Archive for Partners i AIMS International

Möt Šarūnas Dyburis

I spåren av Corona-pandemin börjar tillverkningsindustrin förlägga mer av sin produktion i Litauen

Vi fortsätter att presentera intressanta kollegor inom AIMS International. Den här gången är det Šarūnas Dyburis, som är representerar teamet i Litauen. Šarūnas kommer att delge oss sina tankar om Executive Search i Litauen och om att ökad andel av tillverkningsindustrin förlägger produktion till Litauen och andra länder i Östeuropa som konsekvens av pandemin. Šarūnas Dyburis är Managing Partner för AIMS International Lithuania och Global Head för Consumer Practice samt Team Member i Board Services och Financial & Professional Services.

Hur är Litauen som ekonomi?

Landet är helt anpassat till Europa med EU medlemskap år 2004 och med Euron som valuta sedan 2015 samt medlem i OECD 2019. Landet är också medlem i NATO sedan 2004. Vi har gjort samma positiva europeiska resa som våra baltiska grannar Estland och Lettland.

Litauen har utvecklats till att bli en stark producent av varor och tjänster för den europeiska marknaden i allmänhet och för den nordiska marknaden i synnerhet. Varorna som tillverkas representerar ett brett spektrum av produkter varav de största är livsmedel, kemiska produkter och möbler. Därefter kommer komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Tillverkningsindustrins starka utveckling kräver också en omfattande logistik.

Hur kommer Litauen att bli påverkat av den ekonomiska krisen till följd av Corona-pandemin?

Det är fortfarande oklart då vi inte vet hur djupt kaninhålet är och hur mycket det kommer att skada vår ekonomi.  På kort sikt så kommer vi att påverkas negativt. Det positiva är att Litauen, även om det var nära, kunde undvika en ekonomisk kollaps såsom 2009-2010. Det har påverkat landets kreditbetyg på ett mycket positivt sätt. Litauen har dessutom med 34 % en av de lägsta statsskulderna i hela EU.

På längre sikt så kan det finnas positiva effekter av situationen och några av våra kunder har redan fått erfara detta. Tidigare var (och fortfarande är) Väst- och Nordeuropa mycket beroende av outsourcad produktion av komponenter till Asien och speciellt Kina. Litauiska tillverkare å andra sidan används ofta för att ”balansera” tillförseln. Denna kris visar tydligt hur riskfull det kan vara att outsourca för mycket till Kina och långt bort liggande länder, då det kan leda till störningar i försörjningen av komponenter. Litauiska tillverkare har börjat få några order från kunder för att de ska producera produkter som ingår redan tidigt i forsknings- och utvecklingsfasen men också för att ”balansera” produktionsvolymerna.

Fördelningen är för närvarande är 90 – 10 % med Kina som fått den största andelen av produktionen jämfört med Litauen. Nu får vi höra våra kunder tala om att balansen kanske kommer att ändras till vår fördel. Kinas andel av volymen kan bli 70-80 % i stället. Det skulle innebära en måttlig reduktion för Kinas del men en substantiell förändring för vår del. Väst- och Nordeuropeiska företag verkar nu vara mer intresserad av ”near-shore” produktion av större kvantiteter för att stabilisera logistikflödena.

Kommer förändringen av att Väst- och Nordeuropeiska företag är mer intresserade att säkra upp produktionen att påverka fler länder än Litauen?

På sikt vore det positivt för alla länder i Östeuropa men i synnerhet de som är med i EU. För oss i Baltikum handlar det naturligtvis om hur de nordiska länderna gör i allmänhet och Sverige i synnerhet, som redan nu är en viktig exportmarknad för oss.  Sverige har länge varit den största investeraren i både Estland, Lettland och Litauen. Svenska företag är därför rikligt representerade här inom både bank, finansiella tjänster, livsmedelstillverkning, sällanköpshandeln, telekommunikation, skog- och verkstadsindustrin. Litauen har mycket skog och de stora svenska skogsbolagen finns etablerade här sedan länge. Skogen förädlas till byggnadsmaterial och vi har en stor möbelindustri. Just möbelindustrins utveckling har sin specifika förklaring. Litauen var en del av Sovjetunionen fram till 1990 och inom den planekonomiska ekonomin var Litauens uppgift att bl. a. vara producent av möbler för hela Sovjetunionen. När sedan Litauen frigjorde sig från Sovjetunionen kollapsade så stod vår möbelindustri med en stor tillverkningskapacitet men utan kunder. IKEA insåg att här var en perfekt matchning för dem. Därför har IKEA en omfattande produktion i Litauen för den svenska och hela den europeiska marknaden. Totalt fanns det 2017 16 444 anställda i svenska företag i Litauen. (Källa ekonomifakta).

