi efter att vara ett förstahandsval när kunder söker samarbetspartner för internationella Executive Search uppdrag. Samtidigt vill vi fortsätta serva våra svenska kunder på bästa sätt och ser att den starka internationella tillhörigheten ger ett mervärde också till lokala kunder”

AIMS International Sweden har framöver en tydlig tillväxtstrategi. Två nyckelpersoner ansluter sig i dag:

Arne Orhaug blir verksam i bolaget som partner och Executive Search konsult. Han har 15 års erfarenhet från ledarskap och internationell försäljning. Han har bl.a. verkat som försäljningschef och VD inom elektronik- och programvaruindustrin i Norden och Europa. Arne har sedan 2007 varit verksam som rekryteringskonsult med inriktning mot IT/Telekom.

Börje Hammarling blir ansvarig för marknadsföring och affärsutveckling med fokus på internationella affärer. Han har lång erfarenhet från finansbranschen och har bl.a. verkat som marknadschef, försäljningschef för institutionell försäljning och aktiemäklare. Han har sedan tidigare erfarenhet från rekryteringsföretag och AIMS International.

Andra nyckelpersoner i AIMS International Sweden är idag:

Göran Arvidson: Partner och Executive Search konsult. Göran har de senaste fyra åren arbetat som som Executive Search konsult i Hammarling Consulting. Han har under dessa år också aktivt varit verksam i internationellt rekryteringsnätverk. Före Hammarling Consulting var Göran bl.a. konsult inom kommunikation och IT-chef.

Titti Hammarling: Managing Partner och Senior Executive Search konsult. Har lång erfarenhet från Executive Search. Har via tidigare bolag över 10 års erfarenhet av AIMS International och över 15 år av internationell rekrytering. Hennes bolag Hammarling Consulting blir huvudägare i AIMS International Sweden.

Det nya, utökade partnerteamet kommer att bygga vidare på Hammarling Consultings erkända styrkor såsom strategiska samarbeten och high-end Executive Search tjänster.

För mer information – kontakta:

Titti Hammarling på +46 70 521 46 81 eller titti@aimsinternational.com

Göran Arvidson på + 46 73 546 42 20 eller goran@aimsinternational.com

Arne Orhaug på +46 72 508 06 66 eller arne@aimsinternational.com

Börje Hammarling på +46 73 337 90 30 eller borje@aimsinternational.com

Hammarling Consulting numera AIMS International Sweden

Posted in Dagsnoteringar | Leave a comment

Fakta om Executive Search i ett globalt perspektiv

Uppfattningarna om rekrytering i allmänhet och Executive Search i synnerhet skiftar beroende på egna erfarenheter och perspektiv. För ett tag sedan kom AESCs Executive Talent 2020 och den ger värdefull fakta både om kundernas förväntningar och om Executive Search branschens utveckling. Läs den om du upplever att du vill uppdatera din bild.

Själva packar vi i dag våra väskor och reser till årets världsmöte i AIMS International som hålls i Vilnius. Att möta kollegor från 50-talet länder ger också värdefullt perspektiv på vår verksamhet och vad vi kan göra för våra kunders framgång i rekryteringssammanhang.

Hälsningar,

Titti och Göran

Chicago

Posted in AIMS International, Dagsnoteringar, Executive Search, Tips, Utveckling | Leave a comment

Yttre och inre glastak

Det pratas ofta om glastak. Glastak som placeras ovanför våra huvuden av andra och som hindrar oss att komma uppåt i karriären.

Vi ser dem slå emot oss när omgivningen inte uppfattar vår potential utan kategoriserar oss som inte lämpliga för uppdrag vi själva gärna skulle vilja ha. Exempelvis kommer vi lätt att tänka på de där taken i samband med att 64 % av de som tar högskoleexamen i Sverige är kvinnor men att det är män som sitter på de flesta VD-stolarna.

