En kunnig och ambitiös 30-åring söker jobb!

I år firar AIMS International sin 30de födelsedag! Födelsen skedde när fem ägare till konsultföretag i Frankrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland beslöt sig för att bilda AIMS International. Det fanns ett ökat behov hos kunderna att göra uppdrag över landsgränserna och näringslivet i Västeuropa såg överlag framför sig en ökad internationalisering i samband med att EU skulle bildas 1993. För att kunna erbjuda internationell rekrytering till svenska kunder anslöt vi oss här i Sverige till AIMS International samma år när vi när vi fick möjligheten. Då hade antalet medlemsländer vuxit till 11. Ja, man talade om medlemmar då. Och verksamheten var ett nätverk, där alla medlemmar hade sina egna företagsnamn.

Kundfokus då och nu

Målsättningen var att för kunderna göra det lika enkelt att få ett rekryteringsuppdrag löst på internationellt plan som i hemlandet. För att göra det möjligt måste det skapas gemensamma arbetssätt och rutiner, samtidigt som det krävdes stor flexibilitet för att lösa olika typer av rekryteringsuppdrag. På den tiden innebar det affärsmässiga samarbetet så gott som alltid att en Executive Search-konsult i ett land förmedlade ett uppdrag till en kollega i ett annat land. Att som i dag arbeta i team över landsgränserna och att i uppdrag söka kandidater över hela världen var ännu inte aktuellt. Men ett tydligt kundfokus, god anda och samarbetsvilja fanns i AIMS International från början, vilket kan ses som stadgan i det där nätverket som med åren blev en allt mer integrerad organisation, som brandade om till det gemensamma AIMS International. En viktig förutsättning som är sig lik är att gott arbete görs när marknader och kundbehov förstås samtidigt som Executive Search-konsulterna är vana att arbeta tillsammans. Allt för att uppdraget ska löpa tryggt och säkert enligt plan.

AIMS International i dryga 50 länder

Sedan födelsen har AIMS International vuxit till sig och blivit stor! Idag finns vi på alla kontinenter och i ca 50 länder. Senast anslöt sig ny partner i Kenya för att stå till tjänst med rekryteringar i Östafrika. Fler tjänster har adderats och omfattar idag även Board Services och Talent Management.

Under uppväxtåren har det så klart funnits både bra och mindre bra perioder. Det finns dock alltid en vilja att blicka framåt mot nya utmaningar och AIMS International är väl rustat för att möta och bistå kunderna med de behov som de har. Här kan du läsa vad Bernardo Entschev, vår President skrev i samband med 30-årsdagen.

Så här har du en kunnig och ambitiös 30-åring som söker jobb! Välkommen att ta kontakt om du vill diskutera något närmare med oss.

En kunnig och ambitiös 30-åring söker jobb!

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International, Board Services, Executive Search, Talent Management | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se