Leadership Assessment

Det finns många situationer då det är värdefullt att få veta mer om nuläge och potential hos enskilda nyckelpersoner och team. Leadership Assessments används vid rekrytering och urval, vid audits av ledare i organisationen och som underlag för individuella utvecklingsinsatser och teamutvecklingsprogram. Assessments ger objektiva och jämförbara resultat vilket gör att både lokalt och internationellt verksamma företag kan ta bättre beslut om talanger och ledare.

Som utgångspunkt för uppdraget söker vi utförlig information om ert företag – historia, nuvarande verksamhet och framtida utvecklingsplaner. Informationen samlas in via egen sökning, skriftligt företagsmaterial och genom möten med Er. Vi ser sedan till att skapa god samsyn kring vad ni önskar uppnå med insatsen och det styr sedan vårt arbete.

I själva genomförandet av uppdraget har vi tillgång till ett stort antal olika testmetoder på många olika språk. Metoderna fokuserar på allt från logisk- analytisk förmåga till personliga egenskaper och värderingar. Vi väljer det optimala testbatteriet för varje aktuellt uppdrag. Till testprogrammet kopplar vi sedan en djupintervju som inriktar sig på personens bakgrund, nuvarande situation, framtidsplaner och utvecklingspotential. Testpersonens styrkor och svagheter belyses. Efter önskemål och i samråd med er kompletterar vi testmetoderna med olika scenarieövningar anpassat till just era behov.

BASUPPLÄGG:

Genomgång av situation, uppdrag, kravprofil och eventuella frågetecken

Programmet för deltagarna blir:

  • tidsåtgång ca 5 timmar – 1 dag
  • del 1: testning med skräddarsytt testbatteri (5-7 metoder)
  • djupintervju
  • återkoppling

Avrapportering till er sker vid personligt möte. Skriftliga rapporter kan ges som komplement

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring dina behov och hur vi kan hjälpa dig.

Kontaktperson: Titti Hammarling

Kontakta oss för Talent Management-frågor

AIMS International

AIMS International är en global konsultverksamhet med närvaro i +45 länder och verksamt inom Executive Search och Talent Management. Med partnerägda bolag i respektive land har vi djup kunskap om våra marknader och deras krav väl. Samtidigt är vi en stor organisation. Uppdrag över landsgränserna är vår vardag och vi använder gemensamma processer och verktyg för att ge kunderna den högsta internationella standarden.

Via 9 globala practise teams: Automotive, Board Services, Energy, Financial & Professional Services, Consumer, Industrial, Media & Technology, Life Sciences och Talent Management, kan vi dela med oss av kunskap, best practise och expertis.

I Sverige är AIMS International Sweden inriktat på: