Framtiden för Executive Search

Ganska ofta hör man synpunkter om att Executive Search snart kommer att vara utkonkurrerat av andra rekryteringsformer. Det jag själv oftast hör är att LinkedIn och andra sociala medier tar över, att uppdragsgivare på grund av arvodesnivåerna kommer att välja bemanningsföretag och lågprisrekryterare och att rekryterande företag allt mer kommer att sköta sina uppdrag själva.

Jag tror inte på det där. Min uppfattning är att Executive Search-konsulter som har slagit sig till ro i sitt traditionella redan har det svårt medan de som utvecklar/utvecklas med kundernas behov och marknadens förutsättningar för ögonen fortsättningsvis kommer att ha mycket att göra.

Rekryteringsbranschen är föränderlig och den ompaketerar sig ständigt. Den processen är intressant i sig men det är ändå behoven hos uppdragsgivarna som är det centrala.

Företag behöver kunna rekrytera på olika sätt. Större företag har samarbete med flera leverantörer för att få sina rekryteringsbehov tillgodosedda. På ledarnivå och inom svårrekryterade områden behöver uppdragsgivare en strategisk samarbetspartner som hjälper dem hitta rätt just där. Som arbetar med högsta grad av professionalism genom hela processen och som säkerställer att matchningen mellan uppdragsgivare och kandidat inte bara är “bra” utan har potential för en ömsesidig framtida affärsmässig utväxling.

I StepStones aktuella rapport med rekryteringstrender 2013 framhålls matchningsproblemet på arbetsmarknaden som en av de största utmaningarna. Företag har helt enkelt svårt att hitta personer med rätt kompetens. I ett sådant rekryteringslandskap har Executive Search sin roll och där vill vi i Hammarling Consulting vara med och stärka våra kundverksamheter med nyckelkompetenser och framtidens ledarskap.

 

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Executive Search, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se