Vilken sorts kunder och positioner arbetar ni med?

Vi har en stor bredd av kunder – från medelstora företag till stora multinationella företag. De finns i många branscher och är av olika storlekar och geografiskt spridda. Vi har förmånen att ha många av Litauens största företag som våra kunder.

De positioner vi arbetar med är på C-nivå och på nivån under i stora företag. Vi gör också styrelserekryteringar, något som intresset har vuxit för under de senaste åren (Läs mer i inlägget från vårt Nordisk-Baltiska möte).

Hur arbetar ni mer konkret med att lösa internationella uppdrag?

Vi kan så klart kontaktas direkt av kund men oftast blir vi kontaktade av kollegor i AIMS International, som t.ex. av er i AIMS International Sweden. Den aktuella partnern har ofta arbetat med kundens rekryteringsbehov i egna landet och har en längre relation med kunden. Vi sätter samman ett team över landsgränserna för att lösa uppdraget. Vår partner har kunskapen om kunden och kan den lokala marknaden och de landspecifika förhållandena. Många av kunderna ser Baltikumområdet som en marknad och vi kan tillsammans med våra parters i Estland hitta den optimala lösningen för kunden (länk till bloggen om AIMS International Estonia).

Hur vill du beskriva marknaden för Executive Search i Litauen?

Executive Search har blivit erkänt i Litauen och används idag av en majoritet av de största bolagen i landet. Väldigt sällan på senare tid har vi varit tvungna att förklara begreppet för potentiella kunder och hur Executive Search skiljer sig från det traditionella bemanningsföretagens sätt att rekrytera via annons.

Marknaden för Executive Search har vuxit med 5-18 procent varje år sedan 2009-2010. År 2019 var vi på rekordnivå och vi hade en stark start på år 2020 fram tills att Coronapandemin tog fart. Det finns endast ca. åtta företag inom Executive Search i Litauen. Fyra företag kan sägas vara ledande när det gäller omsättning och antal konsulter. Vi har varit nummer två i marknaden under de tre senaste åren i rad.

Vad är det som gör AIMS International Lithuania till ett av de absolut främsta företagen i landet inom Executive Search?

Det finn inget enkelt svar på det. För att nämna några anledningar så skulle jag säga: Service, Kvalitet, Konsekvent agerande, Kundfokus och Uthållighet. Ett aktivt internationellt samarbete är också en styrka. Vi arbetar internt som ett team för att lösa uppdragen. På så sätt får kunden vår samlade kunskap.

Tack Šarūnas Dyburis för samtalet om Executive Search och framtiden i Litauen.

Sarunas Dyburis

Lithuania, Europe

 

Posted in AIMS International, Partners i AIMS International | Leave a comment

Till våra kunder, kandidater och kontakter

Vi vill med detta underlätta för dig att ha kontakt med och få det stöd du behöver från oss i AIMS International Sweden.

Situationen är extraordinär och vi tänker alla till kring hur vi ska agera på bästa sätt – både på ett personligt plan och i våra verksamheter. Vissa företag har redan hunnit långt medan andra står mitt i beslutsfattandet. Med kunskap, snabb hantering och medvetna handlingar kan vi alla påverka det som går att påverka och förhålla oss med respekt till det vi inte kan göra någonting åt.

Vi i AIMS International Sweden vill understryka att vi finns tillgängliga för dig och redo att hjälpa till där vi behövs. Du når oss på telefon, sms, email, WhatsApp, Facetime, Skype, Zoom, Teams, Messenger, mm för kontakt, samtal och digitala möten. På https://aimsinternational.com/en/company/aims-sweden/ hittar du fram till alla konsulterna i teamet.

Personliga möten är i vanliga fall viktiga för oss men inga processer och kontakter behöver avstanna på grund av coronavirusets framfart. Vi tänker också rent generellt att det är viktigt att inte isolera sig kontaktmässigt utan att vi kommer samman och gör vad vi kan för att hålla hjulen rullande. För vår del handlar det om att genomföra uppdrag, vara bollplank och att driva projekt tillsammans med kunder och kandidater.

Tills vidare arbetar vi inom AIMS International Sweden främst hemifrån och bedömer från fall till fall hur vi på bästa sätt hanterar möten. Som internationell verksamhet balanserar vi mellan riktlinjer och val i andra länder och de råd som ges här i Sverige.

Mycket kan inte göras just nu men låt oss gemensamt greppa de möjligheter som finns.

Hälsningar,

Titti, Göran, Mikko, Rickard, Börje och Thomasine

Vi finns här för dig!

