In english

Möt Sofia Bågstam

I vår serie “Möt konsulten” har vi haft och kommer ha fokus på våra kollegor internationellt. Denna gång väljer vi dock att rikta ljuset på vår nya kollega här i Sverige, Sofia Bågstam. Hon har nu varit hos oss i snart en månad och arbetar med flera intressanta uppdrag. Sofias breda kunskaper inom bank, finans och försäkring är ett bra tillskott till vårt team.

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:

Generalist med ett extra fokus på förändringsledning och affärskritiska specialistroller inom Bank, Finans och Försäkring.

BAKGRUND:

Jag har arbetat med Executive Search sedan 2011. De första åren hade jag ett tydligt fokus på Telekom, en bransch präglad av hög förändringstakt; ny teknik lika med nya produkter och affärsområden vilket innebär ett nytt behov av kompetens. Jag ser många likheter med Bank- och finansbranschen vilken varit mitt fokus de senaste fem åren. Jag har fått förmånen att hjälpa kunder att verkställa stora digitala förändringar genom att tillsätta och utveckla deras förändringsledare.

Jag är utbildad nationalekonom. Innan jag började med rekrytering arbetade jag först inom banksektorn och senare inom offentlig förvaltning.

SOM PERSON:

Målmedveten och resultatorienterad. Vill förstå hur saker hänger ihop. Med ett genuint intresse för hur olika branscher fungerar har jag också fått stor förståelse för hur människor agerar och för deras drivkrafter. Att skapa effektiva beslutsunderlag, långsiktiga relationer och att överträffa förväntningar är starka drivkrafter hos mig.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?

AIMS International erbjuder en möjlighet att vidga min kompetens inom Executive Search på ett internationellt plan. För att kunna bli en långsiktig och strategisk partner är en internationell verksamhet avgörande. Med ett stort intresse för globalisering och digitalisering så blir det internationella perspektivet ett måste så väl som en fantastisk förmån.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:

Djup förståelse för kundens affär är en förutsättning för att hitta de bäst lämpade kandidaterna, och vice versa. Förmågan att ge kandidaterna relevant information om bolaget skapar ett större intresse för den aktuella rollen. För mig betyder ett Executive Search-uppdrag att kunden gett mig ansvar att styra urvalet av kandidaterna. För att lyckas med det är det avgörande att jag också har kandidatens förtroende.

VAD LOCKADE DIG TILL ROLLEN SOM EXECUTIVE SEARCH-KONSULT?

Det var framförallt slumpen som gjorde att jag började med rekrytering.
Jag insåg att jag vill stanna inom området för Executive Seach då jag drivs av att förstå företags affär på djupet. För att nå dit bolaget vill affärsmässigt så är rätt kompetens avgörande. Det sambandet gjorde att jag lockades att stanna. Jag drivs av att hitta pusselbiten som saknas för att få till ett nytt affärsområde, implementera en strategi eller att leda ett bolag i förändring. Efter åtta år inom branschen har jag dessutom fått ett stort intresse för vad som driver människor och vilken typ av ledare som passar för att driva ett bolags specifika utmaningar framåt.

VI ÄR I EN BRANSCH I FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING. VAD TROR DU KOMMER VARA VIKTIGT FRAMÖVER FÖR ATT LYCKAS INOM EXECUTIVE SEARCH?

Jag tror att Executive Seach i framtiden kommer att fortsätta handla om mötet mellan människor. Det kan tyckas bakåtsträvande men jag tror att det personliga mötet och den fördjupande utvärderingen som vi som konsulter gör inte går att automatisera bort. Vad gäller kraven på ledarrollen så tror jag att digitaliseringen gör att vi behöver fokusera ännu mer på mänskliga faktorer då kompetens till viss del kan ersättas av den fantastiska informations- och dataanalys som sker hos i stort sett alla bolag idag.

INTRESSEN:

Jag tycker mycket om yoga, vilket för mig är såväl en fysisk som mental praktik. Jag är utbildad inom området för personlig utveckling och tycker om att läsa böcker som resonerar kring de filosofiska aspekterna av vår verklighet, människans psykologi och våra relationer.

Sofia Bågstam

Posted in AIMS International Sweden, Executive Search, Partners i AIMS International | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Följ oss på Twitter

Kategorier

Starkast vinner inte alltid

Starkast vinner inte alltid

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap. ”Ingen tävling är slut förrän den är slut. Starkast vinner inte alltid.”
Läs mer

Boken beställer du via Finska Akademien.

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 6tr, 111 30 Stockholm | Contact