Kan man utvecklas till en empatisk ledare?

De senaste åren har präglats av stora förändringar som påverkat samhället i stort, både våra företag och organisationer samt kraven på ledarskapet. Utmaningar har kommit och fortsätter att komma i många och helt oväntade former. Jag tog till exempel del av när Micael Dahlén, ekonomiprofessor, författare och föreläsare, pratade om framtidsutsikter efter pandemin. Han lyfte då fram att vi går mot en framtid där vi vill ha större flexibilitet inom en rad olika områden; arbeta hemma eller på kontoret, äta visst kött eller inte äta kött, de- eller reurbanisering och viljan att styra över vår tid som att kunna flexa med tidsvinsten som kommer med digitaliseringen. Han berättade också att innan pandemin såg vi oss byta arbete 7 gånger i arbetslivet. Efter pandemin har detta ökat till 17 gånger.

Jag, som många med mig, funderar kring hur det påverkar våra ledare, att kunna möta dessa ständiga förändringar. Vad är det som krävs för att kunna hänga med och styra i rätt riktning som ledare?

Nu möter jag dagligen ledare som tvingats utmana sitt ledarskap under pandemin och som känner att de börjar ifrågasätta sitt eget ledarskap. Räcker jag till i detta?

Som ledare idag är det så klart viktigt att förstå vad som verkligen händer. De beslut som fattas bör byggas på analys och rätt form av information. Personligen tror jag att lyssna, reflektera och visa sig mänsklig eller sårbar också kommer vara avgörande inslag i ledarskapet framöver. Det vill säga att ha ett autentiskt och empatiskt ledarskap. Att som ledare våga vara sig själv, öppna sig och lyssna in medarbetarna skapar större förståelse för vilka möjligheter som finns inom en organisation både vad gäller begränsningar och därmed möjligheter till utveckling. Genom att verkligen lyssna på dina medarbetare och reflektera tillsammans ger möjlighet att komma nära det som verkligen händer så att det blir lättare att fatta rätt beslut i rätt tid. Visar du som ledare att du kan misslyckas kommer andra också våga berätta när allt inte går som det är tänkt. Då skapar du möjligheter till en organisation och kultur där det är högt i tak på riktigt.

Forskning om empatiskt ledarskap

Det autentiska och empatiska ledarskapet är i tiden. Är det då möjligt att utvecklas till en mer empatisk ledare? Jag tror det och det finns forskning som visar på detsamma, så som t.ex. Allyson Zimmerman skriver i sin artikel. Det kräver tid och reflektion. Våga öppna upp, ställ frågor och vänta in svaren. Fundera på vad du kan göra för att höja taket i din organisation. Ställ mer frågor och undvik att ge svar eller att gå i försvar. Berätta om dina misstag, stora som små och visa att det är ok att inte veta och att göra misstag. Ta dig tid att reflektera och prata om det som är. Varje dag. Gärna tillsammans med din ledningsgrupp.

Om man som medarbetare känner att man har en ledare som är lyhörd för de behov som finns och tillvaratar samt utvecklar den kompetens man har skapar det en bättre grund för att din medarbetare kommer stanna längre. Så att några av de där 17 bytena kan ske inom din organisation.

Min övertygelse är att det empatiska ledarskapet alltid har varit framgångsrikt men nu är det här för att stanna. I dagens affärsklimat kommer det vara avgörande.

empatisk ledare

Louise has been working in the recruitment industry since 1998 and assisted clients for more than 15 years in finding and growing leaders in the Nordics as well as in an international context. She works with Executive Search and Leadership Assessment on top and middle management levels and for various specialist functions. She is certified in several assessment tools. In addition to working as a consultant Louise has several years of management experience. She has been leading a Nordic research organization and been responsible for operational excellence at an international Executive Search business.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se