Executive Search – när du behöver hitta RÄTT nyckelperson

Fler och fler vittnar om svårigheten att hitta rätt nyckelkompetens. Skillnaden mellan att hitta en person och att hitta rätt person kan vara helt avgörande för framgången i den aktuella verksamheten.

Vi utför proaktiv Executive Search här i Sverige och över världen. Vi hittar VDar och ledare till övriga ledningsfunktioner samt affärskritiska specialister. Allt för att stödja våra kunder att nå deras affärsmål.

Vi analyserar er verksamhet och behoven, kartlägger var kandidaterna finns och söker aktivt upp de mest intressanta personerna för just ert uppdrag.

Vanligen presenterar vi 2-4 kandidater efter 6-7 veckor som alla lever upp till de krav som vi har kommit överens om.

I slutskedet breddar vi ert beslutsunderlag genom omfattande referenstagning, bakgrundskontroll samt en Leadership Assessment (personbedömning). All denna information bidrar också till att onbordingen av er nya nyckelperson ska bli optimal.

I alla uppdrag lämnar vi garanti och följer upp rekryteringarna med både uppdragsgivare och kandidater.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring dina behov och hur vi kan hjälpa dig.

Epost

AIMS International

AIMS International är en global konsultverksamhet med närvaro i +45 länder och verksamt inom Executive Search och Talent Management. Med partnerägda bolag i respektive land har vi djup kunskap om våra marknader och deras krav väl. Samtidigt är vi en stor organisation. Uppdrag över landsgränserna är vår vardag och vi använder gemensamma processer och verktyg för att ge kunderna den högsta internationella standarden.

Via 9 globala practise teams: Automotive, Board Services, Energy, Financial & Professional Services, FMCG & Luxury Goods, Industrial, IT & Telecom, Life Sciences och Talent Management, kan vi dela med oss av kunskap, best practise och expertis.

I Sverige är AIMS International Sweden inriktat på: