Archive for Rekrytering

Behöver du rekrytera i ett annat land?

Rekryteringar är kritiska för ett företags utveckling. De kostar tid och pengar. Bär på enorma möjligheter när matchningen mellan behov och kandidat stämmer eller överträffas. Är svidande bakslag när de går fel.

Ska man rekrytera nyckelpersoner utanför den egna hemmamarknaden blir det extra komplext och frågorna kring möjligast bästa tillvägagångssätt är ofta många.

För att internationella rekryteringar är så centrala för många av våra kunder handlar vårt huvudprojekt under 2015 specifikt om just Crossborder uppdrag. Hur vi  på bästa sätt kan bistå våra kunder i deras internationella satsningar. Vare sig det handlar om att ersätta befintliga nyckelpersoner, att etablera sig på en ny marknad eller att växa sin verksamhet i något land.

Som många andra Executive Search företag är vi partners i ett internationellt nätverk och vi har lång erfarenhet av att rekrytera nyckelpersoner mellan olika länder. Samtidigt ser vi att det, förutom den generella internationella rekryteringskompetensen, i dag behövs ett lyhört och skräddarsytt förhållningssätt till kund för att de bäst ska kunna växla ut sin potential. Det ena företagets rekryteringsstrategi kan behöva skilja sig väsentligt från det andras. Nyckelfrågan är hur just du och ert företag ska nå optimal framgång när ni rekryterar.

Fri rådgivning: Vill du ha ett samtal eller möte för att konfidentiellt diskutera just dina frågor kring internationell rekrytering? Du är välkommen att kontakta oss så bokar vi tid. Här finner du våra kontaktuppgifter om du inte har dem sedan tidigare.

Vi ser fram emot ett spännande Crossborder-år.

Posted in Executive Search, Rekrytering, Tips | Leave a comment

En film om oss

Här en helt ny presentationsfilm om vårt sätt att arbeta och om teamet i Hammarling Consulting. Vi har gjort den med Karl Nilsson bakom kameran och med musik av Kieron James.

Trevlig helg!

Posted in Executive Search, Film, Hammarling Consulting, Praxi Alliance, Rekrytering | Leave a comment

Bra att veta om Headhunters

The Truth About Working With Headhunters publicerades i Forbes förra måndagen. Det som sägs i artikeln stämmer bra för vår marknad också.

Det är egentligen bara en sak som vi behöver kommentera. Det står att vi headhunters söker kandidater i vår databas. Vi tittar givetvis i vår databas men det räcker inte för att lösa våra rekryteringar. Vi gör skräddarsydda söksplaner för varje enskilt uppdrag för att nå de kandidater vi önskar attrahera till våra kundföretag.

Det är inte konstigt att det finns många olika uppfattningar om och förväntningar på rekryterare eftersom det finns så skiftande affärsmodeller och förhållningssätt inom ett och samma skrå. Det är dock tråkigt när oseriösa aktörer drar ner ryktet för alla dem som gör ett  professionellt och viktigt arbete.

bild

Posted in Executive Search, Rekrytering | Leave a comment

Hur fånga drömjobbet?

Mitt under semesteraktiviteterna slår insikten rot i medvetandet: Hur du än har det på ditt nuvarande ledaruppdrag så känner du att du vill någonting annat. Någonting mer. Att det är dags att gå vidare.

Från den insikten kan steget till drömjobbet vara kort eller långt. Kanske är du känd och efterfrågad och vet att du har möjligheter. Kanske är du inte alls i sådant läge och har svårt att se någon enkel lösning. Kanske ringer potentiella uppdragsgivare eller executive search-konsulter med en förfrågan som får dig att relativt snabbt byta spår. För de flesta väntar dock ett hårt arbete från det att man bestämt sig tills dess att man faktiskt signar på för uppdraget som ligger i linje med ens önskemål.

