Jämlikhet den 8 mars eller alla dagar om året?

På söndag är det den 8 mars och internationella kvinnodagen.

Nordiska bolag med kvinnor i styrelsen är mer lönsamma än andra bolag. Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, undersökte 13 000 bolag i 70 länder. 57 procent av dessa bolag svarade att jämställda initiativ förbättrade affärsresultaten. 60 procent av bolagen, avrapporterade högre lönsamhet och produktivitet. När det gällde att attrahera och behålla talanger, menade 57 procent att denna förmåga hade ökat.

När det gäller andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige skiljer det sig åt mellan olika sektorer. Landstinget har högst antal kvinnliga chefer medan det privata näringslivet fortfarande har lägst.

Sverige är ett av de länder i EU med högst andel kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagens styrelser, 37 procent. EU-snittet ligger på nära 29 procent. Bland medlemsländerna är andelen högst i Frankrike på 45 procent och lägst ligger Estland på 9 procent.

Sedan 1910, då internationella kvinnodagen instiftades, har det hänt mycket. Vi är på god väg men för att möjliggöra jämlikhet i arbetslivet mellan män och kvinnor krävs det fler förebilder för de unga.

AIMS International arbetar med Executive Search och Talent Management. Genom ett strategiskt förändringsarbete samt kreativa och noggranna processer bidrar vi till att våra kunder blir mer jämlika. I och med det blir de också bättre på att ta tillvara på kompetens och talang i den egna organisationen.

JämlikhetFoto Igor Link

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se