Högst rankade blogginlägg 2024

Vi har tittat på statistiken kring vad vi skrivit om och vilka inlägg som fått flest besökare hittills i år. Det ger en fingervisning om vad du som läsare är mest intresserad av att läsa om. Majoriteten av inläggen är från i år men det följer fortsättnings med några inlägg som är äldre som fortfarande väcker intresse.

Titti Hammarling skrev om glastak, både självpåtagna och de som vi möter i olika sammanhang. Ett ämne som det är viktigt att prata om. Hur gör vi för att minimera sådant som kan stå i vägen för vår utveckling?

Än finns det många glastak att krossa

Annika Hall delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta som rådgivare när familjeägda bolag till exempel står inför ett generationsskifte. Ett strategiskt förhållningssätt samt hur agera i det mellanmänskliga för att möjliggöra så smidig övergång som möjligt

Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Jan Jendeby följde upp från seminariet 23e januari om samspelet mellan ägare, styrelse och VD som Titti Hammarling initierat.

Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Börje Hammarling skrev om rollen som Head of Investor relations, en affärskritisk specialistroll. Han blickade både bakåt i hur den rollen historiskt sett ut men även trendspanade kring vad som krävs fortsättningsvis.

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Jan Jendeby har en pågående serie med Leadership Talks där han bjuder in olika ledare till intressanta samtal. Efter dom första sex samtalen summerade han så här:

Insikter från mina Leadership Talks

Titti Hammarling intervjuade vår kollega Leonie Pentz, AIMS Internationals Global Sustainability Lead och Managing Director för AIMS International South Africa, för att samtala om Leonies insikter om skärningspunkten mellan hållbarhet och ledarskap.

AIMS Internationals engagemang för hållbarhet: Ett samtal med Leonie Pentz, Global Sustainability Lead

Äldre inlägg som fortfarande rankar högt statistiskt är bland annat de där vi presenterar kollegor i andra länder. Jag intervjuade Cecilia Diaz i Mexico 2021 och hon berättade om det ekonomiska läget i Mexico, Guadalajara som tech hub och typen av kunder de arbetar med. (När jag ser inlägget nu inser jag att jag borde följa upp med en nulägesstatus. Som grannland till USA påverkas Mexico bland annat av stundande val.)

VD-rekrytering är ett annat intressant ämne som vi återkommer till med jämna mellanrum. Tittis inlägg från 2021 om hur man kan maximera framgång och minimera risk när man planerar för att välja ny ledare rankas fortfarande högt.

Under hösten blev vi vald till strategisk partner för kompetensförsörjning till branschorganisationen SOFF (Säkerhet och Försvarsföretagen). Något Rickard Thorgren skrev ett inlägg om i höstas.

Är det något ämne du vill läsa mer om? Kommentera gärna.

blogginägg 2024

#AIMSInternational #vd-rekrytering #leadershiptalks #glastak #generationsskifte #SOFF

Göran has been active as an Executive Search consultant since 2012 and has had the privilege to help clients in different industries with leadership and specialist assignments. Since 2013 he has worked in an international context. Göran works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on IT, FMCG/Consumer and Life Science.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se