Change Management i utveckling

Change Management som begrepp handlade från början om att förstå hur människor påverkas av förändring i ett större perspektiv. Under 1990-talet kom begreppet att tydligare kopplas till förändringsarbete inom företagsvärlden. På 2000-talet har utvecklingen i större utsträckning handlat om att ta fram processer, verktyg och yrkesroller för att leda förändring.

Läser en rapport från Prosci, Best practices in Change Management – 2014 edition De har samlat in data från 822 projektledare i 63 länder och delat in rapporten bland annat i en trendspaning för kommande 2 år respektive 5 år. Här följer några av punkterna därifrån.

Trender för de kommande 2 åren:
Ökad medvetenhet kring behovet av förändringsledning

Deltagarna ser en ökad acceptans för förändringsledning. Man ser inom organisationerna en tydligare koppling mellan förändringsarbete och ökad användaranpassning, minskade projektkostnader och större stöd för projektens framgång som helhet.

Bredare tillämpning av förändringsledning
Ökad intern kompetens, snabbare tillämpning av förändrigsarbete och tillämpning för fler projekt rapporterades. I vissa fall har någon form av förändringsledning blivit ett krav som ett led i processen i projekt.

Ökat stöd från chefer för förändringshantering
Bättre sponsring, inklusive mer synlighet och större engagemang under hela projektlivscykeln. Vanligare med sponsorsamarbeten och större erkännande för mellanchefers roll i att leda förändring.

Verktyg och metoder
Ökad användning av metoder och verktyg för att hantera personal  och den mellanmänskliga sidan av förändringsarbete.

I ett 5-årsperspektiv:
Fortsatt ökad mognad i användandet av Change management
Större vikt vid att utveckla verktyg som är lättanvända, lätta att anpassa efter behov och ett ökat behov av användandet av styrkort. Mätning och statistik kommer öka i betydelse.

Göran has been active as an Executive Search consultant since 2012 and has had the privilege to help clients in different industries with leadership and specialist assignments. Since 2013 he has worked in an international context. Göran works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on IT, FMCG/Consumer and Life Science.

Twitter LinkedIn 

Posted in Dagsnoteringar, Hammarling Consulting, Ledarskap | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se