Archive for Uppdrag

Rekrytering av kvinnliga ledare

Det skrivs och talas mycket om kvinnligt ledarskap. Det uttrycks allmänt att man önskar fler kvinnor till ledarposterna. Ändå är utvecklingen mot en balans mellan könen när det kommer till ledarskap allt annat än övertygande. Männen är fortsättningsvis de som allra oftast bär ledaransvaret.

Som Executive Search konsulter arbetar vi hela tiden med ledarskapsfrågor. Vi möter kundernas syn på ledarskap och deras konkreta behov av ledare. Vi ser många verksamheters svårighet att få det ledarskap deras förändrings- och utvecklingsarbete kräver. Vi möter kandidaternas reaktioner på och intresse för olika ledarskapsuppdrag. Vi erfar att det är olika tillgång på kandidater för olika befattningar. Vi för diskussioner med manliga och kvinnliga kandidater och får höra om deras val, syn på sig själva och olika erfarenheter. Vi träffar generellt sett fortsättningsvis fler manliga kandidater än kvinnliga. Det finns oftast fler män än kvinnor får de uppdrag vi gör.

Allt fler kvinnor övertygar dock med vad de kan och  vilka de är som ledare.

Så vad kan vi göra för att påverka balansen och få fler kvinnor till ledarpositionerna? Några reflektioner från vår sida:

En uppdragsgivare/företagsledning behöver bryta sitt rekryteringsmönster. Om balans mellan könen är viktigt så skapar en företagsledare balans. Det kan vara ett mål bland andra mål. Kan vi bygga och omstrukturera verksamheter kan vi också skapa ledningar med fler kvinnor.

Kvinnor som är aktuella för ledarposter ska generellt ta för sig mer och se till att de får rätt förutsättningar för sitt ledarskap. Det finns en tendens att tveka/backa vid uppdrag på hög nivå. Anledningen är ibland att man inte riktigt tror sig klara utmaningen.  Ofta har det dock med livspusslet att göra. Och det leder oss till nästa punkt.

Både män och kvinnor behöver få livspusslet att gå ihop. En kvinnas livspussel ser vanligtvis annorlunda ut än många manliga chefers, efter vilka verksamheterna har byggt sina strukturer, ersättningsmodeller och kringarrangemang. Vi behöver vara öppna för olika lösningar. Vill vi ha kvinnliga ledare ska ge dem förutsättningar som är relevanta.

Vi som rekryterare kan långsiktigt påverka genom att föra resonemang om dessa frågor med både uppdragsgivare och kandidater. Ja, vi inte bara kan. Det är vårt ansvar som strategisk samarbetspartner att föra frågan framåt på ett konstruktivt sätt.

 

both-ways

Posted in Ledarskap, Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment

Öppet i sommar

Vi vet av erfarenhet att det händer saker även under semestertider och eftersom industrisemestern har blivit något mera flytande i tid på senare år väljer vi att ha öppet hela sommaren.

Du når oss som vanligt

Titti Hammarling
mobil 070-521 46 81
titti@aimsinternational.se

Göran Arvidson
mobil 073-546 42 20
goran@aimsinternational.se

Vi vill samtidigt passa på att önska dig den bästa av somrar, oavsett om du har semester eller jobbar!

Titti & Göran

sandslott

Posted in Hammarling Consulting, Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment

Sommar och uppdrag

Precis innan semesterperiodens början avslutade jag flera uppdrag. Tänkte att det kanske skulle bli en sådan där jobbmässigt lugn sommar för en gångs skull. Hade hört att många konsulter hade tunt med searchuppdrag och räknade med att också jag skulle påverkas av sviktande marknad. Brukar ha mycket att göra som konsult under sommarmånaderna och tyckte att ett undantag från det t.o.m. kunde vara välkommet.

På några dagar fick jag då förfrågningar om tre nya searchuppdrag. Jag tackade ja och så var det med den lugna sommaren… Juli har varit en riktigt trevlig och bra månad och uppdragen utvecklar sig enligt plan.

Är du intresserad att arbeta som Trafikchef i Dalarna eller Göteborg eller kanske är en senior konsult inom verksamhets-utveckling och individutveckling (Stockholm) så kan de nya uppdragen kanske vara något för dig. Sedan tidigare pågår också uppdraget som Partneransvarig till en kedja (Stockholm).

Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion om du är intresserad att veta mer.

 

Hälsningar och god fortsättning på sommaren,

Titti

070-521 46 81

titti@aimsinternational.se

P.S. Förutom att jobba har jag pendlat varje dag från och till en holme i skärgården. Det har varit den bästa av somrar för mig att få möjlighet att göra det!

I alla väder faktiskt. D.S.

031-2

Posted in Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment

Searchkonsult/samarbetspartner sökes

I går började jag arbeta med ett nytt uppdrag. Eftersom search är vår specialitet så kommer jag att söka personen i fråga, men du är naturligtvis  välkommen att ta kontakt om du tror att uppdraget kan vara av intresse för dig.

Vi behöver nämligen själva bli fler och jag söker en ny samarbetspartner verksam inom chefsrekrytering. Du kan antingen vara självgående vad gäller uppdrag eller vilja bli det. Det jag är ute efter är en konsult att teama med i kundkontakter och i genomförandet av uppdrag. Kravet är att du har erfarenhet av rekrytering och att du vill arbeta med eget bolag som bas. Eftersom jag i dag kombinerar searchverksamheten med konst har jag inga anställda utan bygger verksamheten på nära samarbeten istället. På så sätt blir alla involverade fria att styra över sin egen tillvaro och kombinera rekryteringsarbetet med andra uppdrag. Förutom gedigen rekryteringskompetens värderar jag högt att du är kreativ/skapande och kommunikativ. Att du är stark i omvärldsbevakning och research. Genuint intresserad av ledarskap, näringsliv och det mellanmänskliga. Att du har en strikt etisk hållning samtidigt som du kan göra dig tillgänglig och mänsklig. Och basen ja, att göra affärer och att ge kunder och kandidater den allra bästa rekryteringslösningen och servicen.

Den här rekryteringen är i stor utsträckning en personfråga. Jag söker ingen traditionell lösning. Jag vill hitta DIG att samarbeta med. Mer information om företaget hittar du på Hammarling Consulting och kontakta mig gör du enklast på titti@aimsinternational.se. Skicka en intresseanmälan så tar vi det därifrån.

Posted in Rekrytering, Uppdrag | 2 Comments

Sammanhanget

I vissa situationer ser man det så tydligt. Mitt favoritexempel är att iaktta det när en grupp lektionsrider i ett ridhus.

En del fokuserar så starkt på den egna prestationen att de fastnar med blicken på hästens manke eller på sin höjd på spåret strax framför dem. Andra ser hela ridhuset och samverkar för att flödet med avstånd och annat ska fungera optimalt.

Liknande iakttagelser kan vi göra i trafiken och många andra situationer. Vi är helt enkelt olika bra på och har olika intresse av att se oss själva i ett sammanhang.

Jag  tycker att detta är intressant och har funderat på vad det kan ha för konsekvenser i rekryteringssammanhang.

Som rekryterare tänker vi av tradition mycket på person och kravprofil. En kvalificerad rekryterare ägnar därtill självklart analysarbete åt att förstå uppdraget, det vill säga vad som ska åstadkommas i rollen man rekryterar till.

Men sedan är det detta med sammanhanget. Svårgreppbart, ja, men viktigt.

För att en rekrytering ska ha förutsättningarna att bli en lyckad matchning mellan uppdrag och kandidat behöver vi många gånger bli bättre på att förklara sammanhanget kring ett uppdrag. En kandidat kan vara hur duktig som helst men om inte hon/han ser sitt sammanhang och kan samverka med det så är risken stor att uppdraget inte lyckas.

Sedan har vi kandidatens förmåga. I dag tittar jag mycket mer på hur en kandidat förhåller sig till sin omvärld, till sina medarbetare och chefer än vad jag gjorde tidigare.

Ju mer föränderlig vår omvärld är desto viktigare är det att vi har ledare som höjer blicken och ser vad som finns där samt ser sin egen roll i det aktuella sammanhanget.

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Rekrytering, Uppdrag | 4 Comments

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se