Några saker som är bra att tänka på:

1. Det finns inte bara ett drömjobb. Tänk brett inledningsvis. Det finns möjligheter för alla som vi inte ens tänker på.

2. Vad är viktigt för dig i ett nästa steg? Sikta högt men var samtidigt realistisk. Gå på vad DU vill istället för vad som ser bra ut. Vartåt vill du röra dig professionellt? Ansvarsmässigt? Nivåmässigt? Vilken typ av uppdrag och ledarskap passar dig bäst? Vad har du för drivkraft? Vad behöver du stärka hos dig själv?

3. Börja förbered dig. Skapa framförhållning. Planera för din förändring.Träna. Gör dig mentalt redo. Uppdatera ditt CV.

4. De flesta jobb förmedlas via egna kontakter. Låt därför ditt nätverk konfidentiellt förstå hur du tänker. Se till att rekryteringskonsulter har dina handlingar och att de är uppdaterade kring dina framtida önskemål (på ESKs hemsida hittar du namnen på auktoriserade Executive Search-konsulter i Sverige). Det finns naturligtvis fler duktiga konsulter men detta är en bra start.

5. Söker du aktivt är ett gott råd att söka många fler jobb än vad du har tänkt dig. Det är vanligt att man satsar allt på ett eller några få kort men eftersom konkurrensen är hårt får man räkna med nej på vägen. Fler aktiva uppdragsdiskussioner gör att du inte tappar tid och måste börja om utan kan fortsätta processen med andra alternativ tills du hittar rätt.

6. Gör ditt bästa i ditt nuvarande uppdrag. Avsluta med flaggan i topp!

Lycka till och lägg dig i hårdträning!

IMG_2418

Posted in Executive Search, Ledarskap, Rekrytering, Tips | Leave a comment

Vi ingår i Praxi Alliance

Nu är det officiellt att vi har blivit partner i det internationella nätverket PRAXI ALLIANCE, som är verksamt inom Executive Search och HR Consulting.

Huvudkontoret finns i London och dagsläget har Praxi Alliance medlemmar i 20 länder. Som exklusiv partner för Sverige ser vi fram emot ett nära samarbete med en rad professionella kollegor som vi har lärt känna. Via Praxi Alliance kan vi på ett bättre sätt erbjuda våra kunder rekryteringsstöd i olika länder och vi kan agera projektledare i uppdrag som berör flera marknader. Med tidigare mångårig erfarenhet av internationellt rekryteringsarbete är det en glädje att ingå i ett sådant sammanhang igen.

I dag sparkade vi igång med affärsutvecklingsmöte med våra finländska kollegor.

Har du frågor om internationella rekryteringsplaner och/eller konkreta uppdrag är du välkommen att kontakta oss för konfidentiell orientering. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Praxi Alliance

Posted in Executive Search, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Framtida ledarrekrytering

Just nu förändras hela rekryteringslandskapet. Det finns många utmaningar för rekryterande företag att hitta rätt ledare och nyckelkompetens. Det finns på samma sätt en rad utmaningar för Executive Search företag att hålla sig steget före och tillföra rätt typ av värde.

Det har alltid varit viktigt för oss att mötas för samtal kring de strategiska frågorna som rör rekrytering. Konkreta uppdrag finns ju i ett sammanhang.

Dock upplever vi kundsamtalen om det långsiktiga rekryteringsarbetet som allt mer betydelsefulla. Alla behöver söka efter framtida tillvägagångssätt för att lyckas. Ingen vet riktigt hur hur det kommer att bli. Ett givande och tagande med olika perspektiv är fruktbart. Vi behöver nå bortom generella analyser och policys för att komma åt de verkliga behoven och möjligheterna. Transparent, ömsesidigt och investerande. Det är där vi kan förstå, lära och dela med oss av kunskaper för att hitta de bästa lösningarna.

De bästa lösningarna för rekryterande företag.

De bästa lösningarna för kandidaterna.

