Change Management i utveckling

Change Management som begrepp handlade från början om att förstå hur människor påverkas av förändring i ett större perspektiv. Under 1990-talet kom begreppet att tydligare kopplas till förändringsarbete inom företagsvärlden. På 2000-talet har utvecklingen i större utsträckning handlat om att ta fram processer, verktyg och yrkesroller för att leda förändring.

Läser en rapport från Prosci, Best practices in Change Management – 2014 edition De har samlat in data från 822 projektledare i 63 länder och delat in rapporten bland annat i en trendspaning för kommande 2 år respektive 5 år. Här följer några av punkterna därifrån.

Trender för de kommande 2 åren:
Ökad medvetenhet kring behovet av förändringsledning

Deltagarna ser en ökad acceptans för förändringsledning. Man ser inom organisationerna en tydligare koppling mellan förändringsarbete och ökad användaranpassning, minskade projektkostnader och större stöd för projektens framgång som helhet.

Bredare tillämpning av förändringsledning
Ökad intern kompetens, snabbare tillämpning av förändrigsarbete och tillämpning för fler projekt rapporterades. I vissa fall har någon form av förändringsledning blivit ett krav som ett led i processen i projekt.

Ökat stöd från chefer för förändringshantering
Bättre sponsring, inklusive mer synlighet och större engagemang under hela projektlivscykeln. Vanligare med sponsorsamarbeten och större erkännande för mellanchefers roll i att leda förändring.

Verktyg och metoder
Ökad användning av metoder och verktyg för att hantera personal  och den mellanmänskliga sidan av förändringsarbete.

I ett 5-årsperspektiv:
Fortsatt ökad mognad i användandet av Change management
Större vikt vid att utveckla verktyg som är lättanvända, lätta att anpassa efter behov och ett ökat behov av användandet av styrkort. Mätning och statistik kommer öka i betydelse.

Posted in Dagsnoteringar, Hammarling Consulting, Ledarskap | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Följ oss på Twitter

Kategorier

Starkast vinner inte alltid

Starkast vinner inte alltid

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap. ”Ingen tävling är slut förrän den är slut. Starkast vinner inte alltid.”
Läs mer

Boken beställer du via Finska Akademien.

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 756 73 30 | info@aimsinternational.se