Posted in AIMS International Sweden, Partners i AIMS International, Utveckling | Leave a comment

Fem höjdpunkter från AGM i Marrakech

Tillbaka från vårt årligen återkommande världsmöte i AIMS International, som i år hölls i Marrakech, vill vi dela med oss av några höjdpunkter i programmet.

1. NY PRESIDENT

Bernardo Entschev valdes till ny President från en tidigare roll som Global Vice President & EVP Americas. Förutom att leda en intensifierad expansion och utveckling av hela vår globala verksamhet kommer en utökad närvaro i USA att få hög prioritet. För många kunder i Sverige är detta strategiskt viktigt då det ger större möjligheter att få hjälp lokalt i USA. Nyligen öppnades kontor i New York. Bernardo har tidigare arbetat framgångsrikt med rekryteringar mellan främst Nordamerika och Sydamerika, men även mellan USA och övriga världen. Han har också arbetat för svenska bolag i USA. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och kommer att presentera honom närmare i ett kommande inlägg.

Här kan du se en kort intervju med Bernardo gjord av vår kollega Maria Shishkova, Managing Partner i AIMS Bulgaria.

2. VI VÄXER

Idag har vi möjligheten att hjälpa våra kunder med rekryteringar över hela världen. Under mötet i Marrakech presenterade sig nya partners från Argentina, Belgien och Irland. Redan tidigare fanns en närvaro på alla kontinenter och i fler än 50 länder. Expansionen känns stabil och kommer att fortsätta.

3. NU KAN DU SURFA PÅ NYA GLOBALA HEMSIDAN

Den nya, globala hemsidan, aimsinternational.com publicerades strax innan mötet och den ger både kunder och kandidater bättre möjlighet att hitta intressant information och kontaktvägar till nyckelpersoner. För dig som kund kan du leta upp marknader, know-how och konsulter. För dig som kandidat kan vi bl.a. rekommendera denna sida med olika ”Tips and Tricks” kring jobbsökande.

4. KOMMANDE MÖTEN MED KUNDFOKUS

Eftersom våra kunder har behov på olika marknader så håller vi också själva regelbundet internationella möten med olika fokus. Vi tycker om att bjuda in kunder och kan då, på ett enkelt och effektivt sätt, skapa ett givande och tagande med många kontakter och samtal. I september har vi ett Nordic & Baltic-möte i Vilnius där vi samverkar med företag i den regionen och i oktober ett EMEA-möte i München med temat ”Asien möter EMEA”. Nästa världsmöte hålls i juni 2020 i Panama.

5. MAGI OCH SKRATT

För arrangemanget kring konferensen stod Karim Ahniche, Managing Director i Marocko. Förutom konferensens seriösa punkter fick vi tack vare honom oförglömliga upplevelser och fin samvaro i den marockanska magins hisnande skönhet. Tack för alla skratt och för all inspiration! Här kan du läsa mer om vad som hände i Marrakech.

Vill du veta mer om oss i AIMS International och hur vi kan hjälpa dig – kontakta någon av oss:

Titti, Göran och Börje

Posted in AIMS International, Partners i AIMS International | Leave a comment

Möt Bernhard Glaninger

Att arbeta med Executive Search för Svenska dotterbolag i Schweiz

Vi fortsätter presentera intressanta kollegor inom AIMS International. Senaste presentationen blev ett av 2018 års mest lästa blogginlägg för oss (Möt Denis Mattsson). Denna gång är det Bernhard Glaninger från AIMS International Switzerland som vi ber berätta om rekrytering till utländska dotterbolag i landet – allmänt men också specifikt till svenska dotterbolag.

Vad är det som är unikt för Executive Search i Schweiz?

Landet har fyra språk inom en yta som är relativt liten men med en befolkning på 8 miljoner. För att kunna lösa ett Executiv Search-uppdrag väl måste man kunna tala tyska, franska och italienska. I vissa delar så talas också rätoromanska. Om du kan tala alla dessa språk så är du en språkexpert! Internationella företag har så klart engelska som koncernspråk. För att verka som en konsult så måste man därför kunna fyra språk. Med de olika språken kommer olika mentaliteter.

Vi har många utländska företag som är etablerade i landet och det gör att många av våra VD:ar och högsta cheferna kommer från utlandet. Detta tillsammans med de olika språken skapar en mycket internationell affärsmiljö.

Landets ekonomi är extremt sofistikerad och mycket konkurrenskraftig. Arbetslösheten är mycket låg. Just nu ligger den under 3 %.  Det skapar en lönenivå som är mycket högre än den i övriga västeuropeiska länder men så är levnadsomkostnaderna också mycket högre. Till viss del kompenseras detta av låga inkomstskatter och låg moms.

