Executive search

Varje Executive Search uppdrag är unikt både vad gäller förutsättningar och lösning.

En vanlig process kan se ut så här:

Vi analyserar inledningsvis de specifika behov som hör ihop med uppdraget; intervjuer med nyckelpersoner brukar vara en ingrediens. Vi enas med uppdragsgivaren om uppdragsbeskrivning, kravprofil och tidplan. Vi gör ett upplägg för uppdragets specifika researcharbete – var ska vi söka och var hittar vi de mest intressanta kandidaterna? Vi kontaktar dem och intervjuar dem. Ett väsentligt stöd har vi i vår innehållsrika och vassa databas.

Vanligen presenterar vi 2-4 kandidater för uppdragsgivaren. De ska alla väl leva upp till de krav som vi gemensamt har kommit överens om. I slutskedet breddar vi beslutsunderlaget genom omfattande referenstagning och gör en personbedömning på huvudkandidaten.

I alla uppdrag lämnar vi garanti och följer upp rekryteringarna med både uppdragsgivare och kandidater.

Talent Management Läs mer