Göran Arvidson

Sedan ett tag ha jag sökt en searchkonsult och nära samarbetspartner till Hammarling Consulting. Dels har vi förfrågningar från kund som gör att jag vill stärka oss på konsultsidan. Dels för att jag vill ha någon att teama med både i verksamhetsutvecklingen och i genomförandet av uppdrag.

Jag kan min bransch och de konsulter som är verksamma där i dag. Många är duktiga och mycket trevliga. Dock har jag valt att gå en annan väg än att searcha efter en traditionell konsultkollega. Själv har jag, som många vet, en konstnärlig bana vid sidan av konsultandet. Det kändes rätt att välja en person som delade den inriktningen. Jag tycker det ger ett hälsosamt kreativt förhållningssätt till rekryteringsarbetet.

Valet föll på Göran Arvidson och jag är glad att intresset var ömsesidigt.

Göran är ingen ny kontakt för mig. Vi började samarbeta 2010 och det samarbetet har sedan dess stadigt utökats och fördjupats. Efter att vi gjort våra senaste affärsplaner ihop föll det sig naturligt att ta steget fullt ut. Från december delar därför Göran studion med mig. Han har introducerats i konsultarbetet och vi kommer att arbeta som team i många av de kommande rekryteringsuppdragen.

Det jag ser som Görans stora styrkor i sammanhanget är hans konsultvana, hans genuina intresse för omvärlden, verksamheter och människor samt hans idérikedom. Vi kompletterar varandra och är är ett starkt team. Det ska våra kunder och kandidater framöver få dra nytta av.

goran
i studion på Arbetargatan | Bild 2, På uppdrag för Kids Future

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Hammarling Consulting, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se