Hur har vi det med makten?

För två veckor sedan deltog jag i ESK Academy, som är ett utbildningsprogram för auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige (www.esk.se). Det var ett intressant seminarium om makt med Jan Holmgaard, fil. dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Personligen tycker jag mycket om när man får närma sig komplexa ämnen som makt från ett filosofiskt håll. Det är frågorna som då är intressanta. Hur man själv tänker och förhåller sig. Vilka diskussioner som föds. Vad man tar med sig i form av insikter och fortsatta tankar när man skiljs åt för dagen.

Jag tänker inte recensera seminariet. Jag tänker heller inte ge någon allmän beskrivning av makt. För lite bakgrund kan man exempelvis läsa om makt på Wikipedia.

Det jag vill är att vi ska tänka till kring vårt sätt att handskas med makt.  Genast det finns en relation så finns det makt. Vi utövar makt över någon eller någon annan utövar makt över oss. Vare sig vi vill det eller inte. Vare sig vi är medvetna om det eller ej. Det handlar om allt från barn-förälder, vänskaps, kärlek, arbete, samhälle etc. Makten i sig är neutral men vi gör den till något positivt eller negativt och vi växlar i maktposition och -balans från situation till situation. Från relation till relation. Det är därför bra för oss alla att ibland stanna upp och tänka till hur vi har det med makten.  Hur vi förhåller oss till den.  Vad den gör med oss. Vårt förhållningssätt och vår grad av medvetenhet ger konsekvenser i vårt umgänge med andra. Bara att känna efter om makt är något negativt eller något som ger möjligheter och vad vi medvetet gör av vår egen situation är värdefullt för oss alla och våra relationer med andra.

Eftersom vi arbetar med rekrytering av ledare så är maktfrågan närvarande i det mesta vi gör. Vi vill och behöver ha ledare som använder sin makt på ett konstruktivt sätt. Vi behöver också se hur vi som konsulter har stor makt i uppdragen. Ökad medvetenhet i dessa frågor ger mycket gott. Seminariet blev en påminnelse om att vi mer aktivt behöver föra samtal kring maktfrågor. För att makt ska användas till positiv utveckling. För att gott ledarskap ska få genomslagskraft.

Några frågor att fundera över:

Vad har jag för makt?

Hur handskas jag med makt?

Hur kan jag göra mer konstruktiva val i förhållande till makt?

 

Fågeln

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Executive Search, Ledarskap, Utveckling | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se