SOKstiftelsen

Chef Verksamhet till SOKstiftelsen

Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse bildades 2015 för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivar-organisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Symf – Sveriges Yrkesmusikerförbund – och Fackförbundet Scen & Film. Ett 50-tal scenkonstinstitutioner som är medlemmar i Svensk Scenkonst omfattas av SOK-avtalet och betalar premier för anställda dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. Premierna bekostar stöd för omställning och karriärväxling.

Verksamheten sker i nära samverkan med Trygghetsrådet TRS och med gemensamt kansli. TRS vd är också vd i SOKstiftelsen. Sammanlagt är man 27 personer i de två stiftelserna.

Nu behöver det gemensamma kansliet förstärkas med en nyckelperson, som blir både strategiskt och operativt ansvarig för SOKstiftelsen.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 • Leda och utveckla verksamheten. I det arbetet ingår allt från att planera, driva, utveckla samt utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten.
 • Upprätthålla goda relationer med parterna och anslutna scenkonstinstitutioner.
 • Informera och bidra till ökad kännedom om avtalet och dess möjligheter.
 • Planera för och bedöma omfattning av resurser och budget för verksamheten.
 • Leda teamet som arbetar i SOKstiftelsens verksamhet.
 • Ingå i ledningsgruppen.
 • Bereda underlag (PM, rapporter och beslutsunderlag) och rapportera i styrelsen.
 • HR-ansvar.

Du rapporterar till vd. Tjänsten är en tillikaanställning i SOKstiftelsen och TRS. Det kan innebära arbetsuppgifter i båda stiftelserna. Resor ingår i tjänsten.

Vi söker någon med följande bakgrund:

UTBILDNING

 • Lämplig akademisk bakgrund.
 • gärna med någon form av ledarutbildning.

ERFARENHET

 • Ledarerfarenhet, gärna som chef. Erfarenhet att leda ett team och förändring.
 • Verksamhetsansvar och verksamhetsutveckling.
 • Erfarenhet av arbete baserat på kollektivavtal och av att arbeta i en verksamhet som styrs av olika intressenter/arbeta i en partsstyrd organisation.
 • Att rapportera till en styrelse.
 • Tidigare ha haft budgetansvar och ansvarat för uppföljning.
 • Vara van att arbeta med personer, som har stark identitet i sitt yrke.
 • Erfarenhet av digitala arbetssätt och att leda på distans.

PERSONLIGHET

 • Stabil, mogen och förtroendeingivande.
 • Engagerad och ansvarstagande i sitt uppdrag.
 • Lagspelare med god förmåga att skapa bra relationer och förtroende. Tycka om att åstadkomma förflyttningar tillsammans med andra.

DIN ANSÖKAN

AIMS International har uppdraget att bistå SOKstiftelsen i detta uppdrag. Du är välkommen att skicka din ansökan till ansokan@aimsinternational.se och kommer därefter att få svar med mera information om den fortsatta processen.

SOKstiftelsen

 

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se