Framtida ledarskap 2

Posted in Executive Search, Ledarskap, Rekrytering | Leave a comment

Att arbeta med Executive Search

Som jag skrev i inlägget Framtiden för Executive Search så förändras strukturen för rekryteringsbranschen på ett genomgripande sätt. Det ger möjlighet till förnyelse och förbättrat utbud av tjänster. Som Executive Search-företag vill man så klart verka för optimala matchningar mellan kunduppdrag och kandidater. I dag räcker det dock inte att hitta kandidater. Det handlar allt mera om det mervärde uppdragsgivare känner att de får via ett samarbete. Det handlar allt mer om hur vi arbetar som konsulter.

Här följer några punkter som som vi ser som viktiga i dagens Executive Search:

1. Executive Search handlar inte om att fylla luckor men behövs vid strategiska samarbeten och i speciellt komplexa fall. Det handlar om nivå, svårrekryterade roller, tid och när man vill bygga något speciellt. Få företag har Executive Search-kompetens internt. Många har försökt bygga upp sådan men det har visat sig vara lättare sagt än gjort – i varje fall att få den att fungera över tiden. Det beror till stor del på att Executive Search är mycket mer komplext än vad många tror. Våra kunder är ofta duktiga på rekrytering. Vår uppgift blir att komplettera dem där de behöver extern spetskompetens från en neutral part.

2. Det behövs exklusiva researchplaner för dagens Executive Search-uppdrag. Det går inte att förlita sig på någon specifik databas eller att falla tillbaka på ett eget nätverk. Hur stora de än må vara. Varje uppdrag får hos oss sin specifika plan.

3. I många uppdrag räcker det heller inte i dag med en duktig, erfaren konsult. Teamet har därför en nyckelroll hos oss. Inte bara så att vi delar uppdrag utan vi kompletterar varandra och arbetar nära ihop för att lösa uppdragen på bästa sätt för kund och kandidat.

4. Varje steg i en rekrytering behöver genomföras med största omsorg. Det gäller allt från analys av av kundföretaget i början av processen till bedömning av kandidaterna i slutet av densamma. Genvägar eller snabba lösningar kan vara frestande för att just snabbheten ofta förs fram som en viktig konkurrensfördel i rekryteringssammanhang. Det gäller dock att inte falla i den fällan utan att fokusera på effektiva flöden istället.

5. Som Exexutive Search-konsult behöver man kunna handskas med de ofta motstridiga kraven på transparens/konfidentialitet. Det är svårt men det går. Våra roller förändras på detta plan precis som de gör för ledarna vi rekryterar och har som kunder.

6. Det behövs konstruktiva samtal kring svåra rekryteringsfrågor. Vi ser att vi som Executive Search-konsulter har en viktig roll att fylla i det sammanhanget. Det gäller rekrytering av nya kompetenser. Att komma bakom ett ytligt tyckande om ålder, kön och mångfald. Att vrida och vända på de normer som vi har.

Att lyfta blicken och se vad ett företag behöver.

På sikt. Och i dag.

Today

 

Posted in Executive Search, Hammarling Consulting, Rekrytering | Leave a comment

Rekrytering av kvinnliga ledare

Det skrivs och talas mycket om kvinnligt ledarskap. Det uttrycks allmänt att man önskar fler kvinnor till ledarposterna. Ändå är utvecklingen mot en balans mellan könen när det kommer till ledarskap allt annat än övertygande. Männen är fortsättningsvis de som allra oftast bär ledaransvaret.

Som Executive Search konsulter arbetar vi hela tiden med ledarskapsfrågor. Vi möter kundernas syn på ledarskap och deras konkreta behov av ledare. Vi ser många verksamheters svårighet att få det ledarskap deras förändrings- och utvecklingsarbete kräver. Vi möter kandidaternas reaktioner på och intresse för olika ledarskapsuppdrag. Vi erfar att det är olika tillgång på kandidater för olika befattningar. Vi för diskussioner med manliga och kvinnliga kandidater och får höra om deras val, syn på sig själva och olika erfarenheter. Vi träffar generellt sett fortsättningsvis fler manliga kandidater än kvinnliga. Det finns oftast fler män än kvinnor får de uppdrag vi gör.