Det är uppenbart att glastaket slår emot många kvinnor men det är överlag svårt att komma in i sammanhang där man bryter mot gällande normer och mycket starka kulturer. Kvinnor, unga, gamla, med andra språk, från andra branscher. Det är som en reflex att inte vilja ha in eller att spotta ut det eller den som bryter för mycket mot det gällande.

Vill vi utvecklas personligen och göra yrkesmässig karriär behöver vi lära oss tackla andras mentala tak över oss själva och vi ska verkligen passa oss så att vi inte lägger hela skulden på andra. De flesta av oss bygger nämligen också våra egna glastak. Vi har tankar kring vad vi passar för och vad vi klarar av. Det är bra att vara realistisk men ofta tänker vi alldeles för snävt kring våra egna förmågor. Allt är inte möjligt men väldigt mycket ändå och det är ett bra steg att bli medveten om vad vi ger oss själva för möjligheter.

Viktiga frågor blir:

Var har jag mitt egenhändigt byggda glastak? Vad består det av och vilka områden av mig själv täcker det?

Är jag rädd för att misslyckas? Tillåter jag mig att lyckas?

Har jag specifika normer som håller mig tillbaka? 

Är du intresserad av dessa frågor så kan du få god hjälp av att träffa en coach som kan följa dig på vägen. Du kan också starta en liten glastaks-grupp som träffas för att förtroendefullt dela erfarenheter och tankar samtidigt som ni stöttar varandra.

Känn uppmuntran av bilden att du en dag kan du stå på ditt tidigare tak.

Lycka till!

Glastak

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Hur är chefer som rekryterare?

Många chefer kan rekrytera och de arbetar med framförhållning för att få in rätt nyckelkompetens i de verksamheter de leder. Vinsterna av framgångsrika rekryterings-uppdrag kopplade till  långsiktig chefsförsörjning är lätta att förstå.  Ändå framstår faktum att långt ifrån alla chefer är bra på att välja medarbetare. Felrekryteringar är tyvärr vanliga. Kostnaderna för sådana är höga och de vållar därtill stor skada för de verksamheter och personer som berörs. Man undrar så klart varför och vad som kan göras för att få fler rekryteringar att bli lyckade.

Med åren har jag blivit allt mer intresserad av och observant på hur rekryterande chefer sköter uppgiften att rekrytera. En intressant fråga är vilka effekterna blir av att ha chefer i verksamheten som av olika anledningar gör dåliga rekryteringar. Kanske inte bara en gång utan som om och om igen gör felaktiga eller mediokra rekryteringar.

Fick ett material från Ledarna i min hand där Jörgen Kihlgren säger:

Chefer rekryterar framtidens chefer och personal och är därmed nyckelpersoner för sin arbetsgivares- och samhällets kompetensförsörjning. Det är därför viktigt att verka för att tillsättningar av chefer och medarbetare sker på ett professionellt sätt, där kompetens värderas utifrån uppgift som ska utföras. Gamla mönster reproduceras ofta vid rekrytering. I rekryteringsprocessen är det lätt att falla i fällan att rekrytera någon som liknar en själv och sådant man själv blivit belönad för. Detta kan medföra såväl mindre mångfald som mindre lyckade rekryteringar som blir kostsamt för organisationer, individer och samhället.

Novus fick 2014 i uppgift av Ledarna att genomföra en undersökning på temat ”Chefen som rekryterare”.  Man ville se hur rekryterande chefer ställde sig till olika frågor gällande rekrytering.

Totalt omfattade undersökningen 1269 intervjuer med personer i målgruppen.

En tredjedel svarade att magkänslan är det viktigaste verktyget vid rekrytering.

