NAMN:
Jesper Hörgren

ROLL:
Partner och Senior Executive Search Consultant

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:
Chefs- och specialistroller inom bank, finans, fastighet och professionella tjänster.

GLOBAL PRACTICE TEAM:
Financial och Professional Services

BAKGRUND:
Jag har mer än 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom investment banking och management consulting. Har biträtt styrelser och bolagsledningar inom ett brett spektrum av branscher med finansiell och strategisk rådgivning. Vidare har jag varit VD och suttit i styrelsen för bolag noterat i Stockholm. Utifrån en diversifierad kundbas fokuserar jag i huvudsak på finansiella och professionella tjänster. Jag har en M.Sc. in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?
Det internationella fokuset som AIMS International erbjuder gör det möjligt att följa och på bästa sätt biträda kunder och kandidater varhelst de är verksamma. På så sätt får jag tillsammans med mina kollegor runt om i världen också en ökad förståelse för den dynamik och de skiftande marknadsförutsättningar som möter oss i en alltmer globaliserad värld.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:
Executive Search baseras till stor del på en god förståelse för drivkrafter och frågeställningar hos både kunder och kandidater. Genom att förstå denna dynamik kan jag som rådgivare ställa rätt frågor, bearbeta information och presentera beslutsunderlag, allt i syfte att tillförsäkra dem en genomarbetad och framgångsrik process.

SOM PERSON:
Jag drivs av att ständigt förbättra mig oavsett om det gäller i mitt arbete eller på golfbanan. Det faktum att man aldrig kan bli fullärd tycker jag är tilltalande och utmanande, även om det också kan vara frustrerande. Att sträva efter att ständigt förbättra sig, eller i alla fall alltid göra sitt yttersta, är ett av mina motton i livet. Att överföra detta till mina tre söner i skolåldern, kräver sannerligen sin man. Det fungerar bättre om jag också tillämpar ett annat av mina motton, nämligen att man måste ha roligt i livet!

INTRESSEN:
Skidor, golf, jakt, matlagning och segling.