Insikter från mina Leadership Talks

I höstas började jag bjuda in intressanta ledare till samtal, som jag kallar ‘Leadership Talks’. Dialogerna har gett ovärderliga insikter och skapat en plattform för tankeutbyte om framgångsrikt och effektivt ledarskap. Min ambition är att fortsätta dela med mig av insikter som kan vara av intresse för dig. Här har jag sammanställt kärnbudskapen från de möten jag har haft så här långt.

Leadership Talk #1, : Omfamna Mångfald och Värdebaserat Ledarskap

Första samtalet i serien var med Caroline Farberger och det belyste vikten av att anta en mångfaldig inställning till arbetsuppgifter samt värderingar i ledarskap. Carolines unika erfarenheter som både Carl och Caroline gav en personlig inblick i värdebaserat ledarskap och dess kraft att skapa inkluderande arbetsplatser.

Leadership Talk #2: Att Röra Sig Snabbt i Stora Organisationer

Martin Lennermark från SEB delade med sig av sin strategi för att driva förändring inom stora organisationer. Nyckeln, enligt Martin, ligger i att välja insatser där man gör mest nytta med minsta möjliga komplexitet.

Leadership Talk #3: Arbetskraftens Framtid och Styrelsens Ökade Ansvar

Louise Dyrendahl från EY Consulting betonade behovet av strategisk arbetskraftsplanering i ljuset av demografiska förändringar och övergången till hybridarbetsmodeller. Hon poängterade även styrelsens växande ansvar, särskilt inom hållbarhetsområdet.

Leadership Talk #4: Konsten att Överlämna Stafettpinnen

I samtalet med Johan Thyblad utforskade vi övergångar i ledarskap. Johan delade sin resa som grundare och hur han hanterade överlämningen till en efterträdare med betoning på betydelsen av kulturell överensstämmelse och att lämna utrymme för nytt ledarskap.

Leadership Talk #5: Ledarskap i Teknikens Tidsålder

Helene Barnekow och jag diskuterade hur teknologisk förståelse är avgörande för ledarskap idag. Vi var överens om att nyfikenhet på teknik är ett måste för alla ledare, eftersom teknologi ständigt omformar näringslivet.

Leadership Talk #6: Välbefinnande och Karriärtillväxt

Miriam Sundholm från Aumla gav en nyanserad bild av sambandet mellan välbefinnande och karriärutveckling. Att känna till sina drivkrafter och hantera sina begränsningar är grundläggande för en hållbar karriärväg.

Sammanfattning: Ledarskapets Personliga Natur

I samtalen framkommer en tydlig bild: uppdrag är unika och ledarskap är djupt personligt och formbart. Det kräver självkännedom, mod att anamma förändringar och vishet att skapa en miljö där man når framgång och där både ledare och team kan blomstra.

Inbjudan till Dialog

Dela med dig av dina tankar och erfarenheter eller att ta direkt kontakt med mig för att komma med önskemål om framtida samtalsämnen och intressanta ledare.

Leadership talks

Jan Jendeby

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se