På frågan vad cheferna skulle vilja göra annorlunda i nästa rekrytering gavs svaren:

  • Ha tydliga krav för att få ned antalet sökande, 26 procent.
  • Lägga mer tid och engagemang på referenstagning, 25 procent.
  • Lägga ned mer tid på kravprofilen, 25 procent.
  • Bättre förberedelse för intervjun, 22 procent
  • Använda fler sökvägar för att öka antalet sökande, 22 procent
  • Använt mig av tester, 19 procent
  • Bättre genomförande av intervjun, 17 procent.

Svaren stöder min uppfattning att det finns mycket att göra för att chefer ska kunna  göra bättre rekryteringar. Alla involverade parter i rekryteringsarbete behöver naturligtvis ständigt se över sin egen beredskap att kunna bidra till goda och hållbara rekryteringsbeslut. Fokuserar vi ändå specifikt på de rekryterande cheferna kan vi rekommendera följande:

1. Ta frågan på allvar och inse vilken strategisk betydelse rekrytering har för verksamheten. Både vad gäller att fylla ett akut rekryteringsbehov och att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig chefsförsörjning.

2. Undvik att sköta rekryteringar på egen hand om du inte är bra på det eller om du sitter fast i gamla mönster av hur man rekryterar. Samspela med någon som kan.

3. Gör de olika momenten grundligt och med eftertanke. Tydlig behovs- och uppdragsbeskrivning samt kravprofil borgar för att processen får en stabil start.

4. Lär dig intervjua så att du själv kan ta reda på det du vill och behöver veta om dina blivande nyckelmedarbetare.

Chefen som rekryterarare

Posted in Dagsnoteringar, Executive Search, Ledarskap, Rekrytering | Leave a comment

Mina 3 år med Executive Search

För tre år sedan bytte jag yrke till Executive search-konsult och det har varit och är en mycket spännande resa. Under den här tiden har jag löst många olika uppdrag.

När jag blev tillfrågad om att börja arbeta tillsammans med Titti blev jag smickrad och samtidigt full av funderingar kring hur jag ville ha min framtid som yrkesperson. Det är en utmaning att byta yrke men den resa och utveckling som det inneburit för mig skulle jag inte vilja vara utan. Att jag skulle lära mig mycket nytt var jag införstådd med och det är en av aspekterna jag tycker om och som var viktig att få tillgodosedd. Vad jag inte förutsåg var att jag dessutom skulle utvecklas så mycket på ett personligt plan. Lite naivt kanske att inte ta med det i beräkningen men låt oss kalla det en positiv överraskning!

Våra uppdrag är komplexa. Nästan alltid handlar det om att personen vi letar efter ska utföra någon form av förändringsarbete. Det räcker inte att matcha en samling CVn mot en uppdragsbeskrivning. Vi måste i grunden förstå kundens situation och behov.

Några av våra framgångsfaktorer inom Exexutive Search enligt min mening

Skräddarsydd research

Varje uppdrag behöver få en egen researchplan. Det gäller att förstå sin sökmarknad på djupet. Själva gör vi det allra mesta av researcharbetet. Det ger oss dagsfärsk kunskap om specifik bransch och sammanhanget som vi ska matcha kandidaten mot.

Generalistprofil

Vi vill inte vara specialiserade på en eller ett par branscher. Istället vill vi vara specialister på att hitta rätt nyckelpersoner oavsett bransch. Sverige är ett litet land och dessa faktorer sammantaget gör att vi valt att vara generalister.

Crossborder uppdrag

Med kollegor i olika länder kan vi hjälpa utländska företag att växa i Sverige och svenska företag att lyckas utomlands. Att dessutom träffa och utbyta erfarenheter och best practice med alla i nätverket ger perspektiv och kontinuerlig kompetensutveckling.

Teamwork

Vi löser våra uppdrag tillsammans. Självklart är det alltid en som är kundansvarig men att internt ta olika roller beroende på uppdraget ger oss ett kreativt flöde som är bra.