Vilka är de viktigaste råden till ett utländskt företag som önskar etablera sig eller öka sin närvaro i Schweiz?

Vårt land har en federal struktur och är indelat i 25 stycken mycket självstyrande områden (kantoner) och ännu fler kommuner. Företagsbeskattningen varierar därför mycket. Speciella villkor kan och ska det därför förhandlas om. Beroende på vilken bransch som företaget är verksamt inom så är vissa kantoner och kommuner mer fördelaktiga. Olika branscher har också olika centra i landet. Det finns alltid en anledning att verka där marknaden finns så därför är det viktigt att välja rätt lokalisering. Det är dock inte enbart de finansiella och kommersiella skälen att ta i beaktande. Olika språk och mentaliteter spelar också roll.

Hur arbetar AIMS International Switzerland för att lösa Executive Search uppdragen?

Vårt team består av konsulter med erfarenhet från olika branscher, funktioner och språk så att vi som team kan fungera heltäckande. Huvudkontoret ligger mitt på språkgränsen i Fribourg (franska)/Freiburg (tyska). Därutöver har vi kontor i Genève i den fransktalande delen och Luzern i den tysktalande delen. Allt för att med schweizisk kvalitet kunna betjäna lokala, nationella och internationella kunder.

Hur är det att arbeta med svenska kunder i Schweiz?

Det är en bra fråga. Låt mig säga ”underbart”, rätt? Det svenska och schweiziska näringslivet har samma grundvärderingar om hur finanserna ska skötas. Svenska företag lämnar en hög grad av personligt ansvar som vi också gör i Schweiz. Vi har båda höga krav på kvalitet och utveckling. Det är gammal information nu, men det kanske fanns ett skäl till att Sverige och Schweiz 1960 var två av grundarna av tullunionen EFTA. Sättet att tänka, disciplinen och agerandet för frihandel och affärer finns fortfarande. Våra länder är båda affärsinriktade, neutrala och har båda en låg statsskuld.

Hur arbetar ni mer konkret med att lösa ett uppdrag?

Jag blir kontaktad av mina kollegor i AIMS International någonstans i världen. Om vi talar om svenska företag så är det kollegorna i AIMS International Sweden. Kollegorna har oftast arbetat med att lösa kundens rekryteringsbehov på uppdrag från huvudkontoret i Sverige och har som regel en längre relation med kunden. Jag och kollegorna i Sverige känner varandra genom att vi träffas regelbundet och har samarbetat i tidigare uppdrag. Mina kollegor i Sverige vänder sig till oss i Schweiz och vi sätter samman ett team för att lösa uppdraget. De har kunskapen om kunden och vi har den lokala kunskapen. Tillsammans bildar vi ett team där vi här i Schweiz löser uppdraget precis som vi gör med våra lokala uppdrag.

Vilken sorts företag arbetar ni främst med?

Vi har många olika sorts företag som kunder. Det gör vårt arbete mycket intressant. Själv anser jag att en nöjd kund som säger tack ger mig mer än bara pengar. Som tidigare långvarande Verkställande Direktör har lärt mig mycket som jag idag kan ge kunden. Jag ser mig som ett förtroendefullt stöd för en lärande organisation. Det är en trevlig och hedervärd känsla som håller sinnet vaket. Den känslan vill jag inte ändra på. För att svara på din fråga så är min bakgrund från industrin och jag arbetar främst med kunder inom fordon, flyg, lyx- och dagligvaror.

Vad är din yrkesmässiga bakgrund?

Jag började med försäljning och leverans av industrikomponenter och hade olika befattningar inom ledningsgrupper på olika företag. Länge arbetade jag med familjeägda tekniska företag inom B2B och B2C, både som VD och styrelseledamot.

Bernard Glaninger

Som VD var jag ansvarig för affärsutveckling genom omorganisation- och rationaliseringsprojekt som syftade till en mer rationell logistik, decentralisering, organisationsutveckling och som styrelseledamot med implementeringen av systemstöd. Jag har erfarenhet från arbete i Asien med inköp och outsourcing.

Tack Bernhard Glaninger för samtalet och för inblicken hur ni arbetar med Executive Search för svenska och internationella dotterbolag i Schweiz!

Image from Wikipedia.

Posted in Partners i AIMS International | Leave a comment

Möt Denis Mattsson

Vi vill presentera några av våra partners inom AIMS International och först ut i vår serie är Denis Mattsson, Partner i AIMS International Finland. Han har en bakgrund som ledare inom bland annat retail och livsmedelsindustrin både i Finland och Sverige. Vi samarbetar över landsgränserna och här delar Denis med sig av sina funderingar kring ledarskap och framtida utveckling inom FMCG.

