Familjeföretagen – en kraft i samhälle och näringsliv

Familjeföretag är en unik, viktig och fascinerande kraft i världens ekonomiska landskap. Deras särart ligger i en kombination av långsiktigt perspektiv, starka värderingar och ofta med en förmåga att anpassa sig till föränderliga marknader. Dessa företag, oavsett storlek och bransch, delar vissa gemensamma drag som skiljer dem från andra företag.

Jag växte själv upp i ett familjeföretag. Ja, det var så det var. Företaget spelade så central roll för hela familjen att det präglade min uppväxt ända fram tills att jag som ung vuxen fattade beslutet att inte ta över efter pappa. Jag valde en annan bana i livet och bolaget såldes med tiden.

Nu är det med stor glädje som jag professionellt kan bidra till en hållbar och framgångsrik utveckling för familjeföretag både i Sverige och internationellt. Inom AIMS International har vi lång erfarenhet av att bistå familjeföretag. På senare tid har vi därtill utökat vårt tjänsteutbud inom Family Business Consulting och tränat ett internationellt team som kan genomföra uppdrag på olika håll i världen.

Vad är då det unika med familjeföretag?

Ett familjeföretag definieras ofta som ett företag där en familj har ett betydande ägande och inflytande över beslut och ledning. Familjeföretag kan vara allt från små lokala företag till stora multinationella koncerner. Exempel på helt eller dominerat ägda familjeföretag är Walmart, Samsung och BMW. I Sverige har vi bl.a. IKEA och Stena.

En av de mest utmärkande egenskaperna hos familjeföretag är deras långsiktiga perspektiv. Till skillnad från många publika företag som kan vara fokuserade på kvartalsrapporter och kortsiktiga vinster, tenderar familjeföretag att prioritera uthållighet och kontinuitet. Detta innebär ofta en större vilja att investera i forskning och utveckling, samt en högre grad av tålamod vid genomförandet av långsiktiga strategier.

Familjeföretag är ofta grundade på starkt engagemang och en tydlig företagskultur som reflekterar familjens egna värderingar. Detta kan skapa en stark känsla av lojalitet och drivkraft bland anställda, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Intressant fakta

Enligt en studie av Credit Suisse står familjeföretag för cirka 33% av världens börsnoterade företag. De står vidare för cirka 70-90% av den globala BNP enligt olika uppskattningar och för en stor del av sysselsättningen i många länder, både i utvecklade och utvecklingsländer. De har visat en stark förmåga att anpassa sig till lokala marknader och kulturer, vilket gör dem särskilt konkurrenskraftiga i en globaliserad ekonomi.

Innovation är en viktig aspekt av familjeföretagens framgång. Många av de mest innovativa företagen i världen är familjeägda. Till exempel har den italienska bilproducenten Ferrari och den franska kosmetikjätten L’Oréal, båda familjeföretag, varit ledande inom sina respektive industrier när det gäller innovation och utveckling.

Familjeföretag tenderar att ha längre livslängd jämfört med andra företag. Många av världens äldsta företag är familjeägda. Nämnas kan Sennen no Yu Koman, en hotellverksamhet i Japan som hade sin start 717 e. Kr. och som gått i 46 generationer.

Utmaningar

Trots många fördelar möter familjeföretag också unika utmaningar. En vanlig problematik är succession, det vill säga övergången av ledarskap från en generation till nästa. Konflikter inom familjen kan uppstå, särskilt när det gäller frågor om kontroll och inflytande. Att navigera dessa utmaningar kräver ofta en kombination av noggrant planerade strategier och extern rådgivning.

Det talas allmänt om att endast cirka 30% av familjeföretagen överlever till den andra generationen, och att mindre än 10% klarar sig till den tredje.

Framtiden

Framtiden för familjeföretag ser ljus ut, men kommer inte utan utmaningar. Den nya generationen av företagsledare står inför en globaliserad marknad, teknologiska omvälvningar och förändrade konsumentbeteenden. Att lyckas navigera dessa förändringar kommer att kräva både bevarande av traditionella värderingar och en öppenhet för nytänkande och förändring. Med rätt strategier och ledarskap kan familjeföretag fortsätta att blomstra och bidra till ekonomisk tillväxt världen över.

Du kanske också vill läsa mer om:

Annika Hall – Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Titti Hammarling – Välkommen Annika Hall

Jan Jendeby – Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se