Internationellt

I AIMS International erbjuder vi kundanpassade lösningar inom Executive Search och Talent Management var du än befinner dig i världen. Bland kunderna finns såväl stora multinationella företag som mindre företag. 

Vi är integrerade över landsgränserna via gemensamma kunderbjudanden, arbetsmetoder och samarbetsformer. Samtidigt är vi som partnerföretag äga lokalt, i vårt fall av oss själva här i Sverige. Det gör att vi är väl förankrade på vår hemmamarknad och att vi kan utvecklas i takt med de specifika behov som finns just här.

Över världen har vi över 80 kontor och 350 konsulter i ca 50 länder. Mera information finner du på www.aimsinternational.com.