Vad ser du som FMCG:s största utmaningar de 5 närmsta åren?

E-handeln kommer att fortsätta påverka FMCG–businessen starkt. Vi kommer att se stora förändringar bland nuvarande aktörer som måste ändra konsumentnärvaron i olika kanaler, både analogt och digitalt. Om du inte anpassar dig till utvecklingen kommer din business att kraftigt tappa i omsättning eller till och med riskera att försvinna. Logistik är en viktig nyckel till framgång. Adlibris kommer, som exempel, i år att prova 1–timmes leveranser till sina konsumenter i Stockholm. Samtidigt kommer Adlibris att investera ytterligare på kundnära komsumentsiter och utveckla algoritmer för att fortsätta förbättra möjligheterna att vara nåbara för deras kunder.

Onlineförsäljningen ökade med 30 % för personlig vård, hälsovård och djurvård förra året. Vilken marknad tror du blir nästa att växa inom e-handel?

Jag tror att inredning, fritid och livsmedel kommer att ha stark tillväxt den närmaste tiden. Liknande utveckling som för kläder, som har påverkat t ex. H&M’s traditionella business. Gudrun Sjödén är ett bra exempel på ett varumärke där e-handelssatsningen och fokus på målgrupp har lyckats stärka företagets position.

Amazon sägs öppna i Sverige lagom till Black Friday i höst. Vad behöver nordiska bolag fokusera på för att klara sig i konkurrensen?

Det är positivt att Amazon kommer till Sverige. Nya säljkanaler kommer att stärka konkurrensen och snabba på utvecklingen. I Sverige gör 66 % av alla konsumenter mellan 18-79 år inköp för ca. 2 000 SEK i månaden via nätet rapporterar Postnord. Denna siffra kommer att växa ytterligare den närmaste tiden när t ex Amazon har etablerats.

Som före detta VD och numera Executive Search konsult: Hur såg ditt förhållningssätt till rekrytering ut under din tid som VD?

Jag använde enbart Executive Search och headhunting för att rekrytera nyckelpersoner på ledningsgruppnivå. Vi använde samma konsult under lång tid, en svensk som då bodde i UK. Han hade djup förståelse för vår business och dess dynamik. Vi fick genom vårt samarbete flera kompetenta personer med stark motivation för vårt team och vår verksamhet.

Vilka var de viktigaste egenskaperna du letade efter hos kandidater?

Personlighet och stark motivation att utveckla sig själv inom global och lokal business. Det är också viktigt att kandidatens egenskaper fungerar i organisationens kultur.

Något du aldrig kompromissade med?

Jag vill inte kompromissa med något gällande rekrytering!

Hur såg din strategiska plan ut kring att bygga dina team?

På HK Scan hade vi över 3 000 anställda i Sverige med en historia från 1899 och med stark kultur. Vi satte tydligt fokus på ledarutveckling och förtroendefullt samarbete genom hela organisationen. Det viktigaste som en ledare behöver, när det gäller att leda andra, är att kunna skapa en miljö där allas potential tas tillvara.

De värdeord vi arbetade efter var:

  • Affärsmässighet – Arbeta lönsamt tillsammans med nöjda kunder och konsumenter.
  • Delaktighet – Vårt samarbete präglas av ansvar, stolthet och glädje.
  • Enkelhet – Vi blir effektiva genom att ständigt söka enklare arbetsätt.

Vi anställde personer som hade starkt kundfokus och som ville bidra till ständiga förbättringar tillsammans med en stark teamkänsla.


För oss i Sverige är Denis Mattsson en partner som i internationella sammanhang bidrar med unik kompetens gällande den nordiska regionen och baltländerna. Det är därför både en förmån och en styrka att kunna samarbeta över landsgränserna – som med Denis i FMCG-sammanhang. Nyckeln är kundernas behov och vår matchning av teamkompetens för att lösa uppdragen.

Denis Mattsson – CV

2013 –
AIMS International Finland & Estonia
Partner, Executive Search Consultant

2006 – 2012
HK Scan Sweden AB
CEO

2005 – 2007
Raisio Foods, Finland
Managing Director

1998 – 2005
Atria Plc, Sweden & Finland
Commercial Director

1992 – 1998
Nestlé S.A. Finland
Commercial Director

2010 –
Ett flertal styrelseuppdrag

Denis Mattsson

Denis Mattsson på Linkedin
AIMS International Finland

Posted in AIMS International, Partners i AIMS International | Leave a comment


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 756 73 30 | info@aimsinternational.se