Hemligheten bakom lyckade internationella rekryteringar

Internationell expansion

Många företag i Sverige planerar för en internationell expansion. Planen kan vara att gå från att vara ett nationellt företag till att bli ett internationellt företag eller att expandera en redan befintlig internationell verksamhet. Det sker genom att etablera försäljning, service och produktion utomlands. Expansionen kan ske organiskt genom att företagen bygger en internationell organisation från grunden eller oorganiskt genom förvärv. Båda metoderna har sina möjligheter men också sina begränsningar. För att expansionen ska bli lyckad krävs en ledning som har rätt kompetens och erfarenhet för den aktuella marknaden och det aktuella uppdraget. En del företag har möjligheten att rekrytera den ledningen internt men många företag behöver rekrytera externt. Det naturligaste alternativet är då att vända sig till ett Executive Search företag som arbetar med internationell rekrytering. Konsulterna gör löpande uppdrag för svenska företag internationellt men också för internationella företag som vill expandera till eller i Sverige.

Vikten av teamwork

För ett gott resultat i crossborder-uppdrag krävs inte bara att konsulterna i de olika länderna är duktiga i sig. Det är viktigt att ha ett gott samarbetsklimat, förtroende och kunskap om varandras förutsättningar. Då kan den kundansvarige konsulten i hemlandet arbeta i team med konsulterna i det land där rekryteringen ska utföras.

I AIMS International samverkar vi på olika sätt. Den dagliga verksamheten kräver sitt men vi lägger stort värde vi att kontinuerligt träffas i gemensamma möten. Globalt så har vi ett sådant möte i Lissabon från onsdagen den 5 till lördagen den 8 juni. Då möttes ca 70 konsulter från 37 länder. Några av deltagarna hade långt som t.ex. konsulterna från Argentina, Japan, Kanada, Sydafrika och Vietnam. Under mötet så förstärkte vi samarbetet mellan oss. Därutöver så möts vi regionalt inom Norden och Baltikum samt inom EMEA.

Så till hemligheten kring hur man lyckas med internationella rekryteringar. Svaret är att sannolikheten för ett gott resultat ökar om man samarbetar men en konsult som är van att hantera rekryteringar över landsgränserna.

Välkommen till AIMS International!

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se