Allt fler kvinnor övertygar dock med vad de kan och  vilka de är som ledare.

Så vad kan vi göra för att påverka balansen och få fler kvinnor till ledarpositionerna? Några reflektioner från vår sida:

En uppdragsgivare/företagsledning behöver bryta sitt rekryteringsmönster. Om balans mellan könen är viktigt så skapar en företagsledare balans. Det kan vara ett mål bland andra mål. Kan vi bygga och omstrukturera verksamheter kan vi också skapa ledningar med fler kvinnor.

Kvinnor som är aktuella för ledarposter ska generellt ta för sig mer och se till att de får rätt förutsättningar för sitt ledarskap. Det finns en tendens att tveka/backa vid uppdrag på hög nivå. Anledningen är ibland att man inte riktigt tror sig klara utmaningen.  Ofta har det dock med livspusslet att göra. Och det leder oss till nästa punkt.

Både män och kvinnor behöver få livspusslet att gå ihop. En kvinnas livspussel ser vanligtvis annorlunda ut än många manliga chefers, efter vilka verksamheterna har byggt sina strukturer, ersättningsmodeller och kringarrangemang. Vi behöver vara öppna för olika lösningar. Vill vi ha kvinnliga ledare ska ge dem förutsättningar som är relevanta.

Vi som rekryterare kan långsiktigt påverka genom att föra resonemang om dessa frågor med både uppdragsgivare och kandidater. Ja, vi inte bara kan. Det är vårt ansvar som strategisk samarbetspartner att föra frågan framåt på ett konstruktivt sätt.

 

both-ways

Posted in Ledarskap, Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment

Skapa ett lättläst CV

Jag har nu arbetat här med executive search i 7 månader och det är och har varit en spännande tid med stor egenutveckling och jag har även fått bidra till andras utveckling.

På nätet finns en uppsjö av artiklar om hur man vässar sitt CV för att stå ut i mängden. Många skickar in ett bra CV med information som är snyggt uppspaltat men jag känner ändå att jag vill dela med mig av några synpunkter och önskemål angående form och innehåll.

Börja med kontaktinformationen

Gör det lätt för mig att på en gång hitta namn, adress, epost och telefonnummer. Bifoga gärna en porträttbild i litet format i brevhuvudet.

Strunta i häftig design

Bästa hjälpen för mig som läsare är ett CV som är lättläst där jag enkelt hittar vad du kan, gjort och vill göra i din karriär. Jag gillar verkligen design men föredrar “Less is more”.

Beskriv vad du gör

Jag behöver känna till dina huvudsakliga arbetsuppgifter och inte bara din titel. Beskriv vilka dina huvudansvarsområden är. Kortfattat är bra.

Lista kronologiskt

Börja med där du arbetar nu och skriv sedan i fallande kronologisk ordning. Spalta upp dina utbildningar på samma sätt.

Personligt brev

Det är alltid trevligt att bifoga ett personligt brev men det är inte nödvändigt. I ett inledande skede räcker det gott med en hälsning tillsammans med ditt CV. Detta gäller naturligtvis om vi redan etablerat kontakt. Vill du skicka ditt CV utan att vi varit i kontakt med varandra vill jag gärna ha ett personligt brev också.

 

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Rekrytering, Utveckling | 4 Comments

Öppet i sommar

Vi vet av erfarenhet att det händer saker även under semestertider och eftersom industrisemestern har blivit något mera flytande i tid på senare år väljer vi att ha öppet hela sommaren.

Du når oss som vanligt

Titti Hammarling
mobil 070-521 46 81
titti@aimsinternational.se

Göran Arvidson
mobil 073-546 42 20
goran@aimsinternational.se

Vi vill samtidigt passa på att önska dig den bästa av somrar, oavsett om du har semester eller jobbar!

Titti & Göran

sandslott

Posted in Hammarling Consulting, Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se