Möt Šarūnas Dyburis

I spåren av Corona-pandemin börjar tillverkningsindustrin förlägga mer av sin produktion i Litauen

Vi fortsätter att presentera intressanta kollegor inom AIMS International. Den här gången är det Šarūnas Dyburis, som är representerar teamet i Litauen. Šarūnas kommer att delge oss sina tankar om Executive Search i Litauen och om att ökad andel av tillverkningsindustrin förlägger produktion till Litauen och andra länder i Östeuropa som konsekvens av pandemin. Šarūnas Dyburis är Managing Partner för AIMS International Lithuania och Global Head för Consumer Practice samt Team Member i Board Services och Financial & Professional Services.

Hur är Litauen som ekonomi?

Landet är helt anpassat till Europa med EU medlemskap år 2004 och med Euron som valuta sedan 2015 samt medlem i OECD 2019. Landet är också medlem i NATO sedan 2004. Vi har gjort samma positiva europeiska resa som våra baltiska grannar Estland och Lettland.

Litauen har utvecklats till att bli en stark producent av varor och tjänster för den europeiska marknaden i allmänhet och för den nordiska marknaden i synnerhet. Varorna som tillverkas representerar ett brett spektrum av produkter varav de största är livsmedel, kemiska produkter och möbler. Därefter kommer komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Tillverkningsindustrins starka utveckling kräver också en omfattande logistik.

Hur kommer Litauen att bli påverkat av den ekonomiska krisen till följd av Corona-pandemin?

Det är fortfarande oklart då vi inte vet hur djupt kaninhålet är och hur mycket det kommer att skada vår ekonomi.  På kort sikt så kommer vi att påverkas negativt. Det positiva är att Litauen, även om det var nära, kunde undvika en ekonomisk kollaps såsom 2009-2010. Det har påverkat landets kreditbetyg på ett mycket positivt sätt. Litauen har dessutom med 34 % en av de lägsta statsskulderna i hela EU.

På längre sikt så kan det finnas positiva effekter av situationen och några av våra kunder har redan fått erfara detta. Tidigare var (och fortfarande är) Väst- och Nordeuropa mycket beroende av outsourcad produktion av komponenter till Asien och speciellt Kina. Litauiska tillverkare å andra sidan används ofta för att ”balansera” tillförseln. Denna kris visar tydligt hur riskfull det kan vara att outsourca för mycket till Kina och långt bort liggande länder, då det kan leda till störningar i försörjningen av komponenter. Litauiska tillverkare har börjat få några order från kunder för att de ska producera produkter som ingår redan tidigt i forsknings- och utvecklingsfasen men också för att ”balansera” produktionsvolymerna.

Fördelningen är för närvarande är 90 – 10 % med Kina som fått den största andelen av produktionen jämfört med Litauen. Nu får vi höra våra kunder tala om att balansen kanske kommer att ändras till vår fördel. Kinas andel av volymen kan bli 70-80 % i stället. Det skulle innebära en måttlig reduktion för Kinas del men en substantiell förändring för vår del. Väst- och Nordeuropeiska företag verkar nu vara mer intresserad av ”near-shore” produktion av större kvantiteter för att stabilisera logistikflödena.

Kommer förändringen av att Väst- och Nordeuropeiska företag är mer intresserade att säkra upp produktionen att påverka fler länder än Litauen?

På sikt vore det positivt för alla länder i Östeuropa men i synnerhet de som är med i EU. För oss i Baltikum handlar det naturligtvis om hur de nordiska länderna gör i allmänhet och Sverige i synnerhet, som redan nu är en viktig exportmarknad för oss.  Sverige har länge varit den största investeraren i både Estland, Lettland och Litauen. Svenska företag är därför rikligt representerade här inom både bank, finansiella tjänster, livsmedelstillverkning, sällanköpshandeln, telekommunikation, skog- och verkstadsindustrin. Litauen har mycket skog och de stora svenska skogsbolagen finns etablerade här sedan länge. Skogen förädlas till byggnadsmaterial och vi har en stor möbelindustri. Just möbelindustrins utveckling har sin specifika förklaring. Litauen var en del av Sovjetunionen fram till 1990 och inom den planekonomiska ekonomin var Litauens uppgift att bl. a. vara producent av möbler för hela Sovjetunionen. När sedan Litauen frigjorde sig från Sovjetunionen kollapsade så stod vår möbelindustri med en stor tillverkningskapacitet men utan kunder. IKEA insåg att här var en perfekt matchning för dem. Därför har IKEA en omfattande produktion i Litauen för den svenska och hela den europeiska marknaden. Totalt fanns det 2017 16 444 anställda i svenska företag i Litauen. (Källa ekonomifakta).

Vilken sorts kunder och positioner arbetar ni med?

Vi har en stor bredd av kunder – från medelstora företag till stora multinationella företag. De finns i många branscher och är av olika storlekar och geografiskt spridda. Vi har förmånen att ha många av Litauens största företag som våra kunder.

De positioner vi arbetar med är på C-nivå och på nivån under i stora företag. Vi gör också styrelserekryteringar, något som intresset har vuxit för under de senaste åren (Läs mer i inlägget från vårt Nordisk-Baltiska möte).

Hur arbetar ni mer konkret med att lösa internationella uppdrag?

Vi kan så klart kontaktas direkt av kund men oftast blir vi kontaktade av kollegor i AIMS International, som t.ex. av er i AIMS International Sweden. Den aktuella partnern har ofta arbetat med kundens rekryteringsbehov i egna landet och har en längre relation med kunden. Vi sätter samman ett team över landsgränserna för att lösa uppdraget. Vår partner har kunskapen om kunden och kan den lokala marknaden och de landspecifika förhållandena. Många av kunderna ser Baltikumområdet som en marknad och vi kan tillsammans med våra parters i Estland hitta den optimala lösningen för kunden (länk till bloggen om AIMS International Estonia).

Hur vill du beskriva marknaden för Executive Search i Litauen?

Executive Search har blivit erkänt i Litauen och används idag av en majoritet av de största bolagen i landet. Väldigt sällan på senare tid har vi varit tvungna att förklara begreppet för potentiella kunder och hur Executive Search skiljer sig från det traditionella bemanningsföretagens sätt att rekrytera via annons.

Marknaden för Executive Search har vuxit med 5-18 procent varje år sedan 2009-2010. År 2019 var vi på rekordnivå och vi hade en stark start på år 2020 fram tills att Coronapandemin tog fart. Det finns endast ca. åtta företag inom Executive Search i Litauen. Fyra företag kan sägas vara ledande när det gäller omsättning och antal konsulter. Vi har varit nummer två i marknaden under de tre senaste åren i rad.

Vad är det som gör AIMS International Lithuania till ett av de absolut främsta företagen i landet inom Executive Search?

Det finn inget enkelt svar på det. För att nämna några anledningar så skulle jag säga: Service, Kvalitet, Konsekvent agerande, Kundfokus och Uthållighet. Ett aktivt internationellt samarbete är också en styrka. Vi arbetar internt som ett team för att lösa uppdragen. På så sätt får kunden vår samlade kunskap.

Tack Šarūnas Dyburis för samtalet om Executive Search och framtiden i Litauen.

Sarunas Dyburis

Lithuania, Europe

 

Börje has 30 years of investment banking experience. He has worked for Swedish, Scandinavian and international financial companies as Head of Sales & Marketing, Stockbroker and in Institutional Sales. Börje has been active in Executive Search companies for several years and has extensive experience within international recruitment. He studied economics and finance at the University of Stockholm.

LinkedIn 

Posted in AIMS International, Partners i AIMS International | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se