Om jag nu ska sy ihop det här så kan jag säga att det har varit fantastiska år. Bredden av uppdrag jag varit med om att lösa skapar en trygghet i mitt kunnande. Jag vill fortsätta arbeta för ett bra ledarskap. Det finns mycket bra traditioner i vår bransch men allra viktigast är att blicka framåt.

Framtiden är ljus, spännande och utmanande!

headhunter

Posted in Dagsnoteringar, Executive Search, Hammarling Consulting, Kreativitet, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Change Management i utveckling

Change Management som begrepp handlade från början om att förstå hur människor påverkas av förändring i ett större perspektiv. Under 1990-talet kom begreppet att tydligare kopplas till förändringsarbete inom företagsvärlden. På 2000-talet har utvecklingen i större utsträckning handlat om att ta fram processer, verktyg och yrkesroller för att leda förändring.

Läser en rapport från Prosci, Best practices in Change Management – 2014 edition De har samlat in data från 822 projektledare i 63 länder och delat in rapporten bland annat i en trendspaning för kommande 2 år respektive 5 år. Här följer några av punkterna därifrån.

Trender för de kommande 2 åren:
Ökad medvetenhet kring behovet av förändringsledning

Deltagarna ser en ökad acceptans för förändringsledning. Man ser inom organisationerna en tydligare koppling mellan förändringsarbete och ökad användaranpassning, minskade projektkostnader och större stöd för projektens framgång som helhet.

Bredare tillämpning av förändringsledning
Ökad intern kompetens, snabbare tillämpning av förändrigsarbete och tillämpning för fler projekt rapporterades. I vissa fall har någon form av förändringsledning blivit ett krav som ett led i processen i projekt.

Ökat stöd från chefer för förändringshantering
Bättre sponsring, inklusive mer synlighet och större engagemang under hela projektlivscykeln. Vanligare med sponsorsamarbeten och större erkännande för mellanchefers roll i att leda förändring.

Verktyg och metoder
Ökad användning av metoder och verktyg för att hantera personal  och den mellanmänskliga sidan av förändringsarbete.

I ett 5-årsperspektiv:
Fortsatt ökad mognad i användandet av Change management
Större vikt vid att utveckla verktyg som är lättanvända, lätta att anpassa efter behov och ett ökat behov av användandet av styrkort. Mätning och statistik kommer öka i betydelse.

Posted in Dagsnoteringar, Hammarling Consulting, Ledarskap | Leave a comment

Veckans bild – 49

Det finns många vackra juldekorationer i stan. Här i Gamla stan har vi bl.a. den spektakulära Kinnevik-julgranen nere på Skeppsbron. Min favorit i år står dock helt nära vårt kontor, mellan Tullgränd och Järntorget. Önskar dig en fin tid fram till jul!

FullSizeRender

Posted in Dagsnoteringar | Leave a comment

Vilket lyckat Open house!

I fredags och lördags hade vi den stora glädjen att ha många gäster i våra lokaler här på Tullgränd. Vi är överväldigade över den stora uppslutningen. Kunder, kandidater, kontakter och vänner i en intressant och generös blandning minglade och tittade på utställningen CARS, som vi inom kort presenterar i ett eget inlägg.

Vi ser evenemanget som ett officiellt startskott på verksamheten i nya lokalerna. Nästan allt är nu på plats efter flytten hit vid årsskiftet och härifrån har vi alla förutsättningar att erbjuda den högklassiga service i våra uppdrag som vi önskar.

Just idag berättar blommor och bilbilder om det som varit medan vi söker kandidater för pågående uppdrag.

Stort tack till alla som kom!

Hälsningar,

Titti och Göran

Öppet hus

Posted in Dagsnoteringar | Leave a comment

OBS! Ny adress OBS!

Vår nya adress är från och med mellandagarna:

Tullgränd 4, 6 trappor
111 30 Stockholm

Vi ser fram emot många intressanta möten hos oss på i nya lokalerna.

Titti och Göran

 

Posted in Dagsnoteringar | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se