Grunden för att ett ledarskap ska lyckas

I några av de senaste inläggen har jag skrivit om att leda i motgång – senast om hur känslorna kan slå krokben för en.

Tittar vi på själva grunden för att man ska lyckas med ett ledaruppdrag så vill jag lyfta fram tre kritiska punkter.

1. Hur kommuniceras och uppfattas uppdraget? Har uppdragsgivare och kandidat samma bild av vad som ska göras? Sanningen finns i betraktarens ögon och det är ganska vanligt att man har olika bilder, vilket förr eller senare ställer till med besvär.

2. Matchar kandidaten med uppdraget i fråga om framtida utvecklingspotential, ledarstil, värderingar och engagemang? Det räcker inte med att ha en passande bakgrund.

3. Ser kandidaten andra människors potential och omger sig med de bästa? Bygger hen MED andra, har tilltro till dem och får dem att växa och vilja ge sin framtid till verksamheten?

Mycket kan sägas om ledarskap men låt oss göra allt för att åtminstone grundförutsättningarna ska finnas där.

Välkomnar dina synpunkter!

Hälsningar,

Titti

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Ledarskap | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se